• ندا رضوی زاده
 • دکترا
 • استادیار
 • دانلود فایل رزومه فارسی

 • طرح های پژوهشی

  1. تحقیقات

  1387

  طرح پژوهشي تدوین منشور شهرنشینان (فاز صفر)؛ کارفرما: شورای اسلامی شهر مشهد (همکار اصلي)

  1387

  طرح پژوهشي سامانه اطلاعات اجتماعی (Social GIS) شهر مشهد؛ کارفرما: شهرداری مشهد (همکار)

  1389

  طرح پژوهشي جامعه­شناسي شهر مشهد؛ كارفرما: شهرداري مشهد (همكار)

  1389

  طرح پژوهشي تدوین پیش­نویس منشور حقوق و تکالیف شهرنشینان مشهد؛ کارفرما: مركز پژوهش هاي شورای اسلامی شهر مشهد، (همکار اصلي)

  1389-1390

  طرح پژوهشي بررسی راه­های جذب و نگهداشت خیران مدرسه­ساز استان خراسان رضوی، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی  (مجری)

  ۱۳۹۰

  طرح پژوهشی وفاق هنجاری در شهر مشهد، کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد (همکار اصلی)

  1390-1391

  طرح پژوهشي مرور نظام­مند مسایل، تبیین­ها و دستاوردهای جامعه شناسی گردشگری (با تاکید بر گردشگری مذهبی) در قالب یک مدل مفهومی؛ کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (مجری)

  1392

  طرح پژوهشي تبیین جامعه شناختی تغییرات باروری؛ کارفرما: جهاددانشگاهی خراسان رضوی(مجری)

  1392

  طرح پژوهشي نیازسنجی فرهنگی اجتماعی شهر مشهد؛ کارفرما: شهرداری مشهد (مجری)

  1394

  بازخورد اجتماعي مسافران و متخصصان نسبت به بهره برداری از پایانه مسافربری معراج و انتقال خطوط شمال كشور، کارفرما: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (مجری)

  1394

  طرح پيمايش ملي ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (همكار اصلي)

  1395

  ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

  ۱۳۹۶

  طرح پژوهشی گونه شناسی سبک های خرید سوغات زائران، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

  ۱۳۹۶

  طرح پژوهشی ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

  ۱۳۹۶

  طرح پژوهشی اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی خراسان رضوی، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (مجری)

  ۱۳۹۷

  طرح پژوهشی بررسی برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، کارفرما: موسسه پژوهشی راهبردهای بازنشستگی صبا (مجری)

  1398

  طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز2)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

  1398

  طرح پژوهشی شناسايي و برنامه ريزی  آموزش مشاغل و حرف مرتبط با زائر، کارفرما: اداره روابط بین الملل آستان قدس رضوی (مجری)

  1398

  طرح پژوهشی پایش ادراک و رفتار ساکنان مشهد در قبال شهرداری مشهد و محصولات آن با تاکید بر خدمات و محوصلات بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارفرما: معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد(مجری)

  1398

  طرح پژوهشی آسیب شناسی فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی(مجری)

   

   

   

   

   

  1398

  طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز3)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

  1399

  طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز4)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

  1399

  طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی (همکار)

  مقالات پژوهشی

  1. مجلات علمی-پژوهشی

  Urban Charter Codification: The Experience of Islamic City of Mashhad.  OIDA International Journal of Sustainable Development; 3(11): 89-104. [SSRN, EBSCO, AMICUS, Library and Archives Canada’s database]

   

  برساخت تفسیری تجربه­ی زیسته­ی خیّران مدرسه­ساز (مورد مطالعه: خیران مدرسه‏ساز مشهد). فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، شماره 10 -11، صص.41-66. [ISC]

   

  Social capital and health: a return to social and sociological traditions, Journal of Research & Health, Volume 3, Number 1 . pp. 268-294. [Indexed in Index Copernicus, ISC, IMEMR, EBSCO]

   

  رابطه سرمایه اجتماع و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد). سال 9 شماره2، پاییز و زمستان 91، صص. 25-52. [ISC]

   

  گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)، مجله علمي-پژوهشي برنامه ريزي و توسعه گردشگري، دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صص 170-191. [ISC]

   

  دستاوردهای جامعه شناسی برای مطالعات گردشگری، مجله علمی-ترویجی راهبرد توسعه، پاييز 93، شماره  39. صص. ۸۰ ۱۰۰. [ISC]

   

  تأملی بـر اسکان زائران در مشهد، مجله مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره2، شماره4، پاییز و زمستان 1393، صص 131-156. [ISC]

   

  منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی و شهر پایدار، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 93، سال 11، شماره 2، صص 51-76. [ISC]

   

  مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران، مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، تابستان 94، شماره 30، صص 36-65. [ISC]

   

  زمینه‌های کم فرزندطلبی و تاخیر در فرزندآوری، مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، پاييز 94، شماره 31، صص 73-98. [ISC]

   

  در جست و جوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعي، سال. ۱۲، شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۹۴، صص. 1-26. [ISC]

   

  ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگوئی درارائه اطلاعات درآمدی، مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسي كاربردي، شماره پياپي 61، بهار 1395، صص 121-144.  [Index Copernicos, WorldCat, EBSCO]

   

  رفتار خرید سوغات در میان گردشگران شهر مشهد- مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص. ۲۳ ۴۹.

   

  موجه‌سازی مصرف تظاهری، راهبرد فرهنگ [ISC]، دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صص. ۴۱-۶۹.

   

  «من طلبیده شدم به زیارت رنج‌آلود»: ادراک و تجربه‌ی زیسته‌ی زایران پیاده‌ی ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران [ISC]، دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صص. 595-631.

   

  ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی: کارکردها، چالش‌ها و راهبردهای مواجهه در خانواده، زن در توسعه و سیاست[ISC]، دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صص. 295-318.

   

  «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان، مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان [ISC]، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 57، زمستان 1397

   

  کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و بازتفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس، مطالعات اجتماعی ایران، دوره 14، شماره 2، تابستان 1399 (ویژه‌نامه مدیریت بحران 2 (شیوع کرونا و جنبه‌های اجتماعی آن)

   

  What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS, Journal of Tourism and Cultural Change, DOI: 10.1080/14766825.2020.1797062 (JCR & Scopus Indexed) , Published online: 23 Jul 2020

   

   

   

   

  1. کنفرانس ها

  Urban Charter Codification: The experience of Islamic City of Mashhad, International Conference on Sustainable Development 2011, Putrajaya, Malaysia.

   

  سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی، همایش سراسری تالاسمی: فرصت ها و چالش ها، موسسه آموزشی تحقیقاتی جوانان تالاسمی، ساری

   

  حق شهروندی و فضای شهری، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری، شورای اسلامی­شهر­مشهد­و­دانشگاه­فردوسی­مشهد­و­شهرداری­مشهد، مشهد

   

  مروری بر مبانی نظری حقوق شهرنشینان، نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران

   

  سرمایه اجتماعی: رویکردی تازه در ارتقای سلامت جامعه، نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران

   

  سرمایه اجتماعی امکانی برای ارتقای سلامت در سیاست‌ اجتماعی، دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد

   

  ارتباطات توسعه‌بخش و توسعه‌ی روستایی، اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعۀ روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد

   

  مطالعه­ي تطبيقي منشورهاي شهري در جهان: بازتعريف نقش شهرداري­ها، همايش شهرداري به منزله نهاد اجتماعي، شهرداري تهران، تهران

   

  عوامل موثر بر تنظیم خانواده و کاهش باروری: مرور نظام مند شواهد، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران

   

  شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان طرقبه شاندیز)، همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد

   

  واکاوی وضعیـت اسکــان زائــران ایرانــی درشهـر مشهــد، همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد

   

  گونه شناسي رفتار خريد گردشگران مشهد، كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاري، تهران

   

  بررسی تطبیقی بازنمایی مقاصد گردشگری مذهبی-زیارتی در وبگاه­های جامع راهنمای گردشگری، هفتمین كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

   

  سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه: مطالعه موردی خیّران مدرسه‌ساز، اولین همایش ملی خیرماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، تهران

   

  مفهوم پردازی جهانشهر معنوی در پرتو گردشگری مذهبی، معنوی و فرهنگی

   

  Exploring the lived experience of restriction on pilgrimage in COVID-19 crisis: The Iranian Shi’a perspective. In: “Iterations of the COVID-19 Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany”. Orient-Institut Istanbul

   

  چالش های مدیریت شهری یکپارچه در توسعه خدمات و محصولاتِ برپایه ICT )مورد مطالعه: ساکنان مشهد( »، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری

   

   

   

  1.  

