• حامد بخشی
 • دکترا
 • دانشیار
 • دانلود فایل رزومه فارسی

 • طرح های پژوهشی

  سوابق پژوهشی:

  عنوان اثر

  سال اجرا

  سمت

  کارفرما

  پیمایش ملی ارزشها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری ایران

  1400

  مسوول

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  تحلیل محتوای سوالات زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی

  1394

  مسوول

  آستان قدس رضوی- مدیریت توسعه و پژوهش

  بررسی نگرش زائران به مردم و خدمات رسانان شهر مشهد

  1392

  مسوول

  جهاد دانشگاهی

  تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله در حوزه اجتماعی- امنیتی زائر و زیارت

  1391

  مسوول

  استانداری خراسان رضوی

  تحلیل محتوای سوالات دینی زائران آستان قدس

  1390

  مسوول

  آستان قدس رضوی

  مقالات پژوهشی

  مقالات علمی- پژوهشی:

  عنوان

  سال انتشار

  موقعیت تالیف

  بار عاطفی رابطه گردشگران با جامعه میزبان مشهد

  1395

  فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره نهم، شماره 4

  برنامه ریزی راهبردی توسعه عرصه اجتماعی- امنیتی زیارت در شهر مشهد

  1393

  مطالعات اجتماعی گردشگری- سال دوم- شماره 4

  منفعت طلبی، فریبکاری و خوشرویی: ادراک زائران از فروشندگان شهر مشهد

  1396

  مطالعات اجتماعی گردشگری- سال چهارم- شماره 7

  بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

  1394

  دو فصلنامه مطالعات گردشگری اجتماعی، شماره 5، سال سوم، بهار و تابستان 94

   

   

  مقالات همایشی:

  عنوان

  سال

  نوع ارائه

  نام همایش

  feeling of security in Iranian pilgrims traveling to Mashhad

  2013

  oral

  Turkey, religious tourism and tolerance conference

  جایگاه گردشگری در اسناد توسعه کلان کشور

  1393

  سخنرانی

  همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران

  ادراک زائران از کیفیت خدمات مغازه های خرده فروشی در مشهد

  1393

  سخنرانی

  همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران

  بررسی مقایسه ای احساس امنیت زائران در اماکن اقامتی شهر مشهد

  1393

  سخنرانی

  همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران

  بررسی عوامل موثر بر کنش گردشگری فرهنگی

  1393

  سخنرانی

  همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران

   

  کتاب ها

  تالیف و ترجمه کتاب:

  نام کتاب

  تالیف یا ترجمه

  انتشارا

  سال

  راهنمای تحلیل محتوا

  ترجمه

  انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

  1396

  سیمای گردشگران ایران

  تالیف

  انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

  1400

  تدریس

  آموزش و تدریس:

  نام درس

  مقطع

  محل تدریس

  سال

  آمار پیشرفته برای گردشگری

  دکترا

  پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

  1395

  روش تحقیق و پروژه در گردشگری

  کارشناسی

  دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

  1396

   

  جوایز

  گواهینامه ها و امتیازات:

  • اخذ رتبه اول پژوهش در حوزه های هنری استان های سراسر کشور(1386)
  • گواهینامه کارگاه آموزشی تحلیل گفتمان در علوم اجتماعی(1386)
  • اخذ لوح زرین پژوهش از جشنواره ابوریحان(1389)

  دیگر سوابق

  عضویت در شوراها و انجمن ها:

  • عضو کمیته راهبری همایش بین المللی چالش ها و چشم اندازهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران (1393)
  • عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی گردشگری (1390-1396)
  • عضو شورای علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد(1389-1392)
  • عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (1392-1396)