• مژگان ثابت تیموری
 • دکترا
 • استادیار

 • طرح های پژوهشی

  فعاليت پژوهشي و خدمات تخصصي

  طرح سنجش کیفیت پسابهای تصفیه شده به منظور استفاده در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی همراه با اثرات زیست محیطی آن وارائه الگوهای کشت متناسب با پسابهای تصفیه شده در شهرستانهای مشهد-نیشابور-سبزوار-تربت حیدریه، از محل اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی، استانداری خراسان رضوی، در حال اجرا

  مطالعات بازنگری سند آمایش استان خراسان رضوی، 1400-1401، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

  مطالعات تدوین برنامه عملیاتی-راهبردی گردشگری استان خراسان رضوی، 1399-1400، سازمان جهاد دانشگاهی

  امكان سنجي ايجاد منطقه نوآور، مبتني بر تئوري گردشگري پايدار و طراحي مدل مفهومي، 1399-1400، سازمان منطقه آزاد کیش

  تعیین توان تفرجگاهی با رویکرد توسعه پایدار گردشگری زیست پارک مشهد، 1400، پژوهشکده گردشگری

  تعیین توان تفرجگاهی با رویکرد توسعه پایدار گردشگری روستایی، 1399، پژوهشکده گردشگری

  شناسایی مکانهای با ارزش معنایی هویتی شهر مشهد با هدف ارتقای محیط گردشگری، 1398

  مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مبتنی بر توسعه مشارکتی، 1397، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

  تدوین استاندارد احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، 1397

  توسعه مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مبتنی بر توسعه مشارکتی، 1396، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

  مطالعات اجتماعی-حقوقی منطقه حصار بوژان جهت امکان سنجی تخصیص منابع آب با هدف توسعه گردشگری، 1396، شرکت هیدروتک

  تدوین برنامه و دستورالعمل جهت اعلان نامزدی «شرکت آب و فاضلاب مشهد» در جوایز آبی دنیا، 1395، شرکت آب و فاضلاب مشهد

  بررسی تجارب بین المللی و داخلی در خصوص مکانهای با ارزش شهری و نقش آن در رونق محیط گردشگری،1396، سازمان جهاد دانشگاهی

  بازشناسی محتوایی و ارزیابی اسناد و مطالعات شهر مشهد،1395، مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد

  شناسایی و رتبه­بندی جاذبه­های جدید گردشگری شهر مشهد، 1396، شورای شهر مشهد

  بررسی تأثیر نوسازی بر توسعه یافتگی بافتهای فرسوده؛ مطالعه موردی پروژه مجد،1393، وزارت مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

  تهیه بانک جامع اطلاعات داده های شهر گردشگری شاندیز،1393، شهرداری شاندیز

  تدوین برنامه بلندمدت شهر گردشگری شاندیز با رویکرد آینده پژوهشی (فاز دوم)،1393،شهرداری شاندیز

  تدوین برنامه بلندمدت شهر گردشگری شاندیز با رویکرد آینده پژوهشی (فاز اول)، 1392، شهرداری شاندیز

  طرح آمایش استان خراسان رضوی (کلانشهر مشهد)، 1389، شهرداری مشهد

  آمایش استان خراسان رضوی، 1392، استانداری خراسان رضوی

  طراحی و ارائه مدل شهر زیارتی مشهد (رویکرد آتی) ومدل توسعه و تعمیق زیارت در شهر مشهد (رویکرد کنونی)، 1391،

  بررسی تجارب بین المللی و تحلیل اثرات کمی و کیفی زیارت و توسعه آن در شهرهای زیارتی جهان،1391، دبیرخانه طرح زیارت امام رضا (علیه السلام)

  امکان سنجی ایجاد پایگاه داده در منطقه 9 شهرداری مشهد، 1392، شهرداری مشهد                                             

  تدوین چارچوب ارزیابی زیست محیطی شهر مشهد و منطقه هفت شهرداری مشهد، 1391، شهرداری مشهد

  امکان سنجی آینده پژوهی کسب درآمدهای پایدار شهرداری‌ها (شهرداری شاندیز)، 1392، شهرداری شاندیز                    

  ارزیابی زیست محیطی و برآورد توان اکولوژیک بوستان خورشید مشهد، 1391، شرکت مشاور کاووش معماری

  مطالعات اجرای تاکسی گرند در شهر مشهد، 1392، شرکت سرمایه گذاری گرند سنتر

  تعیین ظرفیت برد تفرجگاهی آرامگاه فردوسی، 1392، جهاد دانشگاهی مشهد                                                     

  تعیین ظرفیت تحمل محیطی بوستان بزرگ ملت، 1394، جهاد دانشگاهی مشهد                                                  

  تعیین ظرفیت تحمل محیطی و ظرفیت برد تفرجگاهی پارک کوهسنگی بر اساس ضوابط اکوپارک، 1390، مؤسسه آموزش عالی بینالود

  ارزیابی روشهای مختلف در برآوردهای توزیع مکانی بارندگی و بهینه سازی شبکه باران سنجی، 1395، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

