• جواد براتی
 • دکترا
 • استادیار
 • دانلود فایل رزومه فارسی
 •  

   

   

 • j_baraty@acecr.ac.ir

 • طرح های پژوهشی

  • طرح­های پژوهشی حوزه گردشگری
  1. براتی، جواد. (1398). حسابهای اقماری گردشگری منطقه‌ای: مفاهیم، چارچوب، روش­شناسی و منابع آماری. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (مجری)
  2. براتی، جواد. (1399). آسیب­شناسی، تحلیل زنجیره تامین  و راهکارهای اقتصادی تقویت گردشگری پزشکی در شهر مشهد. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (مجری)
  3. براتی، جواد. (1400). ارتباط بین نوع درمان، توزیع فضایی بازار هدف و ترکیب هزینه­ها در گردشگری پزشکی در شهر مشهد. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (مجری)
  4. براتی، جواد (1400). مطالعات بازار و امکان­سنجی مالی و اقتصادی ساختمان هتل واقع در کوهسنگی مشهد. کارفرما: بخش خصوصی (مجری)
  5. براتی، جواد (1401). تحلیل و تبیین آثار مالیاتی و قیمتی بر صنعت گردشگری کشور و استان خراسان رضوی. کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور (مجری)
  6. براتی، جواد. (1401). مبانی  اقتصاد گردشگری و کاربردهای برنامه­ریزی: تحلیلی بر اثر ازدحام. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (مجری)
  7. براتی، جواد. (1401). ساختار اقتصادی علم گردشگری: مفاهیم، چارچوب، مبانی و توسعه. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (مجری)
  8. براتی، جواد. (درحال انجام). امکانسنجی مدل اجرایی مطالعات کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) مبتنی بر گردشگر خارجی. کافرما: استانداری خراسان رضوی، معاونت زیارت (مجری)

  همکار در طرح­های گردشگری ذیل:

  1. مظهری، محمد و رفیعی دارانی، هادی. (1391). طرح توسعه كمي و كيفي زيارت امام رضا (ع) (تهیه سند راهبردی و تدوین برنامه 5 ساله در عرصه اقتصاد زائر و زیارت). کارفرما: پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی (همکار)
  2. رفیعی دارانی، هادی. (1392). بررسي آثار سرمايه گذاري در صنعت گردشگري بر متغيرهاي اقتصادي: مطالعه موردي استان خراسان رضوي. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (همکار)
  3. سخدری، جواد و رفیعی دارانی، هادی. (1396). نقشه راه توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری. کارفرما: کریدور علم و فناوری استان خراسان رضوی (همکار)
  4. بخشی، حامد. (1396). طرح ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران. کارفرما: سازمان برنامه و بودجه کشور (همکار)
  5. رحمانی، فاطمه. (1397). شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری شهر مشهد. کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور (همکار)
  6. رفیعی دارانی، هادی. (1398). بررسی فضای سرمایه‌گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد. کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور (همکار)
  7. حاتمی، علیرضا. (1400). تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی. کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور (همکار)

   

  • سایر طرح­های پژوهشی
  1. براتی، جواد (1393). بررسی نحوه شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی مرتبط با فضای سبز. کارفرما: سازمان پارک­ها و فضای سبز شهرداری مشهد (مجری)
  2. براتی، جواد. (1394). بررسی پتانسلیهای سرمایه­گذاری بخش خصوصی در شرکت آب و فاضلاب کاشان. کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان (مجری)
  3. براتی، جواد. (1395). بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغالزایی بنگاههای کوچک و زودبازده استان خراسان رضوی. کارفرما: موسسه کار و تامین اجتماعی کشور (مجری)
  4. براتی، جواد. (1396). بررسی عوامل تعیین‌کننده توسعه صنعتی: با تاکید بر تمرکز صنعتی و سطح دسترسی به بازار. کارفرما: سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی (مجری)
  5. براتی، جواد. (1396). آشنایی با مفاهیم (نظری و تجربی) سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حوزه اقتصاد. کارفرما: سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی (مجری)
  6. براتی، جواد. (1396). بررسی امکان­سنجی ایجاد پیک موتوری هوشمند در مشهد. کارفرما: شرکت بخش خصوصی (مجری)
  7. براتی، جواد. (1396). سنجش سطح فقر و شاخص‌های فقر در حاشیه مشهد، محله شهید قربانی. کارفرما: سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی (مجری)
  8. براتی، جواد. (1396). بررسی راهکارهای افزایش تأمین منابع مالی و افزایش درآمدهای شرکت آب و فاضلاب مشهد. کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد (مجری)
  9. براتی، جواد. (1397). تهیه جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی و کاربردهای آن. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (مجری)
  10. براتی، جواد. (1398). بررسی تحلیلی دستاوردهای اجرایی-پژوهشی استفاده از خدمات بخش خصوصی در زندانهای سایر کشورهای جهان. کارفرما: سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مجری)
  11. براتی، جواد. (1399). امکانسنجی و تدوین برنامه کسب و کار (BP) استقرار سیستم کارآمد توزیع کالای ایرانی در بستر فناوری اطلاعات. کارفرما: شرکت بخش خصوصی (مجری)

