پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

ندا رضوی زاده هروی

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

2051

  • مشخصات فردي

ندا رضوی‌زاده هروی

  • مشخصات تماس

پست الكترونيك : n.razavi@gmail.com , n.razavi@jdm.ac.ir

تلفن محل کار:  05131997507 ، فکس: 05131997502

آدرس محل کار: مشهد-میدان آزادی- پردیس دانشگاه- ساختمان اقبال- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهي – صندوق پستی 9177949367

پروفایل آکادمیا:                            Http://itor.academia.edu/NedaRazavizadeh    

صفحه در وبسایت پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی:      Http://www.itor.ir/?id=86

*    سابقه شغلی و تعلق سازمانی

 

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهي مشهد (1399: استادیار پایه 10)

پژوهشگر تمام وقت جهاد دانشگاهی مشهد از 1388

*    تحصیلات

 

دکترا: جامعه شناسی گرايش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد (رتبه اول آزمون ورودی 88)

 

کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی گرايش پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد (رتبه اول دوره ورودی 85)

 

کارشناسی: مهندسی صنایع گاز طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

*   تحقیقات

1387

طرح پژوهشي تدوین منشور شهرنشینان (فاز صفر)؛ کارفرما: شورای اسلامی شهر مشهد (همکار اصلي)

1387

طرح پژوهشي سامانه اطلاعات اجتماعی (Social GIS) شهر مشهد؛ کارفرما: شهرداری مشهد (همکار)

1389

طرح پژوهشي جامعه­شناسي شهر مشهد؛ كارفرما: شهرداري مشهد (همكار)

1389

طرح پژوهشي تدوین پیش­نویس منشور حقوق و تکالیف شهرنشینان مشهد؛ کارفرما: مركز پژوهش هاي شورای اسلامی شهر مشهد، (همکار اصلي)

1389-1390

طرح پژوهشي بررسی راه­های جذب و نگهداشت خیران مدرسه­ساز استان خراسان رضوی، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی  (مجری)

۱۳۹۰

طرح پژوهشی وفاق هنجاری در شهر مشهد، کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد (همکار اصلی)

1390-1391

طرح پژوهشي مرور نظام­مند مسایل، تبیین­ها و دستاوردهای جامعه شناسی گردشگری (با تاکید بر گردشگری مذهبی) در قالب یک مدل مفهومی؛ کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (مجری)

1392

طرح پژوهشي تبیین جامعه شناختی تغییرات باروری؛ کارفرما: جهاددانشگاهی خراسان رضوی(مجری)

1392

طرح پژوهشي نیازسنجی فرهنگی اجتماعی شهر مشهد؛ کارفرما: شهرداری مشهد (مجری)

1394

بازخورد اجتماعي مسافران و متخصصان نسبت به بهره برداری از پایانه مسافربری معراج و انتقال خطوط شمال كشور، کارفرما: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (مجری)

1394

طرح پيمايش ملي ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (همكار اصلي)

1395

ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

۱۳۹۶

طرح پژوهشی گونه شناسی سبک های خرید سوغات زائران، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

۱۳۹۶

طرح پژوهشی ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

۱۳۹۶

طرح پژوهشی اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی خراسان رضوی، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (مجری)

۱۳۹۷

طرح پژوهشی بررسی برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، کارفرما: موسسه پژوهشی راهبردهای بازنشستگی صبا (مجری)

1398

طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز2)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

1398

طرح پژوهشی شناسايي و برنامه ريزی  آموزش مشاغل و حرف مرتبط با زائر، کارفرما: اداره روابط بین الملل آستان قدس رضوی (مجری)

1398

طرح پژوهشی پایش ادراک و رفتار ساکنان مشهد در قبال شهرداری مشهد و محصولات آن با تاکید بر خدمات و محوصلات بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارفرما: معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد(مجری)

1398

طرح پژوهشی آسیب شناسی فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی(مجری)

 

 

 

 

 

1398

طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز3)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

1399

طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز4)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

1399

طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی (همکار)

*   انتشارات         

*     مجلات علمی-پژوهشی

2012

Urban Charter Codification: The Experience of Islamic City of Mashhad.  OIDA International Journal of Sustainable Development; 3(11): 89-104. [SSRN, EBSCO, AMICUS, Library and Archives Canada’s database]

1390

برساخت تفسیری تجربه­ی زیسته­ی خیّران مدرسه­ساز (مورد مطالعه: خیران مدرسه‏ساز مشهد). فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، شماره 10 -11، صص.41-66. [ISC]

2013

Social capital and health: a return to social and sociological traditions, Journal of Research & Health, Volume 3, Number 1 . pp. 268-294. [Indexed in Index Copernicus, ISC, IMEMR, EBSCO]