  بررسی سهم بخش حمل و نقل از میزان مصرف انرژی و تولید آلاینده های کل شهر مشهد،1392، شهرداری مشهد           

  مطالعه خصوصیات اکولوژیکی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech.f.) در رویشگاههای طبیعی و امکان‌سنجی اهلی‌سازی آن در نظام زراعی کم نهاده، 1392، دانشگاه فردوسی مشهد

  تأثیر تیمارآبیاری و کود بر عملکرد کمی و کیفی سه گیاه داروئی اسطوخودوس، رزماری و زوفا،1389، دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی اثر سایز بنه و مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی زعفران، 1390، دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی اثر تراکم کشت بنه، سایز بنه و شرایط کشت بر عملکرد بنه بذری و خصوصیات موفولوژیکی زعفران، 1390، دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی اثر سن مزرعه، سایز بنه و مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و خصوصیات موفولوژیکی زعفران، 1390، دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی اثر تنش شوری و مقادیر مختلف پتاسیم بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک زعفران، 1387، دانشگاه فردوسی مشهد

  تأثیرسایز بنه،پوشش بنه وتنش خشکی برویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک‌زعفران، 1387، دانشگاه فردوسی مشهد                 

  اثر تیمارهای کود دامی و شیمیائی و آبیاری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زعفران، 1389، دانشگاه فردوسی مشهد

  تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان آنزیمهای آنتی‌اکسیدان برگ گیاه کنجد.(L. Sesamum indicum). 1384، دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی اثر تراکم و تیمار خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه، 1386، دانشگاه فردوسی مشهد

   بررسی اثر تیمارهای مختلف تنش خشکی بر جذب فسفر دو گونه ارزن دم روباهی و پانیکوم، 1384، دانشگاه فردوسی مشهد،

   

  فعاليت علمي انتشاراتي تاليف و ترجمه

  کتاب فضاهای شهری؛ مکانهای گردشگری (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، 1400

  کتاب جایگاه مکان های با ارزش هویتی-معنایی در شهرهای مقصد گردشگری« ارایه یک الگوی عملی برای ارتقاء فضای گردشگری شهر مشهد»، انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، 1399

  کتاب، مدیریت استراتژیک میزبانی و گردشگری (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، 1396

  کتاب کشاورزی بیودینامیک (تألیف)، انتشارات بهتا پژوهش، 1394

  فصل دوم کتاب نگرشی نوین بر جنبه های بوم شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی (تألیف)، دانشگاه فردوسی مشهد،1390

  مقالات پژوهشی

  1. Sustainability assessment of water management at river basin level: Concept, methodology and application, Journal of Environmental Management, 2022, 316: 115201.
  2.  A Geospatial Analysis Approach for Mapping and Ranking of Tourist Corridors in Mashhad Metropolis Iran, World Journal of Geomatics and Geosciences, 2022, 2, 1-23.  
  3. Studying the Economic, Socio-Cultural and Environmental Outcomes of Ecotourism on Local Communities Using SEM Model. Modern Applied Science. 2019, 13(8):48-56.
  4. Impacts of urban development on the valuable places of tourism metropolises. International Journal of Human Capital in Urban Management. (under press)
  5.  Environmental impact of renovation projects on timeworn textures from the perspective of tourism. International Journal of Human Capital in Urban Management.  2018. 3(4): 335-342.
  6.  The effect of valuable and identification places revitalized on tourism development; comparative study: Istanbul, Fez and Cairo. Available online at www.scinzer.com Scinzer Journal of Humanities, Vol 4, Issue 1, (2018): 51-64
  7. The Comparative Effect of Hydro Alcoholic and Hydro Distillation Extracts of Melissa officinalis on Acne and Pimple. International Journal of Pharmacology, Phytochemistry and Ethnomedicine.2019, Vol. 12, pp 35-43.
  8. Investigation of the Biodynamic Commands Use Effect on Mucilage Content and Germination Behavior in 3 Ecotype of Basil (Ocimum Sp.), International conference on raw materials to processed foods.  International Letters in Natural Sciences. International Letters of Natural Sciences. 2019. Vol. 73, pp 36-46.
