• معصومه توانگر
 • دکترا
 • استادیار
 • دانلود فایل رزومه فارسی
 • masoomeh_tavangar@yahoo.com

 • طرح های پژوهشی

  طرح ها و پروژه ها:

  ردیف

  عنوان طرح

  کارفرما

  تاریخ شروع و خاتمه

  مسئولیت در طرح

  1

  امکان سنجی و ظرفیت سنجی ایجاد و توسعه گردشگری پزشکی در جهاددانشگاهی

  دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

  1395-1396

  مجری

  2

  آسیب شناسی بلندمرتبه سازی در شهر مشهد با تاکید بر آسیبهای اجتماعی- فرهنگی

  مرکز پژوهشهای شورای شهر مشهد

  1394-1395

  مجری

  3

  بررسی تجارب بین المللی و داخلی در خصوص مکانهای با ارزش شهری و نقش آن در رونق محیط گردشگری

  دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

  1394-1395

  همکار اصلی

  4

  شناسایی مکان های باارزش معنایی و هویتی شهر مشهد

  دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

  1396-1397

  مجری

  5

  برنامه راهبردی مدیریت و بازاریابی گردشگری سلامت استان خراسان رضوی

  اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی

  1396-1397

  مجری

  6

  سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی(فاز1)

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

  1396-1397

  همکار

  7

  سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی(فاز2)

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

  1399-1398

  عضو شورای راهبری

  8

  تدوین ضوابط و استانداردهای احداث و نظارت بر زائرسراهای استان خراسان رضوی

  جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  1397-1396

  مجری

  9

  برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی

  دفترمرکزی جهادداانشگاهی

  1399

  مجری

  10

  تحلیل آماری بازار گردشگری سلامت شهر مشهد و سهم شهرداری از آن

  شهرداری مشهد

  1400

  مجری

  11

  تبيين نقش و جايگاه برنامه جامع ميان مدت هماهنگي در توسعه کلانشهرها, نمونه : شهر مشهد"

  شهرداری مشهد

  1383-1381

  همکار اصلی

  12

  شناسايي مناطق حاشيه نشين شهرهاي نيشابور, سبزوار, تربت حيدريه و گناباد"

  سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي

  1386-1385

  همکار اصلی

  13

  همکار در انجام طرحهاي هادي روستايي

  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی

  1383-1381

  همکار اصلی

  14

  ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستايي در بخش سرايان

  اداره توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  1385-1384

  همکار اصلی

  15

  بررسي اثرات اقتصادي _ اجتماعي فضاي سبز شهر مشهد و تاثير آن مديريت شهري "

  شهرداري مشهد

  1385

  همکار اصلی

  16

  طرح توجیهی- تفصیلی "منطقه ویژه اقتصادی مشهد"

  سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی

  1386

  همکار

  17

  "مطالعات پایه آمایش سرزمین, استان خراسان رضوی

  استانداری خراسان رضوی

  1389-1387

  همکار اصلی

  18

  تحقیقی پیرامون اکوپارکهای شهری

  شهرداری مشهد

  1388-1387

  همکار اصلی

  19

  منبع شناسی گردشگری در حوزه مدیریت

  دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

  1388-1387

  مجری

  20

  بررسی الگوهای گردشگری مذهبی

  جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  1389-1388   

  مجری

  21

  بررسي تجارب بين‌المللي و تحليل اثرات كمي كيفي زيارت و توسعه آن در شهرهاي زيارتي جهان

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  1390-1389

   

  مجری

  22

  طراحی و ارائه مدل شهر زیارتی مشهد (رویکرد آتی) و مدل توسعه و تعمیق زیارت در شهر مشهد (رویکرد کنونی)

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  1390-1389

   

  همکار اصلی

  23

  پژوهشی پیرامون امکان سنجی ایجاد و مدیریت پایگاه داده های مکانی شهرداری منطقه 3 مشهد

  شهرداری مشهد

  1390-1389

  همکار اصلی

  24

  بررسی عملکرد بخش خصوصی در سطوح مختلف خدمات شهری

  شهرداری مشهد

  1390-1389

  همکار

  25

  پژوهشی پیرامون امکان سنجی ایجاد و مدیریت پایگاه داده های مکانی شهرداری منطقه 9 مشهد