  همکار در طرح­های غیرگردشگری ذیل:

  1. رهنما، محمدرحیم (1389). طرح ملی آمایش سرزمین؛ استان خراسان رضوی - کارگروه تحلیل اقتصادی. کارفرما: سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی (همکار)
  2. شاهنوشی، ناصر (1390). جهت­دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استانهای خراسان. کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد (همکار)
  3. سخدری، جواد. (1392). طرح تهیه سند جامع توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری. کارفرما: اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (همکار)
  4. رسول­زاده، مریم. (1392). بررسی پارامترهای موثر بر افزایش درآمد و پایدارسازی آن. کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی (همکار)
  5. رهنما، محمدرحیم. (1393). طرح ملی آمایش سرزمین؛ استان خراسان رضوی - کارگروه تحلیل اقتصادی (فاز 2). کارفرما: استانداری استان خراسان رضوی (همکار)
  6. شاهنوشی، ناصر. (1394). بررسی ظرفیت‌های توسعه صنعتی استان خراسان رضوی (مطالعات سطح شهرستاني). کارفرما: سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی (همکار)
  7. رسول­زاده، مریم. (1394). بررسی سطح کمی و کیفی خدمات در پایانه­های مسافربری برون شهری مشهد. کارفرما: سازمان پایانه­های مسافربری شهرداری مشهد (همکار)
  8. رسول­زاده، مریم. (1395). بررسی تاثیر قرارداد مدت زمان معین بر بنگاه های بزرگ اقتصادی استان خراسان رضوی. کارفرما: موسسه کار و تامین اجتماعی کشور (همکار).
  9. سخدری، جواد. (1397). تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی (فاز 1). کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (همکار)
  10. سخدری، جواد. (1398). تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی (فاز 2). کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (همکار)
  11. مظهری، محمد. (1398). امکان‌سنجی و ارائه‌ی راهکارهای کاهش واسطه‌گری و تقویت و ارتقاء نقش تولیدکننده در بازار. کارفرما: سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی (همکار)
  12. آقاجانی، حسین. (1398). تدوین کتاب آمایش سرزمین استان خراسان رضوی. کارفرما: پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی (همکار)
  13. شمسیان، سید علی­اکبر. (1399). توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی فاز 3. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (همکار)
  14. شمسیان، سید علی­اکبر (1400). توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی فاز 4. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (همکار)
  15. شمسیان، سید علی­اکبر (1401). توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی فاز 5. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (همکار)
  16. آقاجانی، حسین  (1401). به روز رسانی مطالعات آمایش سرزمین استان خراسان رضوی. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (همکار)

  مقالات پژوهشی

  • مقالات علمی در حوزه گردشگری
  1. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم؛ رفیعی دارانی، هادی و مظهری، محمد. (1393). مدیریت راهبردی در فضای کسب و کار اقتصاد شهری: مطالعه موردی گردشگری مذهبی شهر مشهد. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 2، شماره 6، صفحات 109-126.
  2. حسن­نژاد، مریم؛ براتی، جواد؛ رفیعی دارانی، هادی و مظهری، محمد. (1393). شناسایی استراتژی­های توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری مذهبی در  ایران؛ مطالعه موردی: زیارتگاه امام رضا (ع). فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 3، شماره 9، صفحات 88-109.
  3. رفیعی دارانی، هادی و براتی، جواد. (1393). نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9، شماره 25، صفحات 106-141.
  4. براتی، جواد. (1398). بررسی همگرایی منطقه­ای گردشگری و نقش زیرساخت­های گردشگری در استان­های ایران. فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 9، شماره 35، صفحات 1-12.
  5. براتی، جواد (1398). تدوین چارچوب تهیه حساب­های اقماری گردشگری منطقه­ای در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 8، شماره 31، صفحات 1-31.
  6. براتی، جواد. (1398). عوامل زیرساختی و تحلیل  اثرات سرریز آن بر رشد گردشگری استانهای ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 10، شماره 38، صفحات 207-24
  7. براتی، جواد. (1399). تاثیر تخصصی شدن بر رقابت­پذیری گردشگری استان­های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی. پژوهشنامه اقتصادی، دوره 20، شماره 79، صفحات 91-129.
  8. براتی، جواد و مجرد، عصمت. (1400). اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی استان­های گردشگرپذیر: کاربردی از مدل انتقال ملایم. فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 11، شماره 42، صفحات 154-169.
  9. براتی، جواد. (1400). بررسی تأثیرپذیری الگوی سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی از تغییر در قدرت خرید خانوار. فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 10، شماره 39، صفحات 247-273.
  10. براتی، جواد. (پذیرش). بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد. فصلنامه گردشگری و توسعه.