  9. The effect of ecotourism development on endemic herbs conservation on harvest of pastured from natural area, Golmakan region, Iran.  International conference on raw materials to processed foods. International Letters in Natural Sciences. (under press).
  10. The study of elimination potential of sulfur blanket (Na2S2O4) and recovery of sugar juice specification in sugar factories using membranous Nano-filtration method, journal of Food Processing and Preservation. (under press).
  11. Effect of seed dormancy breaking treatments on Germination behavior of different species of Medicinal plants of fabaceae family, international journal of agricultural and environmental research, 2017.
  12. Effect of seed dormancy breaking treatments on germination behavior of different species of medicinal plants of fabaceae family,  IJAER  (2017); 3(4): 365 – 369.
  13. Sustainable forest management through floristic study (Case study: Darkesh forest, Northern Khorasan Province, Iran), journal of the faculty of forestry istanbul university, 2015, 65 (2): 80-8.
  14.  Potential cultivation areas of Saffron and its economic effects on forest dwellers welfare, journal of the faculty of forestry istanbul university, 2015, 65(1): 1-6.
  15. سناریونگاری اثرات کالبدی و عملکردی توسعه شهر گردشگری شاندی، مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری، انتشار آنلاین، آذر 1399 (چاپ تابستان 1400).
  16. بررسی و انتخاب شاخصهاي ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه هاي آبریز، علوم و مهندسی آبیاري، جلد ،44شماره 1، بهار 1400؛ 141-154.
  17. تعیین دماهاي کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی میناي بیرجندي . Sclerorhachis leptoclada Rech.f "مستار" و مطالعه فنولوژي آن در رویشگاه طبیعی، نشریه تحقیقات بذر، سال دهم، شماره ،3پاییز (1399).
  18. تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 1396.
  19. تاثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativus) در شرایط مشهد،  نشریه زراعت پژوهش و سازندگی،شماره 105 زمستان 1393.
  20. راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل (SWOT)، دوفصلنامه مطالعات گردشگری، 1392
  21. شناسايي مولفه هاي شهرزيارتي مطلوب باتكنيك فازي، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 1392
  22.  Potential cultivation areas of Saffron and its economic effects on forest dwellers welfare, Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 2015.
  23. محصولات ارگانیک در سبد غذایی جامعه ایران، محصولات سالم و ارگانیک،1389.
  24. توسعه گردشگری و فشار بر منابع آب مشهد، کتاب نقش زیارت در توسعه گردشگری دینی،1391
  25. زیارت و توسعه شهرهای زیارتی (نمونه شهر مکه)، کتاب نقش زیارت در توسعه‌گردشگری دینی،1391.
  26. مدیریت اسکان زائرین در شهر زیارتی نجف، کتاب زیارت در توسعه گردشگری دینی،1391
  27. A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dry land wheat production systems, Elsevier, Applied energy Journal, 2011.
  28. Investigation of salinityStress and potassium levels On morphophysiological Characteristics of saffron Journal of Plant Nutrition. 2013.
  29. Comparison of essential oil percent of Gol-e-Arvaneh Bezghi(Hymenocrater platistegius Rech.F.) in six habitats of Khorasan province, Iran                               International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2012
  30.  Seed germination and breaking of seed dormancy techniques for endemic Hymenocrater platystegius Rech.f. Of Khorasan Razavi province, Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013
  31. The effect of different contents of manure fertilizer and irrigation intervals on some criteria of (Hymenocrater platystegius rech.f), International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013.
  32.  Investigation of the propagation of nodal explants for Hymenocrater platystegius Rech. By different in-vitro culture,                                                       International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013.