  شهرداری مشهد

  1391-1390

  همکار اصلی

  26

  مطالعات پایه آمایش سرزمین, استان خراسان رضوی, مرحله دوم

  استانداری خراسان رضوی

  1391-1390

  همکار اصلی

  27

  بررسی وضعیت گردشگری سلامت در شهر مشهد

  جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  1391-1393

  مجری

  28

  بررسی تطبیقی مکانیزمهای بازاریابی گردشگری سلامت در کشورهای منتخب  آسیای جنوب شرقی(مالزی، سنگاپور و تایلند)

  جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  1392-1393

  مجری

   

  مقالات پژوهشی

  مقالات چاپ شده در مجلات علمي - پژوهشي داخلي و ISI:

  ردیف

  عنوان مقاله

  عنوان مجله

  سال چاپ

  1

  بررسی تطبیقی مدیریت گردشگری مذهبی در رم(واتیکان) و مشهد

  مجله‏ مطالعات گردشگری

  1391

  2

  شناسايي قطعات اراضي مناسب پروژه هاي سرمايه گذاري اقتصادي در منطقه سه شهرداري مشهد 

  مجله جغرافیا و توسعه شهری

  1392

  3

  بررسی چالشهای گردشگری سلامت در شهر مشهد

  مجله جغرافیا و توسعه شهری

  1394

  4

  تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

  مجله آمایش جغرافیایی فضا

  1396

  5

  اولویت سنجی مکانی پارک بانوان با استفاده از روش دیمتل و آمار فضایی (نمونه موردی : کلانشهر اهواز)

  مجله برنامه ریزی فضایی چشم انداز زاگرس

  1396

  6

  تحلیل وضعیت اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساکنان ساختمان های بلند مرتبه شهر مشهد

  مجله برنامه ریزی فضایی چشم انداز زاگرس

  1398

  7

  تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهر‏مشهد

  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

  1397

  8

  تبارشناسی به مثابه روشی برای تحلیل تحولات" نقشِ شهر"

  نمونه : شهر مشهد

  مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

  1398

  9

  گونه شناسی و بررسی ساختارهای مدیریت زائرسراهای ارزان قیمت در شهر مشهد، با نگاهی بر تئوری نوآوری مخرب

  مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

  1399

  12

  تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری تاسیسات گردشگری در فضاهای شهری (نمونه: زائرسراهای شهر مشهد)

  مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری

  1399

  13

  ژئومیتولوژی، رویکردی نو در توسعه ژئومیتوتوریسم نواحی دره ای ، نمونه مورد مطالعه: دره اخلمد

  مجله جغرافیایی سرزمین

  1400

  14

  بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار, نیشابور, تربت حیدریه و گناباد

  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

  1388

  15

  تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان,

  مجله فضای جغرافیایی

  1389

  16

  نقش شهرهای مرزی استان خراسان رضوی در جهانی شدن و توسعه منطقه ای 

  مجله ژئوپلیتیک

  1389

  17

  بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبز عمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسیس(مطالعه موردی شهر مشهد)،

  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

  1389

  18

  بررسی و تحلیل نقش کارکردهای اجتماعی پارکهای شهری براساس موقعیت مکانی و شرایط کلی منطقه؛ نمونه مطالعاتی مناطق یک و شش شهرداری مشهد

  مجله فضای جغرافیایی

  1391

  19

  تحلیل اکولوژیکی پارکهای شهری مطالعه موردی شهر مشهد

  مجله محیط شناسی

  1391

   

  Analysis of the Health Tourism Marketing Management in Iran

  Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)

   (Thomson Reuters ISI indexed Vol. 5, Special 12, 2015

  2015

   

   

  مقالات ارایه شده در همایش ها:

  عنوان مقاله

  نام همایش

  سال

  نگرش مديران شهري در خصوص نحوه هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي، نمونه: منطقه 9 شهرداري مشهد

  همایش مدیریت و برنامه ریزی شهری، مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد

  1385

  اکوتوریسم استان سیستان و بلوچستان

  چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام- دانشگاه زاهدان

  1389

  توسعه پایدار و فضاهای سبز شهری  (نمونه شهر مشهد)

