شنبه# #،# #28# #بهمن# #1402

دکتر حامد بخشی در نشست«بررسی رفتار زائران و گردشگران شهر مشهد در حوزه اقامتگاه»: میانگین گردشگران و زائران مشهد استطاعت بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند

اشتراک گذاری

.

دکتر حامد بخشی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری در  نشست«بررسی رفتار زائران و گردشگران شهر مشهد در حوزه اقامتگاه» گفت: میانگین گردشگران و زائران مشهد استطاعت بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند.

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر حامد بخشی در پنجمین نشست از سلسله نشست های "موج دوم پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران" در گزارشی از برش اقامتگاهی مسافران، زائران و گردشگران شهر مشهد، گفت:   افرادی که مقصد اصلی سفرشان مشهد بوده است، 33درصد در هتل، 17درصد هتل آپارتمان، 12درصد مسافرخانه،12درصد منزل اجاره ای و 20درصد در منزل اقوام و دوستان اقامت داشته اند.(24.7)زائران و گردشگران مشهدی بیش از متوسط کشوری(17درصد)، هتل را برای اقامت انتخاب کرده اند.انتخاب منازل اجاره ای توسط گردشگران مشهدی(16درصد) نسبت به گردشگران کشوری(22دصد) کمتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه داده های گرد آوری شده اطلاعات آخرین سفر مرم ایران در سال منتهی به مهر 1401 به مشهد است؛ اظهار داشت: مشهد 20درصد مقاصد گردشگران کشور است.

مدیر علمی طرح "یمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران"افزود:در حالیکه در کشور نصف جمعیت مسافران به منزل اقوام می روند، در مشهد تنها 26درصد مسافران به منزل اقوام می روند.در مشهد اقامت در چادر و کمپ و منازل شخصی نسبت به میانگین کشوری پایین تر است.انتخاب اقامتگاه های غیر رسمی مسافران مشهدی نسبت به متوسط کشوری پایین تر بوده است و در موج قبلی پیمایش گردشگری نیز مشابه این داده ها بود.

وی افزود: مدت اقامت در مشهد با میانگین کشوری تفاوتی نداشته است.80 درصد زائران و گردشگران مشهدی اسکان یافته اقامتگاه ها، تجربه قبلی در این اقامتگاه نداشته اند.زمان اقامت خانه اقوام در مشهد (4.4 روز) بیشتر از میانگین کشوری(3.9) بوده است.

وی با اشاره به اینکه رضایت از اقامت که با شاخص تمایل به اقامت مجدد در همان مکان سنجیده شده است، گفت: رضایت از اقامت در هتل بیشینه و در هتل آپارتمان کمتر از همه بوده است.

وی افزود: بیشترین نارضایتی از هتل آپارتمان ها عدم رعایت بهداشت و ضعف مبلمان و امکانات اعلام شده است40درصد مسافران مشهد مبلغ 500هزارتومان تا یک میلیون تومان برای اقامت هزینه کرده اند.بیشترین رضایتمندی مسافران از بهداشت، نزدیکی به جاذبه ها و برخورد خوب کارکنان اقامتگاه بوده است.پایین ترین هزینه اقامت را منازل اجاره ای در مشهد دارند.

دکتر بخشی پیشنهاد کرد: اگر منازل شخصی را نظام مند کنیم می توانیم پاسخگوی طبقه پایین جامعه باشیم.

وی با بیان اینکه میانگین هزینه کرد افرادی که مشهد می آیند بیش از متوسط هزینه کرد گردشگران کشوری است، تاکید کرد: متوسط طبقه اجتماعی و منزلت اقتصادی افرادی که مقصد مشهد را انتخاب می کنند از متوسط کشوری بالاتر است.میانگین گردشگران و زائران مشهد استطاعت بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند.

 

اخبار