سه شنبه ، 02 مهر 1398

مدیر گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد: انتشار دومین نسخه کتاب «مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی»

اشتراک گذاری

مدیر گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی از انتشار دومین نسخه کتاب «مطالعات آمایش استان خراسان رضوی» خبر داد.

 حسین آقاجانی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: آمایش سرزمین مبنای جهت‌گیری‌های توسعه سرزمین با هدف تعادل‌بخشی ‌منطقه‌ای و بازتوزیع عقلانی و خردمندانه جمعیت و فعالیت‌های انسانی در فضای جغرافیایی متناسب با منابع و توانهای محیطی است.

وی تصریح کرد: این کتاب دومین نسخه مکتوب تلخیص‌شده از مطالعات تفصیلی آمایش خراسان رضوی است که به‌لحاظ روش‌شناسی و محتوا نسخه کامل‌تری نسبت به کتاب «مطالعات آمایش استان خراسان رضوی» منتشرشده در سال 1390 است. درواقع کتاب، راهنمایی متنی و تصویری است که خطوط کلی و کلان برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را در آینده به تصویر کشیده است تا سطوح محلی برنامه‌ریزی استان (شهرستان‌ها) جایگاه و نقش محلی خود را در آن یافته و با آن همگام شوند.

وی با اشاره به اینکه کتاب در دو بخش تنظیم شده است، ادامه داد: در بخش اول تحلیل وضع موجود در 5 فصل که تأکید بیشتر بر شناخت وضع موجود استان با ارائه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها‌‌ و تهدیدهاست که با توجه به ضرورت‌ها سعی شده اطلاعات وضع موجود به‌روزرسانی و حتی‌الامکان براساس سرشماری 1395 به‌هنگام‌سازی شوند.

به گفته وی، در بخش دوم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برمبنای روش سناریو‌نویسی با ارائه سناریوی مطلوب (سیمرغ) و بیش 150 راهبرد و 1000 پروژه به تفکیک نواحی هفت‌گانه برنامه‌ریزی و برش شهرستانی (28 شهرستان) تاکید شده است.

مدیر گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی عنوان کرد: نکته بسیاراساسی در این مطالعات، شناسایی تعادل‌ها و تعارضات بین جمعیت، منابع، زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها‌‌ و در پهنه‌های مختلف استان و برجسته‌کردن مزیت‌ها و محدودیت‌ها در پهنه سرزمینی استان است که به‌صورت فضایی تصویرسازی شده است. علاوه بر آن نیز پهنه‌بندی نواحی آمایشی مبنای کلیدی در برنامه‌ریزی‌های بین‌شهرستانی است.

آقاجانی بیان کرد: در این مطالعه استان خراسان رضوی براساس مطالعات آمایش به 7 ناحیه آمایشی تقسیم شده است که در هر یک از این نواحی یک شهرستان به‌عنوان مرکز ناحیه آمایشی جهت راهبری و مدیریت آمایشی کلان برنامه‌ریزی منطقه هدایت ناحیه و شهرستان‌ها را درحوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فضایی عهده‌دار است.این کتاب ثمره تلاش تمامی ذینفعان در استان خراسان رضوی و بعنوان راهنما و نقشه راه واحد برای هماهنگی بیشتر دستگاههای دولتی و مدیران ارشد و نهادهای مختلف عمومی و خصوصی جهت مشارکت در جهت توسعه مطلوب استان است که امیدواریم بهره مندی لازم از آن صورت گیرد.

به گفته وی، در این کتاب سعی شده به‌اختصار نتایج تجربیات بین‌المللی، ملی، وضع موجود و تعیین جایگاه فراملی و منطقه‌ای استان خراسان رضوی، چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها‌‌ و تهدیدها در قالب الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک تحلیل شود و به دنبال آن با ترکیب نتایج حاصل از مطالعات وضع موجود، تجربیات جهانی و اسناد فرادستی و نقطه‌نظرات صاحبنظران، چشم‌انداز استان خراسان رضوی در افق 1404 تدوین و راهبردها و سناریوهای تحقق راهبردها ارائه شود.

وی گفت: در این نوشتار علاوه‌بر مروری اجمالی بر مبانی نظری مطالعات آمایش با رویکری آینده‌پژوهانه و سناریومدارانه، تکیه بر روش‌شناسی به‌منظور کاربردی‌کردن نتایج و ارائه یافته‌های بخش‌های مختلف در قالب جدول، نقشه، نمودار و متن و در قالب مناطق و برش‌‌های شهرستانی انجام گرفته که باعث تقویت جنبه کاربردی و تمایز آن شده است و می‌تواند نه‌تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای اکثر مراکز علمی – آموزشی مرتبط به علوم محیطی و برنامه‌ریزی به‌ویژه متخصصان و دانشجویان رشته‌های علوم ترکیبی و میان‌رشته‌ای مانند جغرافیا، علوم اجتماعی، مدیریت، محیط زیست، برنامه‌ریزی شهری–منطقه‌ای، آمایش، شهرسازی، اقتصاد منطقه‌ای و علوم مرتبط مفید واقع گردد، درواقع کتاب، راهنمایی متنی و تصویری است که خطوط کلی و کلان برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را در آینده به تصویر کشیده است تا سطوح محلی برنامه‌ریزی استان (شهرستان‌ها) جایگاه و نقش محلی خود را در آن یافته و با آن همگام شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مطالعه با مدیریت گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و با کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی انجام گرفت.در این مطالعه دکتر محمدرحیم رهنما مجری مطالعات با همکاری اعضای هیأت علمی گروه‌های توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای و گروه‌های سه‌گانه مدیریت و برنامه‌ریزی، اقتصاد و جامعه‌شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، تعدادی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان‌‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، فرمانداران شهرستان‌های خراسان رضوی و مدیران ارشد ملی و منطقه‌ای (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران مرکز ملی آمایش سرزمین) مشارکت داشته‌اند.

مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی

اخبار