  همایش جغرافیا و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد شیروان

  1388

  توسعه گردشگری و فشار بر منابع آب شهر مشهد

  همایش گردشگری دینی- آستان قدس رضوی

  1390

  زیارت و توسعه شهرهای زیارتی(نمونه شهر مکه)

  همایش گردشگری دینی- آستان قدس رضوی

  1390

  نقش گردشگری مذهبی زیارتی بر توسعه فیزیکی شهر کربلا

  همایش گردشگری دینی- آستان قدس رضوی

  1390

  Analysis links population in khorasan razavi province،

  International Conference on Sustainable Development ، Putrajaya، Malaysia

  2011

  Water use optimization and management in urban green space، case study: mashhad،iran

  International Conference on Sustainable Development ،Putrajaya،Malaysia

  2011

  ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه و طراحی پایدار در امر ساخت و ساز

  همایش ملی توسعه پایدار  در مناطق خشک و نیمه خشک

  1391

  بررسی اثرات اسلام بر معماری، بافت و مورفولوژی شهر کربلا

  پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

  1391

  نقش پیاده راههای شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی

  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

  1392

  نقش و اهمیت ارزشهای تاریخی- فرهنگی و گردشگری در توسعه شهر آمل

  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

  1392

  نقش کاربردی پدافند غیرعامل در ضوابط و مقررات عرصه برنامه‏ریزی و طراحی شهری ایران

  ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک

  1392

  اتخاذ رویکرد آمایشی در در برنامه ریز، ضرورت دستیابی به الگوی شهر اسلامی پایدار

  هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

  1392

  نقش کوهستان در توسعه طبیعت گردی شهر مشهد

  مدیریت گردشگری ، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان

  1392

  تحلیل وضعیت بازاریابی و اطلاع رسانی بیمارستانهای منتخب گردشگری سلامت ایران

  همایش بین الملل توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران

  1393

  تحلیل فضایی اجتماعی پیوند های مهاجرتی استان خراسان رضوی

  کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

  1393

  مدیریت مسیرهای گردشگری مذهبی «بررسی تطبیقی مسیرمذهبی سانتياگو و جاده ولايت از نيشابور تا مشهد»

  کنفرانس جغرافیا گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار

  1393

  تحلیلی بر مدیریت بازاریابی گردشگری سلامت در ایران

  کنفرانس دستاوردهای نوین در عمران، معماری ، مدیریت شهری و محیط زیست

  1394

  رتبه بندی وضعیت اطلاع رسانی اینترنتی مراکز خدمات گردشگری سلامت/پزشکی در کشورهای مالزی، تایلند، سنگاپور و ایران

  دومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

   

  1394

  تحلیلی و بررسی چالشهای بلند مرتبه سازی در بافت مرکزی شهر آمل

  کنفرانس مهندسی عمران، شهرسازی و محیط زیست پایدار

   

  1394

  ارزشیابی وضعیت اموزش نیروی انسانی شهرداری آمل با مدل کرک پاتریک

  کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

   

  1394

  آسیب شناسی بلندمرتبه سازی در شهرهای ایرانی اسلامی

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی

  1396

  بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری سوغات گردشگری مشهد

  تحقیقات مدرن در اقتصاد مدیریت و توسعه

  1400

   Orchestrating Spatial Information Infrastructure for Sustainable Smart Cities in Australia”

   9th National Conference and the 2nd International Conference on Urban Planning and Management, Sustainable Development and Future Cities

  1399

   

  کتاب ها

  - كتب تأليف شده :

  ردیف

  عنوان كتاب

  موضوع و رشته کتاب

  محل انتشار

  انتشارات

  سال چاپ

  نوبت چاپ

  1

  Tourism in Iran: challenges، development and issues،  Chapter 13

  tourism

  Routledge

  Routledge(book)

  2018

  اول

  2

  شناسایی مکان های با ارزش هویتی- معنایی در شهرهای مقصد گردشگری « ارایه یک الگوی عملی برای شهر مشهد»

  گردشگری

  مشهد

  جهاددانشگاهی مشهد

  1399

  اول

   

  كتب ترجمه شده:

  عنوان كتاب

  نام نويسنده

  سال نسخه اصلي چاپ

  كشور و انتشارات

  انتشار ترجمه

  سال انتشارترجمه

  كار مشترك (نفرچندم)/ كار انفرادي

  گردشگری پایدار؛ از گردشگری انبوه به سوی بوم گردی

  آنتون فیشر

   