   

   

  ارایه مقاله در همايش‌هاي علمي معتبر

  1. Identification and ranking of complementary tourist attractions in Mashhad, Iran, 7th.International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development  /  08-10 March 2021,Tehran , Iran In cooperation with Shiraz University, maraghe University, And University of Science and Technology of Iran
  2. Investigation of ethno-pharmacology on Hymenocrater platystegius Rech. in six villages and 24 herb shops International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, MESMAP 2018.
  3. The effect of ecotourism development on endemic herbs conservation on harvest of pastured from natural area, Golmakan region, Iran.  International conference on raw materials to processed foods. International Letters in Natural Sciences. (Oral Paper)
  4. The study of elimination potential of sulfur blanket (Na2S2O4) and recovery of sugar juice specification in sugar factories using membranous Nano-filtration method, 11-13 APRIL 2018, Belek , TURKEY. (Oral Paper)
  5. The Comparative Effect of Hydro Alcoholic and Hydro Distillation Extracts of Melissa officinalis on Acne and Pimple, 11-13 APRIL 2018, Belek , TURKEY. (Oral Paper)
  6. Investigation of the Biodynamic Commands Use Effect on Mucilage Content and Germination Behavior in 3 Ecotype of Basil (Ocimum Sp.), International conference on raw materials to processed foods. 11-13 APRIL 2018, Belek , TURKEY. (Oral Paper)
  7. The impact of endemic herbs cultivation on success of villages and rural tourism development; Case study: Darkesh, North Khorasan , 4th International Tourism and Hospitality Management Congress - 17-21 October, 2018. (Oral Paper)
  8. Assessing the Sustainable Employment Conditions of Villagers for the Development of Agrotourism, Kalat Region, Iran, Global food security and food safety: The role of universities, Tropentag, September 17-19, 2018, Ghent. (Oral Paper)
  9. The effect of urban waste landfills on graoundwater quality 1st international congress of multidisiplinary academic research in urbanism and architecture/ Tabriz, 17 می 2017, (Oral Paper)
  10. Investigation of changes and Morphological classification of kashafrud river by razgan method case study (Rukhin and Zayn al-Din village districts), 1st international congress of multidisiplinary academic research in urbanism and architecture/ Tabriz,17 می 2017, (Oral Paper)
  11. Identification and feasibility of biological protection measures in the Kashafrud river Case study (Rukhin and Zayn al-Din village districts), 1st international congress of multidisiplinary academic research in urbanism and architecture/ Tabriz,17 می 2017, (Oral Paper)
  12. مزیتهای نسبی توسعه اقامتگاه های بوم گردی در کشور، دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه، اسفند 1400، دانشگاه کردستان. ، سخنرانی
  13. بررسی رابطه توان اکولوژیک توسعه کشاورزی، اکوتوریسم و توسعه روستایی با مدیریت پایدار سرزمین؛ یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، بهمن 1400، سخنرانی
  14. مطالعه الگوی توسعه خوشه ای گردشگری مبتنی بر پایداری در منطقه گردشگری طبیعی طرقبه، پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، زمستان 1400، سخنرانی
  15. جایگاه گردشگری کشاورزی در توانمندسازی جامعه محلی، هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، پاییز 1399، سخنرانی
  16.  بیماریهای واگیردار و تاثیر آن بر توسعه گردشگری، کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی، زمستان 1399، سخنرانی
  17.  ارزیابی اثرات مخاطرات طبیعی بر توسعه اکو توریسم (مطالعه موردی بخش طرقبه)، کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی، زمستان 1399، سخنرانی
  18. بررسی نقش اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه گردشگری،مطالعه موردی روستای قلعه نو کلات، 1398، کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد. سخنرانی.
  19. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی، مطالعه موردی روستای نغندر استان خراسان رضوی، کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی. 2019. گرجستان. Oral paper.
  20. تأثیر باززنده سازی نقاط با ارزش در توسعه گردشگری؛ مطالعه تطبیقی استانبول، فاس و قاهره دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی/پاریس،9 ژولای 2017، (Oral Paper)
  21. بررسی نقش و تاثیرات گردشگری با حفظ توسعه پایدار در جامعه روستایی (مطالعه موردی روستای گراخک)، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی،1394
  22. امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی روستاهای ویرانی و چاه خاصه، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی،1394
  23. بررسی و ارزیابی زیست محیطی روستای زشک با تأکید بر گردشگری روستایی، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی،1394
  24. ارزیابی و بررسی اثرات گردشگری با تکیه بر توسعه پایدار( مطالعه موردی روستای سوران و کلاته ابراهیم آباد) ،همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی،1394
  25. بررسی اثرات و پیامدهای طرح‌های نوسازی بر ویژگی‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی محله عامل شهر مشهد، همایش ملی بافتهای فرسوده کاشان،1394
  26. شناسایی روستاهای دارای توان تفرجگاهی استان خراسان رضوی با استفاده از نرم افزار GIS، International conference on sustainable development, strategies an challenges with a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism،1393
  27. تعیین ظرفیت برد تفرجگاهی آرامگاه فردوسی مشهد،اولین همایش بین المللی توسعه علمی راهبردی گردشگری جمهوری اسلامی ایران، مقاله کامل و سخنرانی،1393
  28. پیاده راه ساحلی؛ مطالعه موردی شهر تسالونیکی یونان، (مقاله کامل)، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری،1391
  29. بررسی ناپایداری فضاهای سبز شهر مشهد و ارایه الگوی مناسب طراحی فضای سبز پایدار (سخنرانی مقاله کامل)،         اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک،1391
  30. توسعه گردشگری و فشار بر منابع آب مشهد (سخنرانی) The first international conference on religious tourism and expanding the culture of pilgrimage،1390
  31. مدیریت اسکان زائرین در شهر زیارتی نجف (مقاله)، The first international conference on religious tourism and expanding the culture of pilgrimage،1390
  32. زیارت و توسعه شهرهای زیارتی،نمونه شهر مکه، The first international conference on religious tourism and expanding the culture of pilgrimage، 1390
