یادداشت ها
 • هویت نمایشی

  «هویت نمایشی» عنوان یادداشتی است از دکتر حامد بخشی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی که نقدی است بر سبک زندگی مصرفی و نمایش مصرف در زندگی امروزی؛ متن کامل این یادداشت را در ادامه می توانید بخوانید: ...

 • بوم گردی ظرفیت ها و چالش ها

  "بوم گردی ظرفیت ها و چالش ها" عنوان یادداشت دکتر هادی رفیعی، رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در روزنامه خراسان رضوی است که متن کامل آن را می توانید در ادامه بخوانید.    اقامتگاه بومگردی به عنوان یک ...

 • مردم و جذابیت فضاسازي هاي هنري در شهر

  "مردم و جذابیت فضاسازي هاي هنري در شهر" عنوان یادداشت سیمین فرو غ زاده، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد در روزنامه شرق است که متن کامل آن را می توانید در ادامه بخوانید.  در دهه های اخیر شهرها دچار رشد بي‌رويه ...

 • به خانه بازگردیم!

  «به خانه بازگردیم!» عنوان یادداشتی است از دکتر حامد بخشی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی که نقدی است بر رفتارهای نمایشی در ارتباطات امروزی؛ متن کامل این یادداشت را در ادامه می توانید بخوانید: هم&z ...

 • مردم و نمادهای مذهبی در شهر

  «مردم و نمادهای مذهبی در شهر» عنوان نوشتاری است از سیمین فرو غ زاده- عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی؛ متن کامل این یادداشت را در ادامه می توانید بخوانید:  این روزها حضور نمادهای دینی عنصر الزامی و جدایی ناپذیر ...

رویداد
معرفی پژوهشکده
itor

بهره­ مندی استان خراسان و شهر مقدس مشهد از بارگاه مقدس رضوی و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع آن گردشگری را به یکی از مهم­ترین ظرفیت­های توسعه استان مبدل نموده است. عملکرد متقابل گردشگر- میزبان در فضاهای گردشگری آثار متفاوتی را بر فضا...

ادامه مطلب

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده گردشگری