   

  • سایر مقالات علمی
  1. فطرس، محمدحسن و براتی، جواد. (1389). تحليل عوامل مؤثر بر تغيير انتشار دي­اکسيدکربن بخش نيروگاهی ايران، 1378-1386. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 1، شماره 1، صفحات 135-54.
  2. فطرس، محمدحسن و براتی، جواد. (1390). تجزیه­ی انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی به تفکیک بخش­های اقتصادی: یک تحلیل تجزیه شاخص. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 8، شماره 28، صفحات 49-73.
  3. قلی­زاده، علی­اکبر و براتی، جواد. (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر مصرف انرژی خانگی و برق مصرفی خانوار در ایران: با تمرکز بر بهره­وری انرژی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره 7، شماره 25-26. صفحات 145-167.
  4. قلی­زاده، علی­اکبر و براتی، جواد. (1390). اثر شوك­های سرمايه­گذاری مسكونی و غيرمسكونی بر GDP در اقتصاد باز. دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه­ای، دوره 1، شماره 1، صفحات 127-151.
  5. قلی­زاده،  علی­اکبر و براتی، جواد. (1390). تأثیر سیاست­های پولی و مالی بر سرمایه­گذاری مسکونی در اقتصاد باز. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 19، شماره 58، صفحات 31-50.
  6. رسول­زاده، مریم و براتی، جواد. (1391). بررسی عوامل موثر بر افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب روستایی (مطالعه موردی:خراسان جنوبی). مجله بین­المللی منابع آب و توسعه، سال 6
  7. براتی، جواد. (1391). محدودیت‌های رشد مالیه اسلامی. فصلنامه علمی-کاربردی بانک مسکن، سال 1، شماره 4، صفحات 91-116.
  8. فطرس، محمدحسین و براتی، جواد (1392). تجزیه دی­اکسیدکربن منتشره­ی بخش حمل­ونقل به زیربخش­ها و انواع سوخت­های مصرفی: کاربردی از تجزیه­ی شاخص دیویژیا. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 2، شماره 6، صفحات 64-83.
  9. قلی­زاده، علی­اکبر و براتی، جواد. (1392). نقش تجارت خارجی در اثرگذاری اجزای GDP بر سرمایه­گذاری مسکونی. دوفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 8، شماره 15، صفحات 35-60.
  10. فطرس، محمدحسن؛ براتی، جواد و رسول­زاده، مریم. (1393). تحلیل تجزیه ساختاری انتشار دی اکسید کربن (CO2) صنعتی ایران با رویکرد داده-ستانده. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 10، شماره 41، صفحات 131-152.
  11. مظهری، محمد؛ رسول­زاده، مریم و براتی، جواد. (1394). تعیین سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی طی سالهای 1380-1389: بر اساس تاکسونومی عددی با وزن دهی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 7، شماره 27، صفحات 21-44.
  12. براتی، جواد و رسول­زاده، مریم. (1394). فیزیک اقتصاد: تحقیقی مبتنی بر ویژگیها، کاربردها، ابزار و چالشها. ماهنامه اقتصادی نامه اتاق، دوره 85، شماره 104، صفحات 73-78.
  13. رسول­زاده، مریم و براتی، جواد (1395). بررسی سطح کیفی خدمات در پایانه­های مسافربری برون شهری مشهد. دوفصلنامه شهر پژوه، دوره 8، شماره 11، صفحات 109-127.
  14. براتی، جواد؛ رهنما، علی و رسول­زاده، مریم. (1395). بررسی امکان شکل‌گیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر مشهد. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 8، شماره 25، صفحات 52-64.
  15. رسول­زاده، مریم و براتی، جواد. (1395). ارائه راهبردهای افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی آبفای مشهد. نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، دوره 1، شماره 1، صفحات 20-27.
  16. رسول­زاده، مریم؛ اکبری، حسین و براتی، جواد. (1396). بررسی دیدگاه غرفه­داران از کیفیت امکانات و خدمات رفاهی در پایانه­های مسافربری برون شهری مشهد. فصلنامه پژوهش­های جدید در مدیریت و حسابداری. دوره 4، شماره 5، صفحات 242-266.
  17. کریمی موغاری، زهرا و براتی، جواد. (1396). تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بُعدی. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، صفحات 49-70.
  18. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم و پارساپور، سارا. (1396). عوامل مؤثر بر پایداری بنگاههای کوچک و متوسط. ماهنامه تدبیر، دوره 28، شماره 296، صفحات 21-25.
  19. پارساپور، سارا؛ براتی، جواد و رسول­زاده، مریم. (1396). عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد. فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 35، صفحات 41-60.
  20. Barati, Javad; Soltani, Sahar; Froogh-Zadeh, Simin & Razaghian, Farzaneh. (2017). The Role of Human Capital Factors on Poverty in Informal Settlement: Informal Settlement of Sheikh-Hasan, Mashhad City, Iran. Journal of Sustainable Development, Vol. 10, No.4, pp. 22-
  21. Soltani, Sahar; Barati, Javad; Razaghan, Farzaneh & Frooghzadeh, Simin. (2019). Determinants of Poverty in Informal Settlement Areas of Mashhad (case study: Shahid Ghorbani Quarter). Iranian Economic Review (IER), Vol. 23, No. 1, 2019. pp. 29-45.
  22. Razaghian, Farzaneh; Frooghzadeh, Simin; Soltani, Sahar & Barati, Javad. (2018). Evaluation of Quantitative and Qualitative Indicators in Informal Housing of Slums (Case Study: Shahid Ghorbani Neighborhood in Mashhad Metropolis, Iran). International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 8, No. 2, pp. 78-81.
  23. براتی، جواد؛ کریمی موغاری، زهرا و مهرگان، نادر. (1396). تعیین و تحلیل فضایی سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی استانهای ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 8، شماره 29، صفحات 99-132.
  24. براتی، جواد و رسول­زاده، مریم. (1396). بررسی سطح دسترسی به بازار: کاربردی از شاخص جاذبه اقتصادی. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، دوره 5، شماره 20، صفحات 7-28.
  25. براتی، جواد؛ کریمی موغاری، زهرا و مهرگان، نادر. (1397). بررسی محرک‌های توسعه منطقه‌ای در ايران: رويکرد اقتصادسنجی فضايی. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 15، شماره 56، صفحات 201-224.
  26. رسول­زاده، مریم و براتی، جواد. (1397). رتبه­بندی پروژه­های سرمایه­گذاری ساخت و ساز شهر مشهد و بررسی مشکلات آنان بویژه بافت فرسوده اطراف حرم مطهر (به کمک روش خاکستری). فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 7، شماره 26، صفحات 29-50.
  27. رسول­زاده، مریم؛ میرسعیدی، سعید؛ قندهاری، مهدی و براتی، جواد. (1397). بررسی سطح ارائه خدمات در پایانه­های مسافربری حمل و نقل جاده­­ای مشهد و مقایسه آن با سه کلانشهر. دوفصلنامه فنی-مهندسی فناوری حمل و نقل، دوره 13، شماره 30، صفحات 39-48.
  28. فروغ­زاده، سیمین؛ رزاقیان، فرزانه؛ براتی، جواد و سلطانی، سحر. (1398). تحلیل سرمایه اجتماعی زنانِ ساکن در سکونتگاه غیررسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد). فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره 7، شماره 13، صفحات 179-203.
  29. براتی، جواد و رفیعی دارانی، هادی. (1399). فعالیت­های اقتصادی و تحلیل آثار زیست­محیطی ناشی از مصرف انرژی در استان خراسان رضوی: مدل داده-ستانده منطقه­ای RAS-CHARM. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 16، شماره 66، صفحات 219-254.
  30. رسول­زاده، مریم؛ رهنما، علی و براتی، جواد. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه­های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 9، شماره 1، صفحات 134-162.
  31. رفیعی دارانی، هادی و براتی، جواد. (1402). سنجش آب­بری بخش­های اقتصادی و ارزیابی تغییرات تقاضا در مصرف آب استان خراسان رضوی: مدل داده-ستانده (روش RAS-CHARM). فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، سال 1402

   