   

   

  list) Journal

  Neda Razavizadeh, Somayeh Varshovi (2021). You have to take risk: Women’s perception of fear in female-only travel and their coping strategies. Journal of Iranian Cultural Research, 14 (1): 37-68. DOI: 10.22035/jicr.2021.439

   

  Adel Nikjoo, Neda Razavizadeh, Michael A. Di Giovine (2021). What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS, (2021). Journal of Tourism and Cultural Change, 19 (5): 1-22. DOI: 10.1080/14766825.2020.1797062 (JCR & Scopus Indexed)

   

  Neda Razavizadeh, Somayeh Varshovi (2020). Corona and the Closure of the Shrines.

  Journal of Iranian Social Studies. 14 (2): 83-110. DOI:  10.22034/JSS.2020.243856

   

  Neda Razavizadeh (2018). Iranian on-foot pilgrims' lived experience in Iraq. Quarterly of social studies and research in Iran. 6 (4): 595-631. DOI: 10.22059/JISR.2018.231746.517

   

  Neda Razavizadeh, Zahra Baradaran Kashani (2018). Women’s perception of female-only travel: functions, challenges and copping strategies in family. Women in development and politics 16 (2): 295-318. DOI: 10.22059/JWDP.2018.248060.1007331

   

  Neda Razavizadeh, Ali Yousofi (2019). “Purchasable Love”: Reflection of spousal role and identity in women’s conspicuous consumption for body management. Quarterly Journal of Women's Sociological and Psychological Studies. 16 (4): 79-108. DOI: 10.22051/JWSPS.2019.20108.1717

   

  Neda Razavizadeh, Ali Yousofi, Hossein Behravan, AliAsghar Saeedi (2017). Justification of Conspiuous Consumption. Strategy for Culture. 10 (38): 41-69

   

  Neda Razavizadeh, Simin Foroughzadeh (2016) Souvenir purchasing behavior among Tourists in Mashhad, Social Studies of Tourism. 8: 23-49

   

  Neda Razavizadeh, Elaheh Ghaffarian & Ameneh Akhlaghi (2016) family planning and Postponing child-bearing: a qualitative study in Iran, Strategy for Culture, 31: Pp. 73-98.

   

  Neda Razavizadeh & Ali Yousefi (2016) The Structure of Honesty Norm in Mashhad; A Case

  Study: Honesty in Income Information Submission to the State, Applied Sociology. No.61; Pp. 121-144.

   

  Neda Razavizadeh & Toktam Peykani (2015) A review on social studies of family planning and decrease in fertility in Iran, Strategy for Culture; 30; Pp.35-66.

   

  Simini Foroughzadeh & Neda Razavizadeh (2014) Analyzing Pilgrims Accommodation in

  Mashhad. Social Studies of Tourism, 2(4); Pp.131-156.

   

  Simini Foroughzadeh & Neda Razavizadeh. (2014) Application of Cohen's Tourist Typology (Case

  Study:Mashhad Pilgrims). Tourism Planning & Development; 3(9), Pp. 169-190.

   

  Mozhgan Azimi Hashemi & Neda Razavizadeh (2014) Urban charters: a framework for insuring urban dwellers' rights and sustainable development, Journal of Social Sciences; 11(2), Pp.51-76.

   

  Mohsen Noghani & Neda Razavizadeh (2013) Social capital and health: a return to social and Psycological traditions, Journal of Research & Health; 3(1). Pp. 268-294.

   

  Neda Razavizadeh & Mozhgan Azimi Hashemi (2012) Urban Charter Codification: The Experience of Islamic City of Mashhad. OIDA International Journal of Sustainable Development; 3(11): 89-104.

