پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

ندا رضوی زاده هروی

سه شنبه ، 21 مرداد 1399

z

اشتراک گذاری

1221

رزومه

مشخصات فردي

نام :  ندا                                  نام خانوادگي: رضوی‌زاده
تعلق سازماني: استادیارگروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری (جهاددانشگاهي خراسان رضوي)
آدرس: میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری
پست الكترونيك:    n.razavi@gmail.com

تلفکس محل کار:  05138762004

تحصیلات


دکترا: جامعه شناسی گرايش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی گرايش پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده ­ادبیات ­و­ علوم­ انسانی
کارشناسی: مهندسی صنایع گاز طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده مهندسی  

تحقیقات

 1. طرح پژوهشي تدوین منشور شهرنشینان (فاز صفر) (1387)؛ کارفرما: شورای اسلامی شهر مشهد (همکار اصلي)
 2. طرح پژوهشي سامانه اطلاعات اجتماعی (Social GIS) شهر مشهد (1387)؛ کارفرما: شهرداری مشهد (همکار)
 3. رابطه­ی سرمایه اجتماعی و سلامت روان (1388)؛ پایان نامه  کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی،  دانشگاه فردوسی مشهد
 4. طرح پژوهشي جامعه­شناسي شهر مشهد (1389)؛ كارفرما: شهرداري مشهد (همكار)
 5. طرح پژوهشي تدوین پیش­نویس منشور حقوق و تکالیف شهرنشینان مشهد (1389)؛ کارفرما: مركز پژوهش هاي شورای اسلامی شهر مشهد، (همکار اصلي)
 6. طرح پژوهشي بررسی راه­های جذب و نگهداشت خیران مدرسه­ساز استان خراسان رضوی (1389)، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی  (مجری)
 7. طرح پژوهشی وفاق هنجاری در شهر مشهد (1390)، کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد (همکار اصلی)
 8. طرح پژوهشي مرور نظام­مند مسایل، تبیین­ها و دستاوردهای جامعه شناسی گردشگری (با تاکید بر گردشگری مذهبی) در قالب یک مدل مفهومی (1391)؛ کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (مجری)
 9. طرح پژوهشي تبیین جامعه شناختی تغییرات باروری (1392)؛ کارفرما: جهاددانشگاهی خراسان رضوی(مجری)
 10. طرح پژوهشي نیازسنجی فرهنگی اجتماعی شهر مشهد (1392)؛ کارفرما: شهرداری مشهد (مجری)
 11. بازخورد اجتماعي مسافران و متخصصان نسبت به بهره برداری از پایانه مسافربری معراج و انتقال خطوط شمال كشور (1394)، کارفرما: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (مجری)
 12. طرح پيمايش ملي ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران (ادامه دارد)، کارفرما: مشترک (همكار اصلي1394-ادامه دارد

 13.      

  *مقالات منتشرشده در مجلات علمی پژوهشی

   
 1. Urban Charter Codification: The Experience of Islamic City of Mashhad.  (2012). OIDA International Journal of Sustainable Development; 3(11): 89-104. [SSRN, EBSCO, AMICUS, Library and Archives Canada’s database]
 2. برساخت تفسیری تجربه­ی زیسته­ی خیّران مدرسه­ساز (مورد مطالعه: خیران مدرسه‏ساز مشهد). (1390). فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، شماره 10 -11، صص.41-66. [ISC]
 3. Social capital and health: a return to social and sociological traditions. (2013). Journal of Research & Health, Volume 3, Number 1 . pp. 268-294. [Indexed in Index Copernicus, ISC, IMEMR, EBSCO]
 4. رابطه سرمایه اجتماع و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، (1391). مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد). سال 9 شماره2، پاییز و زمستان 91، صص. 25-52. [ISC]
 5. گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)، (1393). مجله علمي-پژوهشي برنامه ريزي و توسعه گردشگري، دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صص 170-191. [ISC]
 6. دستاوردهای جامعه شناسی برای مطالعات گردشگری، مجله علمی-ترویجی راهبرد توسعه، (1393). پاييز 93، شماره  39. صص. ۸۰ – ۱۰۰. [ISC]
 7. تأملی بـر اسکان زائران در مشهد، (1393). مجله مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره2، شماره4، پاییز و زمستان 1393، صص 131-156. [ISC]
 8. منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی و شهر پایدار،  (1393). مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 93، سال 11، شماره 2، صص 51-76. [ISC]
 9. مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران، (1394). مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، تابستان 94، شماره 30، صص 36-65. [ISC]
 10. زمینه‌های کم فرزندطلبی و تاخیر در فرزندآوری، (1394). مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، پاييز 94، شماره 31، صص 73-98. [ISC]
 11. در جست و جوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز، (1394). مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعي، سال. ۱۲، شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۹۴، صص. 1-26. [ISC]
 12. ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگوئی درارائه اطلاعات درآمدی، (1395). مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسي كاربردي، شماره پياپي 61، بهار 1395، صص 121-144.  [Index Copernicos, WorldCat, EBSCO]
 13. رفتار خرید سوغات در میان گردشگران شهر مشهد، (1395). مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۲۳ – ۴۹.
 14. موجه‌سازی مصرف تظاهری، (1396). راهبرد فرهنگ  [ISC]، دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صص. ۴۱-۶۹.
 15. «من طلبیده شدم به زیارت رنج‌آلود»: ادراک و تجربه‌ی زیسته‌ی زایران پیاده‌ی ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق  مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران [ISC]  