  33. Evaluate of Ecological Ability of Eco-Tourism With GIS Software. Case Study: Khorasan-E-Razavi Province, Iran. International Conference on Religious Tourism and Tolerance (RTT), Oral paper, 2013
  34. Effects of passive and active mines in the areas under Environmental Protection Organization in Khorasan Razavi Province .   The first international conference on Environmental crisis and its solutions, Oral paper, 2013
  35. Assessment of the ecological functionality of Khorasan Razavi. The first international conference on Environmental crisis and its solutions, Oral paper,                                                                                                         2013
  36. Water use optimization and management in urban green space, Case study: Mashhad city, Iran. International Conference on Sustainable Development, Oral paper, 2011
  37. Analysis links population in khorasan razavi Province.,International Conference on Sustainable Development, Oral paper, 2011
  38. بررسی پتانسیل حذف ماده گوگزدی بلانکیت (Na2S2O4) و بهبود خصوصیات شربت قند در کارخانجات قند به روش نانو فیلتراسیون غشایی،                                                                 سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 1395
  39. بررسی پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرایند نانوفیلتراسیون در تصفیه و بهبود خصوصیات پساب قند کارخانجات قندسازی، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 1395
  40. بررسی نقش و تاثیرات گردشگری با حفظ توسعه پایدار در جامعه روستایی (مطالعه موردی روستای گراخک)، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، 1395
  41. امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی روستاهای ویرانی و چاه خاصه، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، 1395
  42. ارزیابی و بررسی اثرات گردشگری با تکیه بر توسعه پایدار( مطالعه موردی روستای سوران و کلاته ابراهیم آباد) ، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، 1395
  43. بررسی و ارزیابی زیست محیطی روستای زشک با تأکید بر گردشگری روستایی، همایش ملی فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، 1395
  44. پتانسیل تصفیه پساب قند به روش نانوفیلتراسیون غشایی، سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی-اصفهان، 1395
  45. مقایسه تصفیه سنتی شربت قند و تراوه نانو فیلتراسیون حاصل از پساب قند، سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی-اصفهان، 1395
  46. مقایسه اثر محیطهای مختلف کشت بر باززایی شاخساره های گیاه دارویی گل اروانه بزقی، کنگره بیوتکنولوژی، تهران،1390
  47. تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه داروئی اسطوخودوس، رزماری و زوفا، کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران تهران1389
  48. تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی، کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران، 1388
  49. تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد.(Sesamum indicum) کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران، فارسی،1385
  50. تأثير سطوح مختلف کلرید سدیم بر ميزان آنزيم‌هاي آنتي اکسيدان برگ وخصوصيات فيزيولوژيک گياه کنجد (Sesamum indicum L.) ؛ کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران فارسی، 1385
  51. تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد(Sesamum indicum L ) کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،1385
  52. بررسی اثر سطوح فسفر بر خصوصیات ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی همایش ملی گیاهان علوفه‌ای، تهران،1384
  53. Investigation ogf planting age farm on saffron characteristics and corm position in soil, Kashmar, Iran the 5th international symposium on saffron biology and technology/Morocco, 23-26 نوامبر 2016, (Oral Paper)
  54. Process of investigation of natural habitats of Gol-e-arvaneh bezghi Cagliari, Italy, oral paper, 2011
  55. Selection the best invitro culture for propagation of mountain medicinal plant, (Hymenocrater platystegius Rech), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, oral paper ,2011
  56. Investigation of essential oil percent and essence of Hymenocrater platystegius Rech.f., Saas Fee, Switzerland, Oral paper, 2011
  57. Effect of Different Salinity and Potassium Levels on Saffron (Crocus sativus L.) Morphophysiological Characteristics                                                                  Tropentag, Zurich Germany, oral paper ,2010
  58. Effect of fertilizer type and interval of irrigation on quality and quantity criteria of Lavander (Lavandula angustifolia), Rosemary (Rosemarinus officinalis) and Hyssop (Hyssopus officinalis). Antalya, Turkey, Oral paper,2010
  59. Investigation of Drought stress levels on leaf chlorophyll content in saffron. , 3rd International Symposium on Saffron Biology and Technology, Kozani, Greece, oral paper ,2009
  60. Investigation of Drought stress levels on morpho-physiological characteristics in saffron 3rd International Symposium on Saffron Biology and Technology, Kozani, Greece, oral paper ,2009
  61. Effect of Different Salinity Levels on Antioxidant Enzyme Quantity in Leaf and Physiological Characteristics Sesame(Sesamum indicum L.) 5Th International Crop Science Congress& Exhibition; April 13-18,2008; Korea. oral paper,2008
  62. Allelopathic Effect of saffron corm and Saffron Leaves on germination of 40 species of weed plants         3rd International Symposium on Saffron Biology and Technology, Kozani, Greece, oral paper , 2008
  63. Effect of Irrigation Regimes on Freezing Stress in Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) And Lavender (Lavandula angustifolia L.).Deutscher Tropentag, in Hohenheim "Competition for Resources in a Changing World: New Drive for Rural Development, Germany, oral paper , 2008
  64. Investigation on Saffron Reaction to Mineral and Organic Fertilizers 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology,28-30  October 2006, Mashhad, Iran, oral paper , 2006
  65. Alleopathic Effect of Saffron Soil, Saffron Corm and Saffron Leaf Extracts on Two Medicinal Plants: Periwinlle(Vinca minor L.)And Calendula (Calendula officinalis L.); poster paper; 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology,28-30 October, Mashhad, Iran, 2006

