چهارشنبه# #،# #05# #اردیبهشت# #1403

رضا رضوانی: مقاصد گردشگری چرخه عمر دارند، در صورت نداشتن تمهیدات مناسب دچار افول خواهند شد

اشتراک گذاری

پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: زیارت و تجارت از قدیمی ترین انگیزه های سفر هستند.

 

رضا رضوانی در ششمین سمینار نوروزی با عنوان "مقاصد نوروزی" که توسط پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی برگزار شد،  افزود: شناخت عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار در مدیریت گردشگری است، انگیزه های سفر در گذر زمان تغییر می یابند.

وی با اشاره به ابعاد انگیزشی ایزو آهولا گفت: فرار از محیط فردی مثل تغییر در شیوه زندگی روزمره، فرار  از محیط بین فردی مثل دور شدن از محیط استرس زای اجتماعی، در جستجوی پاداش فردی مثل برای گفتن تجربیات خودم به دیگران و در جستجوی پاداش بین فردی برای نزدیک کردن دوستان یا خانواده از انگیزه های سفرند.

وی با اشاره به تاثیر انقلاب صنعتی بر شکل گیری گذران اوقات فراغت و گردشگری، بیان کرد: انقلاب صنعتی اول از طریق گسترش شتابان شهر نشینی و پیدایش و تکوین شهرهای صنعتی با انبوهی از کارخانه ها و کارگران مشغول به کار در این واحدها و از طریق نظام مند کردن روابط کاری و دوم با تفکیک زمان کار از زمان بیکاری و تعریف یک تقویم کار روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه بر گذران اوقات فراغت تاثیر گذاشت.

رضوانی افزود: انقلاب صنعتی به دلیل ماهیت سوداگرانه ای که در متن خود داشت، جوامع صنعتی را بر آن داشت که زیرکانه در تجاری کردن و مصرفی کردن گذران اوقات فراغت و گردشگری، ساز و کارها و تمهیدات گسترده ای فراهم کنند.

 

پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با اشاره به چرخه عمر مقاص گردشگری ریچارد باتلر گفت: مقاصد گردشگری دارای چرخه عمر هستند و در صورت نداشتن تمهیدات مناسب دچار افول خواهند شد.

وی ادامه داد: مقاصد ابتدا کشف می شوند، بعد با مشارکت جامعه محلی را دارد، بعد توسعه می رسند و بعد از آن اگر تمهیدات جدیدی بیاندیشند ادامه حیات می دهند وگرنه رو به افول می رود.

 

وی با اشاره به دو دوره گردشگری انبوه سالهای 50تا 70و 70 تا 90گفت: اقتصاد مشارکتی امکان تغییر نوع سفر و ایجاد الگوهای متنوع سفر را فراهم کرده است.

وی افزود: استفاده از تئوری های بازی ر زمینه های غیر بازی برای درگیر کردن و ایجاد انگیزه در افراد و ایجاد تجربه های تعاملی که فرصت کاوش در گردشگری را می دهد، از الگوی های جدید است.

وی ادامه داد: برای کشف مکان های ناشناخته از گیمیفیکیشن استفاده می کنند. کسب و کار محلی با گیمیفیکیشن هزینه تبلیغات را کاهش می دهد.

 

اخبار