چهارشنبه# #،# #12# #اردیبهشت# #1403

آغاز فعالیت دکتر براتی، سرپرست پژوهشکده گردشگری

اشتراک گذاری

دکتر جواد براتی امروز فعالیت خود را در سمت سرپرست پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی آغاز کرد.

امروز با حضور دکتر امینی، ریاست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی؛ دکتر گلستانی پور، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی؛ دکتر مولودی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی؛ مدیران و اعضا هیات علمی پژوهشکده گردشگری و مهندس حاتمی؛ دکتر براتی، سرپرست پژوهشکده گردشگری رسما آغاز به کار کرد.

دکتر امینی، ریاست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از زحمات مهندس حاتمی تشکر کرد و برای دکتر براتی آرزوی توفیق کرد.

دکتر امینی با بیان اینکه پژوهشکده گردشگری قلب فعالیت علوم انسانی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی است؛ گفت: این پژوهشکده سابقه درخشان و وزینی دارد و دکتر براتی سابقه حضور در پژوهشکده گردشگری را دارد و انسان علمی، زحمت کش و ایده پردازی است.

رییس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه موارد حاکمیت برای ما مهم است، افزود: نقد صمیمانه قابل پذیرش است.

وی با بیان اینکه ما دنبال فکرهای خوبی هستیم که تبدیل به اعمال مفید شود؛ خطاب به اعضا پژوهشکده گفت: به زیارت عمیق تر پرداخته شود.

شایان ذکر است دکتر براتی پیش از این مدیرگروه پژوهشی اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی بوده است.

 

 

اخبار