  پایان نامه

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه 1. تعیین متناسب¬ترین شاخص¬ها جهت پایش¬ مدیریت آب در ایران با هدف پایداری، رساله دکتری، مشاور، دانشگاه فردوسی مشهد 2. مطالعه‌ی اکومورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه‌ی دارویی مستار (مینای بیرجندی)Sclerorhachs Leptoclada در رویشگاه بومی و امکان سنجی اهلی سازی آن در بیرجند، رساله دکتری، مشاور، دانشگاه آزاد بیرجند 3. توانمند سازی مردم محلی در کاشت گیاهان دارویی، به منظور مشارکت در مدیریت پایدار بوم شناختی منابع طبيعي (مطالعه موردی: حوزه درکش، استان خراسان شمالی)، رساله دکتری، مشاور، دانشگاه مازندران 4. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری الکترونیک در کلانشهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 5. ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری گردشگری بر کسب و کار واحدهای اقامتی غیر رسمی شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 6. امکان سنجی توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر نقش مدیریت شهری (نمونه موردی: ویلاشهر طرقبه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مشاور، مؤسسه آموزش عالی بینالود 7. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی، مطالعه موردی روستاهای کنگ و نغندر استان خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 8. مطالعه الگوی توسعه خوشه ای گردشگری مبتنی بر پایداری در منطقه گردشگری طبیعی طرقبه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 9. ارزیابی معیارهای حمل و نقل سبز در شهر مشهد با تاکید بر توسعه پایدار شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، موسسه آموزش عالی بینالود 10. ارزیابی اثرات مخاطرات طبیعی بر توسعه اکوتوریسم؛ مطالعه موردی بخش طرقبه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 11. بررسی عوامل تاثیر گذار بر گریز از برند و رفتارهای ناشی از آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی هتلهای 5ستاره شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 12. مطالعه فرسایش جداری رودخانه کشف رود و روشهای کنترل فرسایش با اولویت عملیات بیولوژیکی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، مشاور، دانشگاه فردوسی مشهد 13. بررسی و سنجش کیفیت آب‌های سطحی شهر شاندیز به‌منظور ارائه راهبردهای اصلاح کیفیت آب جهت شرب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 14. مکان‌یابی محل دفن پسماند های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): نمونه موردی بخش مرکزی شهرستان تربت جام، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 15. بررسي آلودگي صوتي و تعيين نقطه آسايش مكانهاي گردشگري شهرستان بجنورد و پهنه بندي آن استفاده از نرم افزار GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 16. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان آلودگی هوای شهر بجنورد با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ذرات معلق و دی اکسید گوگرد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 17. بررسی اثرات اقتصادی بوم گردشگری بر جوامع محلی، مطالعه موردی روستای کنگ، استان خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 18. بررسی شدت تاثیر کانون های غباری بر میزان آلودگی غباری شهر سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، مؤسسه آموزش عالی بینالود 19. بررسی اثر استفاده از نانوفیلتراسیون غشائی بر میزان کاهش بلانکیت در شربت قند، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاور، دانشگاه آزاد قوچان 20. بررسی اثر عمق کاشت و سایز بنه 4 توده بومی زعفران بر عملکرد زعفران در منطقه مشهد، کارشناسی، راهنما، دانشگاه فردوسی مشهد

  کارگاه

  طراحی دوره های تخصصی

  1. کاربرد سناریو ویزارد در آینده نگاری گردشگری کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1400

   

  برگزاری کارگاه های تخصصی

  1. کاربرد سناریو ویزارد در گردشگری کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، شهریور 1400
  2. رویدادهای گردشگری کشاورزی و نحوه برنامه ریزی آنها، پروژه الگوسازی کشاورزی چندکارکردی باغشهر بم، اسفند 1400
  3. آشنایی با گیاهان دارویی البرز (مسیرهای گردشگری کشاورزی)، مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم (ص) دامغان
  4. آشنايي با سازمان جهانی گردشگري (unwto) و قوانين كشوري در حوزه گردشگري، مرکز آموزشهای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد استان كهکيلويه و بويراحمد
  5. کارگاه سناریو نگاری و آینده پژوهی در توسعه پایدار گردشگری، کنفرانس اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری، 1398
  6. برگزاری میز گرد تخصصی " آسیب شناسی صنعت هتلداری" و مدیریت پنل تخصصی
  7. برگزاری و سخنرانی نشست تخصصی گردشگری " مالزی قدرت برتر گردشگری کشورهای مسلمان"
  8. مدرس کارگاه تخصصی گردشگری طبیعی برای راهنمایان هلال احمر
  9. همکاری در برگزاری اولین نشست شب آب خراسان "بایدها و نبایدها"
  10. همکاری در برگزاری دومین نشست شب آب خراسان "توسعه یا سراب؟"
  11. همکاری در برگزاری سومین نشست شب آب خراسان " فاضلاب و پساب، متنها و حاشیه ها"
  12. همکاری در برگزاری و تدریس در سومین مدرسه پاییزی گردشگری

  شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی

  1. طراحی بیویلیک انسان محور، مرکز تحقیقات مطالعات بافتهای تاریخی، 1400
  2. آشنایی با فعالیتهای درآمدزای غیر تولیدی در یک مزرعه گردشگری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1400
  3. گردشگری کشاورزی، راهکاری موثر در توسعه کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1400
  4. حیوانات و گردشگری های تجربه گرا (گردشگری حیات وحش - گردشگری کشاورزی)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1400
  5. تاثیر اقلیم برمعماری، خطوط تولیدی و رفاه گردشگران در یک مزرعه گردشگری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1400
  6. ردشگری کشاورزی در عرصه های منابع طبیعی ( آگروفارستری، گیاهان دارویی و زنبور عسل) ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1400
  7. جایگاه گردشگری قنات و باغ شهرها در توسعه گردشگری کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1400
  8. گردشگری کشاورزی و کشاورزان آینده(کودکان و نوجوانان) ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1400
  9. اصول مدیریت و برنامه ریزی یک رویداد گردشگری کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1400
  10. نقش گیاهان در توسعه گردشگری کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1400
  11. آشنایی با تجربیات ملی و بین المللی در حوزه گردشگری روستایی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1399
  12. کارگاه تجزیه و تحلیل داده های مولکولی، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات، 1399
  13. شرکت در دوره انگلیسی توسعه شبکه ها و خوشه های گردشگری روستایی برای رونق کسب و کارهای کوچک، تحت مدیریت سازمان توانمندسازی آسیا APO و سازمان توانمندسازی ملی ایران
  14. شرکت در اولین دوره راهنمایان زمین گردشگری، 1392
  15. شرکت شرکت در کارگاه بین المللی اکوتوریسم و توسعه پایدار، 1395
  16. شرکت در کارگاه گردشگری و معنویت، با نگاهی بر گذشته و آینده، 1395
  17. شرکت در کارگاه بین المللی اکوتوریسم و توسعه پایدار ، اولین گفتمان گردشگری آسان، 1395
  18. شرکت در دوره اخلاق علمی و حرفه ای سطح یک، 1396
  19. شرکت در دوره معرفت شناسی سطح یک، 1396
  20. کارگاه ارزیابی تأثیرات اجتماعی میراث فرهنگی و گردشگری، 1392
  21. کارگاه گردهمآیی پژوهشگران و مدیران پژوهشی شهر مشهد، 1392
  22. کارگاه آشنایی با کاربرد روشهای تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP در فرآِند تصمیم گیری ...، 1391
  23. دوره آموزشی توسعه حرفه ای پژوهشگران و مدیران پژوهشی جهاد دانشگاهی، 1391
  24. کارگاه نرم افزار متلب MATLAB، 1391
  25. کارگاه کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری، 1391
  26. کارگاه آموزشی با عنوان استفاده از RS و GIS در پهنه بندی آگرواکولوژیک، 1391
  27. دوره آموزشی Arc GIS پیشرفته، 1389
  28. کارگاه آموزشی تخصصی تولید و فرآوری محصولات کشاورزی ارگانیک، 1389
  29. کارگاه آموزشی تخصصی بازرسی کشاورزی ارگانیک، 1387
  30. کارگاه آموزشی گیاهان مهاجم و کنترل بیولوژیک، 1387
  31. کارگاه تخصصی مدیریت استراتژیک مسآله محور با تأکید بر مدیریت زیارت و گردشگری در شهر مشهد، 1391
  32. سلسله نشستهای مرکز پژوهشهای شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی، 1391
  33. گردهمایی تخصصی پژوهشگران جهاد دانشگاهی، 1391
  34. دوره آموزشی کارآفرینی، 1385
  35. بانکهای اطلاعاتی Access، 1386
  36. اطلاعات و ارتباطات IT، 1386
  37. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلهاwindows، 1386
  38. مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات، 1386
  39. ارایه مطالبPowerpoint، 1386
  40. واژه پردازها Word، 1386
  41. صفحه گسترده ها، 1386
  42. اپراتوری مقدماتی، 1372
  43. کارگاه علمی بین المللی Sustainable Utilization of Saline waters and Soils for Halophyte Cash Crop Production، 1393
  44. مدل شهر زیارتی مشهد و ارایه مدل تعمیق زیارت در شهر مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد، 1391
  45. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایرانFICUE 2011
  46. شرکت در نشست علمی گردشگری سلامت در عمان، 1391
  47. شرکت در چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، 1394
  48. شرکت در کنفرانس بین المللی Trade Market Development of Organic Products، 1389
  49. شرکت در شرکت در نشست تخصصی زمینه ها و فرصتهای جذب سرمایه های ملی در فرآیند توسعه شهری، 1392
  50. شرکت در اولین نشست پژوهشکده گردشگری بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زایران ایرانی در مدت سفر به مشهد، 1391
  51. شرکت در کارگاه آموزشی آینده پژوهی، 1392