1391

رابطه سرمایه اجتماع و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد). سال 9 شماره2، پاییز و زمستان 91، صص. 25-52. [ISC]

1393

گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)، مجله علمي-پژوهشي برنامه ريزي و توسعه گردشگري، دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صص 170-191. [ISC]

1393

دستاوردهای جامعه شناسی برای مطالعات گردشگری، مجله علمی-ترویجی راهبرد توسعه، پاييز 93، شماره  39. صص. ۸۰ – ۱۰۰. [ISC]

1393

تأملی بـر اسکان زائران در مشهد، مجله مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره2، شماره4، پاییز و زمستان 1393، صص 131-156. [ISC]

1393

منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی و شهر پایدار، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 93، سال 11، شماره 2، صص 51-76. [ISC]

1394

مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران، مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، تابستان 94، شماره 30، صص 36-65. [ISC]

1394

زمینه‌های کم فرزندطلبی و تاخیر در فرزندآوری، مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، پاييز 94، شماره 31، صص 73-98. [ISC]

1394

در جست و جوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعي، سال. ۱۲، شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۹۴، صص. 1-26. [ISC]

1395

ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگوئی درارائه اطلاعات درآمدی، مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسي كاربردي، شماره پياپي 61، بهار 1395، صص 121-144.  [Index Copernicos, WorldCat, EBSCO]

۱۳۹۵

رفتار خرید سوغات در میان گردشگران شهر مشهد- مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص. ۲۳ – ۴۹.

۱۳۹۶

موجه‌سازی مصرف تظاهری، راهبرد فرهنگ [ISC]، دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صص. ۴۱-۶۹.

۱۳۹۷

«من طلبیده شدم به زیارت رنج‌آلود»: ادراک و تجربه‌ی زیسته‌ی زایران پیاده‌ی ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران [ISC]، دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صص. 595-631.

۱۳۹۷

ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی: کارکردها، چالش‌ها و راهبردهای مواجهه در خانواده، زن در توسعه و سیاست[ISC]، دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صص. 295-318.

1397

«عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان، مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان [ISC]، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 57، زمستان 1397

1399

کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و بازتفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس، مطالعات اجتماعی ایران، دوره 14، شماره 2، تابستان 1399 (ویژه‌نامه مدیریت بحران 2 (شیوع کرونا و جنبه‌های اجتماعی آن)

2020

1400

1400

What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS, Journal of Tourism and Cultural Change, DOI: 10.1080/14766825.2020.1797062 (JCR & Scopus Indexed) , Published online: 23 Jul 2020

 

 

 

*واکاوی چالش ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه - 
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
 
*«باید ریسک کنی»: ادراک زنان از ترس و استراتژی های مواجهه با آن در سفرهای تک جنسیتی -
تحقیقات فرهنگی ایران

*   کنفرانس ها

2011

/۱۳۹۰

Urban Charter Codification: The experience of Islamic City of Mashhad, International Conference on Sustainable Development 2011, Putrajaya, Malaysia.

1388

سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی، همایش سراسری تالاسمی: فرصت ها و چالش ها، موسسه آموزشی تحقیقاتی جوانان تالاسمی، ساری

1389

حق شهروندی و فضای شهری، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری، شورای اسلامی­شهر­مشهد­و­دانشگاه­فردوسی­مشهد­و­شهرداری­مشهد، مشهد

1389

مروری بر مبانی نظری حقوق شهرنشینان، نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران

1389

سرمایه اجتماعی: رویکردی تازه در ارتقای سلامت جامعه، نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران

1390

سرمایه اجتماعی امکانی برای ارتقای سلامت در سیاست‌ اجتماعی، دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد

1390

ارتباطات توسعه‌بخش و توسعه‌ی روستایی، اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعۀ روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد

1390

مطالعه­ي تطبيقي منشورهاي شهري در جهان: بازتعريف نقش شهرداري­ها، همايش شهرداري به منزله نهاد اجتماعي، شهرداري تهران، تهران

1393

عوامل موثر بر تنظیم خانواده و کاهش باروری: مرور نظام مند شواهد، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران

1393

شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان طرقبه شاندیز)، همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد

1393

واکاوی وضعیـت اسکــان زائــران ایرانــی درشهـر مشهــد، همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد

1393

گونه شناسي رفتار خريد گردشگران مشهد، كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاري، تهران

1394

بررسی تطبیقی بازنمایی مقاصد گردشگری مذهبی-زیارتی در وبگاه­های جامع راهنمای گردشگری، هفتمین كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

۱۳۹۵

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه: مطالعه موردی خیّران مدرسه‌ساز، اولین همایش ملی خیرماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، تهران