   

  1396

  1396

  سوم

  کارگاه

  شرکت در دوره های آموزشی تخصصی

  نام دوره

  برگزار کننده

  سال

  کارگاه دو روزه "پژوهش در گردشگری"

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1388

  کارگاه نقش مشارکتهای مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

  بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

  1388

  سمینار" ساماندهی مشاغل شهری"

  شهرداری مشهد

  1388

  نشست تخصصی "سیمای شهر"

  شهرداری مشهد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1388

  سمینار " نقش شهرداری در کیفیت زندگی شهروندان"

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1388

  نشست تخصصی"تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی­شهر مشهد"

  شهرداری مشهد

  1388

  کارگاه  اموزشی نرم افزار متلب MATLAB

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1390

  مدیریت استراتژیک مساله محور

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1390

  کابرد GIS در برنامه ریزی شهری

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1390

  دوره آموزش GIS

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1391

  آشنایی با کاربرد روشهای تحلیل سلسله مراتبی

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1391

  شناخت محیط پژوهشی و سازمان جهاددانشگاهی

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1391

  کنفرانس­وکارگاه آموزشی ارزیابی تاثیرات­اجتماعی پروژه­های شهری

  انجمن جامعه شناسی ایران

  1392

  کارگاه مدرسه پاییزه گردشگری

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1392

  گردشگری سلامت در عمان/ پژوهشکده گردشگری

  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1392

  دوره آموزشی spss

  سازمان فنی حرفه ای خراسان رضوی

  1392

  خدمات بین المللی سلامت با تمرکز بر گردشگری سلامت

  بیمارستان رضوی

  1393

  کنفرانس ملی- دانشجویی جامعه شناسی توسعه

  دانشگاه فردوسی مشهد

  1394

  کارگاه تخصصی آشنایی با طبیعت گردی

  پژوهشکده گردشگری

  1394

  کارگاه آموزشی نرم افزار Maxqda

  پژوهشگاه علوم انسانی-جهاد تهران

  1395

  امکان پذیری توسعه فرهنگی در ایران

  دانشگاه فردوسی مشهد

  1394

  شرکت در کارگاه آموزشی مشهد شناسی و حقوق گردشگری

  دانشگاه فردوسی مشهد

  1394

  شرکت در کارگاه آموزشی مشهد شناسی و حقوق گردشگری

  پژوهشکده گردشگری

  1394

   کودک و اکوتوریسم

  پژوهشکده گردشگری

  1396

   گردشگری کودک

  پژوهشکده گردشگری

  1396

   تشریفات در روابط عمومی و اصول مذاکره

  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

  1396

   روش ها و فنون تدریس

  دانشگاه فرهنگیان مشهد

  1398

   دوره جامع آموزشی راهنمایان زمین گردشگری

  وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

  1398

  دیگر سوابق

  ه- سوابق اجرايي، مديريتي...

  ردیف

  مسئولیت

  مدت مسئولیت

  1

  عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  1387 تا کنون

  2

  مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری، پژوهشکده گردشگری

  1393-1396

  3

  سرپرست معاونت گرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی

  1396

  4

  مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری، پژوهشکده گردشگری

  1397تا کنون

  5

  عضو شورای راهبری طرح کلان توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی

  1399-1398

  6

  عضو شورای راهبری طرح توسعه مشاغل خانگی شهر مشهد

  1399

  7

  راهنمای تخصصی زمین گردشگری(ژئوتوریسم)

  1399

  8

  عضو انجمن علمی گردشگری ایران

  1391  تا کنون

  9

  عضو شورای علمی پژوهشکده گردشگری

  1400

   

  - سوابق تحصيلي:

  • کارشناسی جغرافیای انسانی اقتصادی،دانشگاه آزاد مشهد، 1380
  • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه فردوسی مشهد، 1384
  • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهیدچمران اهواز،1397

  1- عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد: تبيين نقش برنامه هاي جامع ميان مدت در تحقق مديريت يکپارچه شهري" نمونه شهر مشهد"

  2- عنوان پاياننامه دكتري: تحلیل نقش شهر با رویکرد تبارشناسی؛ شهر مشهد (تعریف مجدد نقش گردشگری مشهد با هدف تنوع بخشی به گردشگری)