  مقالات همایشی   

  • مقالات در حوزه گردشگری
  1. رسول­زاده، مریم؛ حسن­نژاد، مریم و براتی، جواد. (1393). اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ چالشها و چشم اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، 26-28 مهر 1393، مشهد (پوستر)
  2. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم؛ مقیمی، مریم و آقابابایی، علیرضا. (1395). شناسایی راهکارهای افزایش درآمد شرکت آب و فاضلاب با کمک روش SWOT مطالعه موردی: آب و فاضلاب مشهد. کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 26-27 بهمن 1395، تهران، دانشگاه تهران (ارائه شفاهی)
  3. براتی، جواد. (1397). اهمیت حساب­های اقماری گردشگری در سطح منطقه­ای. سمینار «زیارت نورزی» 30 فروردین 1397، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (ارائه شفاهی)
  4. براتی، جواد (1399). بررسی شکست­های ساختاری در صنعت گردشگری ایران. هفتمین کنفرانس بین­المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری، 2 اسفند 1399، گرجستان، تفلیس (ارائه شفاهی)
  5. براتی، جواد. (1399). تاثیرپذیری قدرت منطقه­ای از رویداد راه­پیمایی اربعین. 21 مهر 1399، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (پوستر)
  6. براتی، جواد و رسول­زاده، مریم. (1400). برنامه­ریزی اقتصادی حذف مالیات بر  ارزش افزوده هتل­های 4 و 5 ستاره. هشتمین کنفرانس بین­المللی گردشگری، فرهنگ و هنر. 30 دی ماه 1400. گرجستان (ارائه شفاهی)
  • سایر مقالات علمی
  1. فطرس، محمدحسن و براتی، جواد. (1390).تأثیر مصرف نهایی خانوارهای شهری بر انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از بخش­های مختلف اقتصادی ایران. اولین کنفرانس اقتصاد شهری، 2 و 3 آذر 1390، مشهد (پوستر)
  2. براتی، جواد؛ احمدی، حسن، سیدحسینی، سیدمحمد و رسول­زاده، مریم. (1391). نقش مسکن در سبد مصرفی خانوار شهری اقتصاد ایران: کاربردی از تکنیک داده-ستانده. همایش ملی جهاداقتصادی: با تاکید بر تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 23 آبان 1391، ، بابلسر، دانشگاه مازندران (پوستر)
  3. براتی، جواد؛ بستام، مرتضی؛ احمدی، حسن و رسول­زاده، مریم. (1391). بررسی اثر حذف یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مخارج خانوار: رویکرد قیمتی داده-ستانده. همایش ملی جهاداقتصادی: با تاکید بر تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 23 آبان 1391، ، بابلسر، دانشگاه مازندران (پوستر)
  4. احمدی، حسن؛ براتی، جواد، حسینی، سیدسعید و جلیلی سه بردان، اسپیدمان. (1391). تخصیص بهینه منابع محدود آب در شرایط کمبود: مطالعه مورد شهرستان مشهد. همایش ملی جهاداقتصادی: با تاکید بر تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 23 آبان 1391، ، بابلسر، دانشگاه مازندران (پوستر)
  5. احمدی، حسن؛ بستام، مرتضی و براتی، جواد. (1391). بررسی میزان کارایی تولیدکنندگان سیب زمینی خراسان رضوی. همایش ملی جهاداقتصادی: با تاکید بر تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 23 آبان 1391، ، بابلسر، دانشگاه مازندران (پوستر)
  6. روشنفر، محمدعلی؛ احمدی، حسن؛ براتی، جواد و جاهدی­پور، سعید. (1391). مدیریت اندازه بهینه واحدهای زنبورداری در شهرستان مشهد. هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، 20 و 21 اردیبهشت 1391، شیراز، دانشگاه شیراز  (پوستر)
  7. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم و سخدری، جواد. (1392). محاسبه سرمایه‌گذاری سرانه ایجاد یک فرصت شغلی جدید در فعالیت‌های عمده اقتصادی و برآورد اشتغال غیرمستقیم: مطالعه موردی استان خراسان رضوی. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 13-14 سپتامبر 2013، قم، دانشگاه پیام نور (پوستر)
  8. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم و سخدری، جواد. (1392). بررسی و تحلیل سیاست های مالی دولت و تأثیر آن در تحریک و یا تهدید توسعه رشته های مختلف فعالیت. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 13-14 سپتامبر 2013، قم، دانشگاه پیام نور (ارائه شفاهی)
  9. رسول­زاده، مریم؛ براتی، جواد و سخدری، جواد. (1392). محاسبه و تحلیل شاخص‌های فناوری و طبقه‌بندی فعالیت‌های صنعتی بر حسب سطح فناوری. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 13-14 سپتامبر 2013، قم، دانشگاه پیام نور (پوستر)
  10. رسول­زاده، مریم؛ حسن­نژاد، مریم و براتی، جواد. (1394). بررسی مشکلات سرمایه­گذاری در بافت فرسوده شهری مشهد: با تاکید بر گردشگری مذهبی. دومین همایش ملی گردشگری و سرمایه­های ملی و چشم انداز آینده، 24 اردیبهشت 1394، اصفهان، دانشگاه پیام نور خوانسار (ارائه شفاهی)
  11. براتی، جواد؛ رهنما، علی و رسول­زاده، مریم. (1394). شناسایی زنجیره ارزش فضای سبز شهری: تعیین نقش نهادها، فناوری و عوامل تولید. اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، 28 آبان 1394، تفرش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی (ارائه شفاهی)
  12. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم و سلطانی، سحر. (1395). بررسی تمرکز صنعتی و عوامل اصلی توزیع صنایع بین استانهای کشور: شاخص تیل. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، 18 شهریور 1395، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه (ارائه شفاهی)
  13. براتی، جواد؛ رسول­زاده، مریم و پارساپور، سارا. (1395). بررسی سطح دسترسی به بازار بر مبنای سیاستهای تقاضا محور: تعریف جدیدی از مدل جاذبه. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، 18 شهریور 1395، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه (ارائه شفاهی)
  14. قلی­زاده کناری، صدیقه؛ براتی، جواد و قجری، مهدی. (1396). اثر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری: تحلیل داده های تابلویی. نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، 10-11 اردیبهشت 1396، بابلسر، دانشگاه مازندران (پوستر)
  15. کریمی موغاری، زهرا؛ براتی، جواد و عبدی سیدکلایی، محمد. (1396). تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه صنعتی ایران و ترکیه. نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، 10-11 اردیبهشت 1396، بابلسر، دانشگاه مازندران (پوستر)
  16. براتی، جواد. (1396). بررسی راهکارهای افزایش تامین مالی و افزایش درآمدها در شرکت آب و فاضلاب مشهد. هشتمین سمینار سالانه دستاوردهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب مشهد و سومین فن بازار شرکت­های دانش بنیان، 1 آذر 1396، مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد (ارائه شفاهی)
  17. براتی، جواد و کریمی موغاری، زهرا. (1397). تحلیل اثرات نابرابری منطقه‌ای بر سرمایه‌گذاری صنعتی در استانهای ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 26 مهرماه 1397، تاکستان، موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان (ارائه شفاهی)
  18. مظهری، محمد؛ رسول­زاده، مریم و براتی، جواد. (1398). تعیین موقعیت استراتژیک محصولات گلخانه­ای در شهرستان مشهد، ششمین کنفرانس بین­المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، 15 مرداد ماه 1398، مشهد، موسسه علمی فرهنگی آپادانا (ارائه شفاهی)
  19. براتی، جواد. (1399). رویکرد تحلیلی از دیدگاه اسلام و علم اقتصاد متعارف در خصوص مقایسه منافع فردی و جمعی: با تاکید بر متغیر دستمزد. ششمین همایش بین­المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، 15 اسفند 1399، تهران، مرکز بین­المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام (پوستر)
  20. براتی، جواد. (1400). دستمزد از منظر اسلام و نقش آن در کیفیت زندگی فردی. دومین کنفرانس بین­المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی، 19 فروردین 1400، مشهد، جامعه­المصطفی العالمیه (پوستر)