*مقالات ارائه‌شده در کنفرانس ها
 

 1. Urban Charter Codification: The experience of Islamic City of Mashhad, (2011). International Conference on Sustainable Development 2011, Putrajaya, Malaysia.
 2. سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی، (1388). همایش سراسری تالاسمی: فرصت ها و چالش ها، موسسه آموزشی تحقیقاتی جوانان تالاسمی، ساری
 3. حق شهروندی و فضای شهری، (1389). دومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری، شورای اسلامی­شهر­مشهد­و­دانشگاه­فردوسی­مشهد­و­شهرداری­مشهد، مشهد
 4. مروری بر مبانی نظری حقوق شهرنشینان، (1389). نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران
 5. سرمایه اجتماعی: رویکردی تازه در ارتقای سلامت جامعه، (1389). نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران
 6. سرمایه اجتماعی امکانی برای ارتقای سلامت در سیاست‌ اجتماعی، (1390). دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد
 7. ارتباطات توسعه‌بخش و توسعه‌ی روستایی، (1390). اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعۀ روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد
 8. مطالعه­ي تطبيقي منشورهاي شهري در جهان: بازتعريف نقش شهرداري­ها، (1390). همايش شهرداري به منزله نهاد اجتماعي، شهرداري تهران، تهران
 9. عوامل موثر بر تنظیم خانواده و کاهش باروری: مرور نظام مند شواهد، (1393). همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران
 10. شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان طرقبه شاندیز)، (1393). همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد
 11. واکاوی وضعیـت اسکــان زائــران ایرانــی درشهـر مشهــد، (1393). همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد
 12. گونه شناسي رفتار خريد گردشگران مشهد، (1393). كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاري، تهران
 13. بررسی تطبیقی بازنمایی مقاصد گردشگری مذهبی-زیارتی در وبگاه­های جامع راهنمای گردشگری، (1393). هفتمین كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
 14. سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه: مطالعه موردی خیّران مدرسه‌ساز، (1395). اولین همایش ملی خیرماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، تهران 


 *مقالات منتشرشده در نشریات  (مطالب برگزیده)

 1. اجتماعات مجازی و مسئله نقض حریم خصوصی غایبان، روزنامه «شرق»، شماره 2307؛  3 خرداد 1394

2.

 1. ناشادترین مردم دنیا و رتبه ایران: گزارش احساسات جهانی ٢٠١٥ گالوپ چه چیزی را نشان می‌دهد؟، روزنامه «شرق»، شماره 2392؛  17 شهريور 1394
 2. چرخش گردشگري: مروری بر گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (2015) ، مجله  «تجارت فردا»، شماره 133؛ 15 خرداد 1394
   
 3. ناشادترین مردم دنیا و رتبه ایران: گزارش احساسات جهانی ٢٠١٥ گالوپ چه چیزی را نشان می‌دهد؟، روزنامه «شرق»، شماره 2392؛  17 شهريور 1394
 4.   امر زنانه؛ از حاشیه به متن: گزارش یک واکنش متفاوت، روزنامه شرق، شماره 2430؛  3 آبان 1394

 5.   نشانه‌های هویت‌بخش؛‌ تحلیل انتخابات اخیر در چارچوب نظریه «جامعه‌شناسی مصرف»، روزنامه ايران، شماره 6174 ؛ 24 اسفند 1394
 6.  
 7. رهیافتی جامعه شناختی به دغدغه ای ملی: چشم انداز افزایشی نرخ باروری در ایران، روزنامه ایران، شمارهی 6189،  26 فروردین 1395
   
 8. ضرورت رعايت اخلاق بازنشر در شبكه هاي اجتماعي، روزنامه شرق ، شماره ۲۶۲۶، 20 تير ۱۳۹۵
   
 9. سلفی‌های شیرین با فاجعه‌های تلخ: نقدی بر بازنمایی­های رسانه ای از جنگ، روزنامه ايران، شماره 6263، 28 تير ۱۳۹۵
   
 10. تأملی جامعه‌شناسانه بر آخرین فیلم اصغر فرهادی خوانش متمایز «فروشنده»، روزنامه ایران، شماره ۶۳۳۵، ۲۶ مهر ۱۳۹۵
   
 11. خاطرات ما با شوق و انگیزه فرزندان‌مان چه می کند؟، روزنامه شرق، شماره ۲۶۷۸، ۲۰ شهريور ۱۳۹۵
   
 12. نگاهی متفاوت به پدیده «دیوار مهربانی»: تسکینی برای حس تنهایی و رهاشدگی، روزنامه ایران، شماره 6313، ۲۷ شهريور 1395
 13. مهارت نوشتاری: ضرورتی مغفول در آموزش عالی علوم انسانی، شماره ۲۹۶۰، روزنامه شرق، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶


رتبه­ها  و جوایز

جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد (1388)
رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85 (1388)  
رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89 (۱۳۸۹)  
دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی  (1389)
كسب  عنوان طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی (1390)
دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد  (1393)
 

ارزیابی

ارزياب مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ (نمایه شده در ISC) (شورای عالی انقلاب فرهنگی) . 1391- تاکنون
ارزياب چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری- 1391
ارزياب ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران - 1392
ارزياب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی). 1393- تا کنون
ارزياب همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها. ۱۳۹۳

ارزیاب ياب مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما – دفتر خراسان . ۱۳۹۳
ارزیاب مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی  (دانشگاه فردوسی مشهد) (1394 – تاکنون)


عضویت  در مجامع علمی

عضو پيوسته­ي انجمن علمي جامعه شناسی ایران (از 1388 تا کنون)
عضو انجمن علمي گردشگري ايران (از بدوتأسیس تا کنون)
عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسي ایران- دفتر خراسان رضوی (از 1393 تا كنون)

عضویت در شوراها و ...

عضو شورای علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ايسپا) – شعبه خراسان رضوی (از 1392 تا کنون)
عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي گردشگري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي (از 1394 تا کنون)
عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوي (از 1395 تا كنون)

 

 

اخبار