۱۳۹۶

مفهوم پردازی جهانشهر معنوی در پرتو گردشگری مذهبی، معنوی و فرهنگی

2020

Exploring the lived experience of restriction on pilgrimage in COVID-19 crisis: The Iranian Shi’a perspective. In: “Iterations of the COVID-19 Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany”. Orient-Institut Istanbul

1399

چالش های مدیریت شهری یکپارچه در توسعه خدمات و محصولاتِ برپایه ICT )مورد مطالعه: ساکنان مشهد( »، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری

*  کتاب

1398

گردشگری دینی و مدیریت زیارت: چشم‌انداز بین‌المللی (ترجمه)

 

 

v    نشریات  و سایر رسانه های مکتوب

1393

اجتماعات مجازی و مسئله نقض حریم خصوصی غایبان، روزنامه «شرق»، شماره 2307؛  3 خرداد 1394

1394

چرخش گردشگري: مروری بر گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (2015) ، مجله  «تجارت فردا»، شماره 133؛ 15 خرداد 1394

1394

ناشادترین مردم دنیا و رتبه ایران: گزارش احساسات جهانی ٢٠١٥ گالوپ چه چیزی را نشان می‌دهد؟، روزنامه «شرق»، شماره 2392؛  17 شهريور 1394

1394

امر زنانه؛ از حاشیه به متن: گزارش یک واکنش متفاوت، روزنامه شرق، شماره 2430؛  3 آبان 1394

1394

نشانه‌های هویت‌بخش؛‌ تحلیل انتخابات اخیر در چارچوب نظریه «جامعه‌شناسی مصرف»، روزنامه ايران، شماره 6174 ؛ 24 اسفند 1394

1394

شمارش معكوس براي آغاز پايتختي مشهد در سال 2017، روزنامه ايران، شماره 6120؛ 19 دی 1394

1395

رهیافتی جامعه شناختی به دغدغه ای ملی: چشم انداز افزایشی نرخ باروری در ایران، روزنامه ایران، شماره‎ی 6189،  26 فروردین 1395

1395

رهیافتی جامعه شناختی به دغدغه ای ملی: چشم انداز افزایشی نرخ باروری در ایران، روزنامه ایران، شماره‎ی 6189،  26 فروردین 1395

1395

ضرورت رعايت اخلاق بازنشر در شبكه هاي اجتماعي، روزنامه شرق ، شماره ۲۶۲۶، 20 تير ۱۳۹۵

1395

سلفی‌های شیرین با فاجعه‌های تلخ: نقدی بر بازنمایی­های رسانه ای از جنگ، روزنامه ايران، شماره 6263، 28 تير ۱۳۹۵

۱۳۹۵

تأملی جامعه‌شناسانه بر آخرین فیلم اصغر فرهادی خوانش متمایز «فروشنده»، روزنامه ایران، شماره ۶۳۳۵، ۲۶ مهر ۱۳۹۵

۱۳۹۵

خاطرات ما با شوق و انگیزه فرزندان‌مان چه می کند؟، روزنامه شرق، شماره ۲۶۷۸، ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

۱۳۹۵

نگاهی متفاوت به پدیده «دیوار مهربانی»: تسکینی برای حس تنهایی و رهاشدگی، روزنامه ایران، شماره 6313، ۲۷ شهريور 1395 ‫ 

۱۳۹۶

مهارت نوشتاری: ضرورتی مغفول در آموزش عالی علوم انسانی، شماره ۲۹۶۰، روزنامه شرق، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

1397

آیا استقبال گرم از یک کتابخانه عمومی کافی است؟،  خبرگزاری ایسنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ 

1398

تیپ‌شناسی واکنش‌‏ها به ماجرای نجفی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا پلاس)، ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

1398

جامعه‌شناسی رابطه‌های رمانتیک در دنیای معاصر:  عشق سیال و معشوقه‌های دم دستی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (نشر خلاصه ارایه شفاهی در ایرنا پلاس)، ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

1399

در روزهای کرونایی همه خوش میگذرانند، شما چه طور؟، روزنامه صدای اصلاحات، 27 اردیبهشت 1399

*   ارائه‌های شفاهی

۱۳۸۸

آشنایی با مجلات ISI- جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۳۸۹

بررسی حقوق شهرنشینی و الزامات منشور آن- شهرداری مشهد

۱۳۸۹

کاربرد منطق فازی در علم اجتماعی- جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۳۹۲

رهاوردهای جامعه‌شناسی برای مطالعات گردشگری– پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

۱۳۹۲

چشم انداز تغییرات جمعیتی کشور: گذشته، حال، آینده- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

۱۳۹۴

تحلیل انتخابات 94 در چارچوب جامعه شناسی مصرف: با نگاهی به تفاوت نتایج انتخابات تهران و دیگر کلانشهرها – انجمن جامعه‌شناسی ایران، شاخه خراسان

۱۳۹۴

نقش زنان در توسعه – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

۱۳۹۶

«شوخی با فاجعه» در شبکه‌های اجتماعی: ‌نگاهی جامعه‌شناختی به لطیفه‌های مرتبط با حوادث مرگبار حج ۱۳۹۴- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

۱۳۹۶

جامعه‌‌شناسی زیارت پیاده اربعین: گزارش یک پژوهش میدانی در عـراق– انجمن جامعه‌شناسی ایران، شاخه خراسان

۱۳۹۶

درآمدی بر سياست‌پژوهي: پژوهش معطوف به عمل- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

۱۳۹۶

گردشگری تک‌جنسیتی زنان در ایران: مقابله خلاق با ساختارها- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

1397

کوشش برای تغییر: نگاهی به تجارب جهانی مداخله اجتماعی جامعه محور- انجمن جامعه شناسی

1397

نقد و بررسی کتاب ما ایرانیان اثر دکتر مقصود فراستخواه- موسسه فرهنگی کرانه حضور

1397

بررسی جامعه شناختی پیاده روی اربعین - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

1398

جامعه شناسی عشق و رابطه – موسسه پژوهشی فردای پارس

 

1399

جامعه شناسی  اوقات فراغت: محدودیت ها و مذاکرات در بستر ایرانی- موسسه پژوهشی فردای پارس

1399

هوش مصنوعی در خدمت جامعه انسانی در کنگره مشترک هوش محاسباتی- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

*   تدریس

۱۳۸۹

کارگاه EndNote، جهاددانشگاهی خراسان رضوی

92-1391

زبان تخصصی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد

93-1391

روانشناسی اجتماعی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه  پیام نور مشهد

93-1392

جامعه شناسی شهری کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد

۱۳۹۶

کارگاه دیتاژورنالیسم، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر خراسان) با همکاری مرکز آموزش رسانه خراسان

1397

مبانی جامعه شناسی، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

v    ارزیابی

 

1391-تاکنون

ارزياب مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ (نمایه شده در ISC) (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

1391

ارزياب چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

1392

ارزياب ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

1393-1395

ارزياب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی)

1393

ارزياب همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها

1393

ارزياب مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما – دفتر خراسان

۱۳۹۴-تاکنون

ارزیاب مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی  (دانشگاه فردوسی مشهد)

1398- تاکنون

ارزیاب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)

1397

داور رقابت Idea Challenge همایش ملی مدیریت عفونت های منتقله از خون

1397

داور دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

*   رتبه­ ها و جوایز

1388

جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

1388

رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

1389

رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

1389

دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

1390

كسب  عنوان ازهاهايران.

تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

1393

دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

*   دوره­های آموزشی طی‌شده

1385

دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

1386

دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

1386

کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

1388

کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

1388

کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

1388

کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

1388

کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

1389

کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

1389

کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

1390

کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

1390

كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

1391

کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

1392

کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1392

کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

1392

کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

1393

تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

1393

كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

1393

كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1393

کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

۱۳۹۴

کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

۱۳۹۴

کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

۱۳۹۴

امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۹۴

کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

۱۳۹۵

کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

۱۳۹۶

کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

1397

کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

 

*   آشنایی با زبان های خارجی

1388

کسب نمره­ی 81 از 100 در آزمون رسمی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد "TELP"

1391

کسب نمره 552 از 677 در آزمون زبان انگلیسی سازمان سنجش آموزش کشور "TOLIMO"

*   آشنایی با نرم­افزارهای رایانه­ای

 

SPSS, MAXQDA, EndNote, MS Office

*   عضویت  در مجامع علمی

از 1388 تا کنون

عضو پيوسته­ي انجمن علمي جامعه شناسی ایران

از بدوتأسیس تا کنون

عضو انجمن علمي گردشگري ايران

از 1393 تا كنون

عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسي ایران- دفتر خراسان رضوی

*   عضویت در شوراها و ...

از 1392 تا کنون

عضو شورای علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ايسپا) – شعبه خراسان رضوی

از 1394 تا کنون

عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي گردشگري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي

از 1395 تا كنون

عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوي

از 1396 تا کنون

مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد (کمیته نوآوری)

از 1398 تا کنون

عضو کارگروه تخصصی پژوهشی حقوق شهروندی شورای شهر مشهد

                       

 جهت دریافت فایل پی دی اف رزومه اینجا کلیک نمایید

*به روز شده در: اسفند 1399

اخبار