یادداشت ها
 • با افراد ضد اجتماعی چه باید کرد؟

  در جامعه شناسی و روانشناسی از دو منظر به فرد ضد اجتماعی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی توجه می شود. از منظر جامعه شناسی برخی افراد ضد اجتماعی قلمداد می شوند. این افراد نگرشی منفی نسبت به کل جامعه و افراد آن دارند. نوشته دکتر حامد بخشی، ...

 • ذهن و زندگی خانم ریاضیدان: در جست‌وجوی «معنایی از آنِ خود»

  متن کامل یادداشت دکتر ندا رضوی زاده، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی را با عنوان «ذهن و زندگی خانم ریاضیدان: در جست‌وجوی «معنایی از آنِ خود» را می توانید در ادامه  بخوانید. ...

 • به یاد مریم میرزاخانی و رضا صادقی

  اولین آشنایی دورادور من با مریم میرزاخانی به تابستان 1373 بر می گردد. دوره آمادگی کشوری المپیاد بود. رضا صادقی و مریم میرزاخانی سال دومی بود که برای شرکت در المپیاد جهانی آماده می شدند. البته ابتدا باید در رقابت با سایرین در تیم کشوری ...

 • قتل آتنا و الزامات سیاستگذاری اجتماعی

  تحلیل دکتر حامد بخشی، عضو هیات گروه جامعه شناسی علمی پژوهشکده  گردشگری جهاد دانشگاهی را از واقعه قتل آتنا در ادامه بخوانید: قتل آتنا اصلانی، دختر بچه 7 ساله پارس آباد اردبیل، دردناک بود. وجود شبکه های اجتماعی این خبر را منتشر ...

 • حاشیه نشینی و درماندگی آموخته شده

  یادداشت دکتر حامد بخشی، عضو هیات گروه جامعه شناسی علمی پژوهشکده  گردشگری جهاد دانشگاهی را با عنوان «حاشیه نشینی و درماندگی آموخته شده» می توانید در ادامه بخوانید: یکی از دستاوردهای نظریه شرطی سازی عامل، مفهومی به نام & ...

رویداد
معرفی سازمان
itor

بهره­ مندی استان خراسان و شهر مقدس مشهد از بارگاه مقدس رضوی و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع آن گردشگری را به یکی از مهم­ترین ظرفیت­های توسعه استان مبدل نموده است. عملکرد متقابل گردشگر- میزبان در فضاهای گردشگری آثار متفاوتی را بر فضا...

ادامه مطلب

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده گردشگری