   

  Neda Razavizadeh, Mohsen Noghani Dokht Bahmani, Ali Yousefi (2012) Social capital and mental health among students at Ferdowsi University Of Mashhad, Journal of Social Sciences; 9(2). Pp.25-

  51.

   

  Neda Razavizadeh & Ahmad Mohammadpour (2010) Interpretative Construction of Educational Donors' Lived Experience (case study of Mashhad educational donors). Strategy for Culture; 10 & 11. Pp. 41-66.

   

  Conferences

  Neda Razavizadeh (2021) Women's attitude to vaccination: implications for COVID-19 vaccination promotion. The 10th Internatonal conference on women’s health. Dec 1-2, 2021, Shiraz, Iran.

   

  Neda Razavizadeh (2021) Gender differences in mental wellbeing in a public health crisis (the case of covid-19 pandemic). The 10th Internatonal conference on women’s health. Dec 1-2, 2021, Shiraz, Iran.

   

  Somayeh Varshovi, Neda Razavizadeh (2020). Exploring the lived experience of restriction on pilgrimage in COVID-19 crisis: The Iranian Shi’a perspective. In: “Iterations of the COVID-19 Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany”. Orient-Institut Istanbul

   

  Toktam Peykani & Neda Razavizadeh (2014) Tourism development impact analysis (case study; Torqabeh). International Scientific-Strategic conference on tourism Development for Islamic Republic of Iran Challenges & Prospects, Research Institute for Tourism, ACECR, Mashhad, Iran

   

  Neda Razavizadeh, Simin Foroughzadeh & Majid Heidari Charvadeh (2014) A Typology of

  Tourists' purchasing behavior in Mashhad

   

  Neda Razavizadeh & Mozhgan Azimi Hashemi (2011) Urban Charter Codification: The experience of Islamic City of Mashhad, International Conference on Sustainable Development, Putrajaya, Malaysia

   

   

   

   

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  کتاب ها

  گردشگری دینی و مدیریت زیارت: چشم‌انداز بین‌المللی (ترجمه)   1398

  کارگاه

  1. دوره­های آموزشی طی‌شده

  1385

  دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

  1388

  کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

  1388

  کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

  1389

  کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

  1389

  کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

  1390

  کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

  1390

  كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

  1391

  کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

  1392

  کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1392

  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

  1392

  کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

  1393

  تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1393

  كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

  1393

  كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  1393

  کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

  ۱۳۹۴

  امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

  ۱۳۹۵

  کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

  1397

  کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

   

  تدریس

  1. تدریس

  ۱۳۸۹

  کارگاه EndNote، جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  92-1391

  زبان تخصصی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد

  93-1391

  روانشناسی اجتماعی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه  پیام نور مشهد

  93-1392

  جامعه شناسی شهری کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه دیتاژورنالیسم، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر خراسان) با همکاری مرکز آموزش رسانه خراسان

  1397

  مبانی جامعه شناسی، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

  جوایز

  1. رتبه­ ها و جوایز

  1388

  جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

  1388

  رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

  1389

  رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

  1389

  دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

  1390

  كسب  عنوان ازهاهايران.

  تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

  1393

  دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

  دیگر سوابق

  1. ارزیابی

   

  1391-تاکنون

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ (نمایه شده در ISC) (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  1391

  ارزياب چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

  1392

  ارزياب ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

  1393-1395

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی)

  1393

  ارزياب همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها

  1393

  ارزياب مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما دفتر خراسان

  ۱۳۹۴-تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی  (دانشگاه فردوسی مشهد)

  1398- تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)

  1397

  داور رقابت Idea Challenge همایش ملی مدیریت عفونت های منتقله از خون

  1397

  داور دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

  1. رتبه­ها و جوایز

  1388

  جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

  1388

  رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

  1389

  رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

  1389

  دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

  1390

  كسب  عنوان ازهاهايران.

  تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

  1393

  دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

  1. دوره­های آموزشی طی‌شده

  1385

  دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

  1388

  کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

  1388

  کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

  1389

  کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

  1389

  کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

  1390

  کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

  1390

  كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

  1391

  کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

  1392

  کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1392

  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

  1392

  کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

  1393

  تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1393

  كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

  1393

  كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  1393

  کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

  ۱۳۹۴

  امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

  ۱۳۹۵

  کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

  1397

  کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

   

  1. آشنایی با زبان های خارجی

  1388

  کسب نمره­ی 81 از 100 در آزمون رسمی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد "TELP"

  1391

  کسب نمره 552 از 677 در آزمون زبان انگلیسی سازمان سنجش آموزش کشور "TOLIMO"

  1. آشنایی با نرم­افزارهای رایانه­ای

   

  SPSS, MAXQDA, EndNote, MS Office

  1. عضویت  در مجامع علمی

  از 1388 تا کنون

  عضو پيوسته­ي انجمن علمي جامعه شناسی ایران

  از بدوتأسیس تا کنون

  عضو انجمن علمي گردشگري ايران

  از 1393 تا كنون

  عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسي ایران- دفتر خراسان رضوی

  1. عضویت در شوراها و ...

  از 1392 تا کنون

  عضو شورای علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ايسپا) شعبه خراسان رضوی

  از 1394 تا کنون

  عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي گردشگري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي

  از 1395 تا كنون

  عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوي

  از 1396 تا کنون

  مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد (کمیته نوآوری)

  از 1398 تا کنون

  عضو کارگروه تخصصی پژوهشی حقوق شهروندی شورای شهر مشهد

                         

   

  *به روز شده در: اسفند 1399

   

  1. ارزیابی

   

  1391-تاکنون

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ (نمایه شده در ISC) (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  1391

  ارزياب چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

  1392

  ارزياب ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

  1393-1395

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی)

  1393

  ارزياب همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها

  1393

  ارزياب مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما دفتر خراسان

  ۱۳۹۴-تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی  (دانشگاه فردوسی مشهد)

  1398- تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)

  1397

  داور رقابت Idea Challenge همایش ملی مدیریت عفونت های منتقله از خون

  1397

  داور دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

  1. رتبه­ها و جوایز

  1388

  جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

  1388

  رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

  1389

  رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

  1389

  دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

  1390

  كسب  عنوان ازهاهايران.

  تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

  1393

  دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

  1. دوره­های آموزشی طی‌شده

  1385

  دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

  1388

  کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

  1388

  کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

  1389

  کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

  1389

  کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

  1390

  کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

  1390

  كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

  1391

  کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

  1392

  کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1392

  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

  1392

  کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

  1393

  تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1393

  كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

  1393

  كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  1393

  کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

  ۱۳۹۴

  امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

  ۱۳۹۵

  کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

  1397

  کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

   

  1. آشنایی با زبان های خارجی

  1388

  کسب نمره­ی 81 از 100 در آزمون رسمی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد "TELP"

  1391

  کسب نمره 552 از 677 در آزمون زبان انگلیسی سازمان سنجش آموزش کشور "TOLIMO"

  1. آشنایی با نرم­افزارهای رایانه­ای

   

  SPSS, MAXQDA, EndNote, MS Office

  1. عضویت  در مجامع علمی

  از 1388 تا کنون

  عضو پيوسته­ي انجمن علمي جامعه شناسی ایران

  از بدوتأسیس تا کنون

  عضو انجمن علمي گردشگري ايران

  از 1393 تا كنون

  عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسي ایران- دفتر خراسان رضوی

  1. عضویت در شوراها و ...

  از 1392 تا کنون

  عضو شورای علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ايسپا) شعبه خراسان رضوی

  از 1394 تا کنون

  عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي گردشگري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي

  از 1395 تا كنون

  عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوي

  از 1396 تا کنون

  مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد (کمیته نوآوری)

  از 1398 تا کنون

  عضو کارگروه تخصصی پژوهشی حقوق شهروندی شورای شهر مشهد

                         

   

  *به روز شده در: اسفند 1399