   

  کتاب ها

  • ترجمه:
  1. فطرس، محمدحسن و براتی، جواد. (1390 چاپ اول و 1394 چاپ دوم). مبارزه با تغییرات آب و هوایی: گزارش توسعه انسانی بانك جهاني 2007/2008. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
  2. خیرخواهان، جعفر و براتی، جواد. (1391). اقدامات ابتکاری برای سنجش و کاهش بار مالی تنظیم مقررات. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار، کد موضوعی 320 شماره مسلسل 12745
  3. خیرخواهان، جعفر و براتی، جواد. (1391). توانمندسازی فقرا به وسیله حقوق مالکیت. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار، کد موضوعی 320 شماره مسلسل 12746
  4. خیرخواهان، جعفر و براتی، جواد. (1393). روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش­های  اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی، کد موضوعی 220 شماره مسلسل 12766
  5. مجموعه گزارشات «اگزیم بانکها» برای ماهنامه توسعه صادرات، بانک توسعه صادرات ایران
  6. خیرخواهان، جعفر و براتی، جواد. (1392). رقابت‌پذیری شهری جهانی سال 2011. شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی
  7. کریمی موغاری، زهرا؛ براتی، جواد و عبدی سیدکلایی، محمد. (1398 چاپ اول و 1399 چاپ دوم). انداختن نردبان: استراتژی توسعه در چشم­اندازی تاریخی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد

   

  • تالیف:
  1. سخدری، جواد؛ رفیعی دارانی، هادی و براتی، جواد. (1394). فرصت‌ها و پتانسیل‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.
  2. شاهنوشی، ناصر؛ رفیعی دارانی، هادی؛ براتی، جواد؛ خاکسار آستانه، حمیده؛ سلطانی، سحر و رهنما، علی. (1395). استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان‌های خراسان رضوی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.
  3. گروه توسعه پایدار شهری و منطقه­ای. (1398). مطالعات آمایش سرزمین استان خراسان رضوی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد (تدوین­گر بخش اقتصادی).
  4. براتی، جواد؛ حیات­غیبی، فاطمه؛ رفیعی دارانی، هادی؛ ترحمی، فرهاد؛ رسول­زاده، مریم؛ زارعی، افسانه؛ رهنما، علی و حاتمی، علیرضا. (1399). جدول داده- ستانده 1394 استان خراسان رضوی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.
  5. براتی، جواد. (1401). اقتصاد گردشگری: مبانی و کاربردها - در حال نگارش

   

   

  پایان نامه

  تدریس، ارزیابی، نظارت، مشاوره و عضویت­ها

  1. مشاوره و همکاری با مؤسسه تحقیقاتی دانش گستر (به مدت 2 سال از 1390)
  2. تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد (دروس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مالیه عمومی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، اقتصاد کلان، امور مالی بین‌المللی، پول و ارز و بانکداری) در دوره کارشناسی از سال 1392
  3. داور مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی فصلنامه «مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران»، از سال 1392
  4. داور مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اقتصاد انرژی»، 1396
  5. داور مقالات دوفصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اجتماعی گردشگری» پژهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، از سال 1398
  6. داور مقالات کنفرانس بین‌المللی «توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ چالشها و چشم اندازها»، 1393-2014
  7. داور مقالات پژوهشنامه «رسانه بین­الملل» از پژوهش­های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما، 1398
  8. داور مقالات در نشریه علمی-پژوهشی «Environmental Energy and Economic Research»، سال 1398
  9. تدریس در کارگاه آموزشی «آشنایی با جداول داده-ستانده، شیوه تهیه جداول منطقه­ای، شیوه به­هنگام سازی و تحلیل کاربردها» در دو موضوع «بروزرسانی جداول داده-ستانده منطقه­ای به روش RAS» و «ساخت جداول داده-ستانده منطقه­ای به روش AFLQ»، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، در تاریخ 22 الی 24 آبان ماه 1397
  10. عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، از سال 1397
  11. عضو شورای علمی گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، از سال 1397
  12. عضو کمیته داوران کنفرانس ملی «اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری»، هتل ثامن برگزارکننده: موسسه آموزش عالی بینالود، آذرماه 1398
  13. عضو کمیته علمی کنفرانس ملی «اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری»، هتل ثامن برگزارکننده: موسسه آموزش عالی بینالود، آذرماه 1398
  14. عضو هیات رئیسه پنل تخصصی «گردشگری، اکوتوریسم، مدیریت و بازاریابی» در کنفرانس ملی «اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری»، هتل ثامن برگزارکننده: موسسه آموزش عالی بینالود، آذرماه 1398
  15. عضو شورای راهبری طرح­های «توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی 1397/1398/1399/1400» و «راه­اندازی شبکه­های توانمندسازی کسب و کار خرد و خانگی 1399»
  16. عضو شورای علمی پژوهشکده گردشگری از سال 1400

  کارگاه

  نشستها و کارگاه­های تخصصی

  1. مدیر اجرایی نشست «بررسی نتایج اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور: با تأکید بر بخش‌های صنعت و کشاورزی و ارائه راهکار مناسب برای نحوه انجام مرحله دوم آن»، برگزار کننده: جهاددانشگاهی مشهد با همکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، 22 تیرماه 1391
  2. شرکت در کارگاه «مدیریت استراتژیک مسأله محور» و دریافت گواهینامه، برگزار کننده: جهاددانشگاهی مشهد، 21ام و 23ام آذر­ماه سال 1390
  3. شرکت در کارگاه «آشنایی با کاربرد روش‌های تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در فرایند تصمیم‌گیری، همراه با آموزش نرم‌افزار Super Decisions»، گروه اقتصاد شهری جهاددانشگاهی مشهد، 27 و 28ام تیرماه 1391
  4. شرکت در نشست تخصصی «زمینه­ها و فرصت­های جذب سرمایه­های ملی در فرآیند توسعه شهری»، با محوریت گروه اقتصاد شهری مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد، 31 فروردین ماه سال 1391
  5. شرکت در دوره آموزشی و همایش «wealthy city» در چهارم اکتبر 2012 در مشهد و دریافت گواهی آموزشی از اداره همکاری‌های علمی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی کلانشهرهای جهان در مشهد (متروپلیس)، 4/8/2012
  6. شرکت در نشست علمی «گردشگری سلامت در عمان» در 26 تیرماه 1392 (به مدت دو ساعت) در جهاددانشگاهی مشهد و دریافت گواهی  شرکت در نشست از این سازمان؛ 26/4/1392
  7. شرکت در چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دوم اردیبهشت 1392، دانشگاه مازندران، 2/2/1392
  8. شرکت در کارگاه تخصصی «تشخیص، خلق و امکان‌سنجی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بستر شهری»، 11 و 12 اردیبهشت 1392، جهاددانشگاهی مشهد، گروه اقتصاد شهری، 12/2/1392
  9. شرکت در سومین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» در 25 و 26 آذرماه 1394، اتاق بازرگانی-صنایع-معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی؛ 26/9/1394
  10. عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد: با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ 25 بهمن 1395، مشهد
  11. شرکت در کارگاه آموزشی «هماهنگ سازی برنامه‌ریزی شهری و کشاورزی شهری» در 7 دی ماه 1395، مشهد
  12. شرکت در نشست تخصصی «سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری شهر مشهد» در 13 دی ماه 1397، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
  13. مشاوره در پژوهش­های مرتبط با حوزه قاچاق کالا و ارز، در 17 دی ماه 1397، کمیسیون برنامه­ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی
  14. Workshop on “Employees Brand”, at the EME2013 International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 13 & 14 September 2013, Qom - Iran
  15. Workshop on “Talent Management and Succession Planning”, at the EME2013 International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 13 & 14 September 2013, Qom – Iran
  16. Workshop on “Innovation in the Humanities and DEA”, at the EME2013 International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 13 & 14 September 2013, Qom – Iran
  17. The course entitle “Advanced English Writing” at Mashhad branch in 2017 (Academic Center for Education, Culture and Research)
  18. شرکت و ارائه مقاله در سمینار نیم روزه «زیارت نوروزی» در 30 فروردین 1397، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
  19. شرکت در کارگاه آموزشی «تفکر سیستمی» در تاریخ 10 و 24 مرداد ماه 1396، پژوهشکده گردشگری
  20. شرکت در کارگاه آموزشی کوتاه­مدت تخصصی «سیاست پژوهشی» در تاریخ 13 و 14 آبان ماه 1398، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
  21. شرکت در کارگاه دانش­افزایی استادان با موضوع «تاریخ و تمدن اسلامی» در تاریخ 3 تیرماه 1400، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

   

  جوایز

  1. رتبه اول در انتخاب طرح پژوهشی برتر حوزه علوم انسانی، هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، 1395
  2. تقدیرنامه مشاوره در حوزه قاچاق کالا و ارز (1397)
  3. تقدیرنامه در انجام پروژه تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی (فازهای مختلف / 1397، 1398 و 1399)
  4. جهادگر نمونه کشوری در سال 1399 (سازمان جهاددانشگاهی کشور)
  5. جهادگر نمونه استانی در سال 1399 (سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی)
  6. رتبه سوم در نظر مشاوره جمع­سپاری کشوری در موضوعات اقتصاداقتصاد، بازرگانی و برنامه­ریزی در سال 1399
  7. پژوهشگر برتر علوم انسانی در استان خراسان رضویی (هفته پژوهش و فناوری) در سال 1400

  دیگر سوابق

   سوابق تحصيلات دانشگاهی

  رديف

  مقطع تحصيلی

  رشته تحصيلی

  محل تحصيل

  تاريخ شروع

  تاريخ پايان

  1

  كارشناسی ارشد

  اقتصاد (توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی)

  بوعلي سينا همدان

  1387

  1389

  2

  دکتری

  علوم اقتصادی (گرایش اول: توسعه اقتصادی؛ گرایش دوم: اقتصادسنجی)

  دانشگاه مازندران

  1391

  1395

   

  1. کارشناس پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، از سال 1390
  2. دبیر «کارگروه اسکان غیررسمی» جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1394
  3. دبیر «گروه توسعه پایدار شهری و منطقه­ای» جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1395
  4. دبیر علمی نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری شهر مشهد»، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، دی ماه 1397
  5. مدیر گروه پژوهشی »اقتصاد گردشگری» جهاددانشگاهی خراسان رضوی، از سال 1398 تا کنون
  6. مدیر تهیه اسناد روستایی در طرح «توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی  استان خراسان رضوی» در فازهای 2 و 3 – جهاددانشگاهی خراسان رضوی (1397، 1398 و 1399)