  دیگر سوابق

  مسئوليت‌هاي اجرایی تاکنون: 1. نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی 2. عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن علمی طبیعت گردی ایران 3. عضو هیات موسس و هیات مدیره هسته توسعه پایدار گردشگری- دانشگاه آزاد اسلامی 4. مسئول آموزش موسسه آموزشی گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد 5. دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی (95-98) 6. سرپرست گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (1390-1393) 7. مسئول آموزش دوره راهنمایان زمین گردشگری (ژئوتوریسم) جهاددانشگاهی خراسان رضوی 8. رئیس کارگروه آینده پژوهی اندیشکده دلگشا شهر شاندیز 9. کارشناس رسمی دادگستری در امور محیط زیست ( کارشناسان حقوقی ماده 187 قوه قضائیه) از سال 1382 تا 1387 10. کارشناس ناظر و مجری طرح های فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد 11. کارشناس مجله سلامت رادیو برون مرزی پژوهشگر گروه برنامه ریزی شهری جهاد دانشگاهی مشهد از سال 1387 12. مدير اجرایی باغ گیاهشناسی دانشگاه فردوسي مشهد 1383-1385 13. سرپرست مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد1383-1385 14. مسئول فضای سبز فاز یک دانشگاه فردوسی مشهد 1379-1381 عضویت و همکاری با مجامع علمی و تخصصی 1. همکاری با دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی 2. عضو شورای علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد 3. عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی (دپارتمان گردشگری و دپارتمان کشاورزی) آتن یونان ATINER 4. دبیر علمی و عضو شورای سیاستگذاری سومین کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی 5. دبیر علمی و عضو شورای سیاست‌گذاری دومین کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی 6. مسئول کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری 7. عضو کمیته علمی و هماهنگی طرح توسعه گردشگری پایدار اتحادیه اروپا 8. عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین‌الملل (ACOB2022) 9. عضو کمیته علمی 12th international conference on river engineering 10. عضو کمیته علمی یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 11. عضو کمیته علمی پنجمین کنگره توسعه کشاورزی، منایع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران 12. عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری" 13. عضو کارگروه گردشگری کشاورزی و روستایی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14. عضو کمیته علمی و داور کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری 15. دبیر علمی و مسئول برگزاری همایش سوغات ویژ استان خراسان رضوی، اتاق بازرگانی خراسان رضوی 16. مدیر ناحیه قوچان، درگز، کلات و چناران در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی 17. عضوAlderleaf Wilderness College: Nature & Wilderness Survival School سیاتل 18. عضو انجمن بین المللی ISHS 19. عضو انجمن بین المللی اکوتوریسم (TIES) 20. عضو کارگروه آب و پایداری جهاد دانشگاهی مشهد در حوزه آب و اکولوژی 21. عضو شورای علمی گروه برنامه ریزی شهری جهاد دانشگاهی واحد مشهد 22. عضو شورای راهبردی آب و پایداری خراسان رضوی 23. عضو اتاق فکر مرکز پژوهشهای شورای شهر مشهد 24. عضو اتاق فکر شهرداریهای طرقبه و شاندیز 25. عضو کارگروه تخصصی اقتصاد فرهنگ و هنر اتاق ایران 26. عضو کمیته علمی همایش بین المللی گردشگری ایران 27. دبیر اجرایی همایش بین المللی گردشگری ایران 28. عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی گردشگری ایران 29. دبیر علمی و اجرایی دوره آموزشی گردشگری پایدار، 1396 30. همکار طرح مطالعات آمایش استان خراسان رضوی از سال 1387 31. مدیرگروه مطالعات طبیعی آمایش استان خراسان رضوی در فاز تکمیلی 1389 32. مدیر گروه مطالعات طراحی و برنامه‌ریزی راهبردی آمایش استان خراسان رضوی در فاز تکمیلی 1389 33. همکاری علمی با انتشارات بین المللی Apple Academic Press 34. ارزیاب مجلات African Journal 35. ارزیاب مقالات مجله پژوهش و سازندگی وزارت جهادکشاورزی 36. ارزیاب مقالات مجله تولیدات گیاهی دانشگاه گرگان 37. ارزیاب مقالات مجله مطالعات اجتماعی گردشگری، جهاد دانشگاهی 38. ارزیاب مقالات مجله بوم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد 39. ارزیاب مقالات مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دانشگاه فردوسی مشهد 40. ارزیاب مقالات مجله آب و توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد 41. ارزیاب مقالات همایش جغرافیا و توسعه پایدار 42. ارزیاب مقالات مجله علوم زراعی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد 43. ارزیاب مقالات مجله مطالعات روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد 44. ارزیاب مجله تنش‌های گیاهان زراعی، دانشگاه بیرجند 45. عضو انجمن بوم شناسی ایران 46. عضو انجمن گردشگری ایران و... مدرس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 1. مدرس اکوتوریسم و توسعه پایدار (گردشگری عشایری و روستایی، اکوتوریسم) 2. آسایش اقلیمی در گردشگری، مؤسسه آموزش عالی بینالود 3. مدرس دوره راهنمایان ژئوتوریسم، موسسه آموزشی جهاد دانشگاهی 4. اصول روش تحقیق در گردشگری، مؤسسه آموزش عالی بینالود 5. بنیانهای نظریه‌ای در گردشگری، مؤسسه آموزش عالی بینالود 6. خط مشی گذاری صنعت گردشگری، مؤسسه آموزش عالی بینالود 7. اقتصاد و بازاریابی اکوتوریسم، مؤسسه آموزش عالی بینالود 8. انسان و محیط زیست، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد 9. آمایش سرزمین کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی بینالود 10. اکولوژی منظر کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 11. اکولوژی عمومی کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 12. اکولوژی دریاها و دریاچه ها کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 13. انسان و محیط کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 14. گیاه‌شناسی کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 15. انسان و محیط، کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 16. منظر پایدار (اکوپارک)،کارشناسی (دوره 25 ساعت) شهرداری مشهد 17. مدرس و مسئول هماهنگی مدرسه پاییزه گردشگری با موضوع آّب 18. گیاهان دارویی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، 1500ساعت، مجتمع آموزشی تبیان توس 19. کلیه دروس کشاورزی و مرتبط،کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، 1000ساعت، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی 20. کارآفرینی و مشاوره زراعی،کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد