پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

حامد بخشی

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

1343

الف. طرح های تحقیقاتی

1. سنجش نگرش به طلاق افراد 18 تا 65 سال شهر مشهد به طلاق و عوامل مؤثر بر آن, , مجری, دانشگاه فردوسی مشهد، 1384

2. تحلیل محتوای ارزشهای مندرج در فیلمها و سریالهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 83 , مجری, مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران- دفتر مشهد ،1384

3. تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی جشنواره رویش, مجری, حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ،1385

4. تحلیل شبکه های ماهواره ای مذهبی جهت ترویج معارف رضوی , مجری, معاونت پژوهش و تبلیغات آستان قدس رضوی ،1387

5. تحلیل محتوای بازیهای آموزشگاهی نوجوانان استان خراسان رضوی , مجری, آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ،1388

6. بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری در روحيه نشاط و شادابي مخاطبان , مجری, سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری مشهد ،1389

7. تحلیل محتوای جلوه های ایثار و شهادت در فیلمهای دفاع مقدس, مجری, بنیاد شهید  استان خراسان رضوی ،1388

8. بررسی میزان و نحوه حضور معارف رضوی در رسانه ملی, مجری, معاونت پژوهش و تبلیغات آستان قدس رضوی، 1389

9. بررسی میزان تاثیرگذاری شبکه های BBCفارسی و VOA بر عرصه روزنامه نگاری کشور , مجری, دفتر مطالعات رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1390

10. بررسی اثربخشی فعالیت های سازمان مشاوره ای آستان قدس رضوی, مجری, آستان قدس رضوی، 1390

11. تحلیل محتوای سوالات دینی زائران آستان قدس,  مجری, آستان قدس رضوی،1390

12. بررسی اثربخشی جلسات حلقه های معرفت آستان قدس رضوی , مجری, آستان قدس رضوی، 1391

13. تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله در حوزه اجتماعی- امنیتی زائر و زیارت , مجری, استانداری خراسان رضوی، 1391

14. بررسی روحیه ایثار و شهادت در بین مردم مشهد و ارائه راهکارهای تقویت آن, , مجری, بنیاد شهید  استان خراسان رضوی،1392

15. ارزیابی تشکل‌ها و بررسی دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح زیر سایه خورشید, مجری, موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس،1393

16. ارزیابی عملکرد اعضای کاروان های زیر سایه خورشید , مجری, موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس،1393

17. فراتحلیل گزارش های عملکرد طرح زیر سایه خورشید از 1388 تا 1392 , مجری, موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس1393

18. بررسی میزان اثربخشی مدارس هوشمند استان خراسان رضوی, , مجری, اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی،1393

19. بررسی میزان رضایت مشرکین شرکت گاز مشهد و عوامل موثر بر آن, مجری, شرکت گاز استان خراسان رضوی،1393

20. تحلیل محتوای سوالات زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی , مجری, آستان قدس رضوی- مدیریت توسعه و پژوهش،1393

21. اثربخشی محصولات فرهنگی اهدا شده در طرح زیر سایه خورشید, مجری, موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس،1393

22. اثربخشی و آسیب شناسی کیفی برنامه‌های منتخب طرح زیر سایه خورشید, مجری, موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس،1393

 

ب. مقالات

1. سنجش نگرش به طلاق افراد 18 تا 65 سال شهر مشهد به طلاق و عوامل مؤثر بر آن, مقاله پژوهشی, 1384, مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد- دوره دوم- شماره 1- بهار 1384

2. روش شناسی تحلیل محتوا در مطالعه نمودهای دینی آثار سینمایی جشنواره رویش, مقاله, 1385, مجله تاک- ویژه نامه جشنواره رویش

3. مبانی نظری تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی جشنواره رویش, مقاله, 1385, مجله تاک- ویژه نامه جشنواره رویش1

4. مدل بندی ساختاری عوامل تبیین کننده آسیب پذیری از خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه های ایران, مقاله پژوهشی, 1386, مجله انجمن جمعیت شناسی ایران

5. سلطه مناسک گرایی در فیلم های داستانی کوتاه کشور, کتاب(مجموعه مقالات), 1387, کتاب مقالات جشنواره رویش

6. تاثیرگذاری دینی در فیلم های کوتاه دینی, مقاله, 1387, مجله تاک- ویژه نامه جشنواره رویش4

7. تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام, مقاله پژوهشی, 1389, مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی

8. تحلیل محتوای بازیهای نوجوانان شهر مشهد, مقاله پژوهشی, 1390, مجله مطالعات اجتماعی ایران

9. تحلیل محتوای جلوه های ایثار در سینمای دفاع مقدس, مقاله پژوهشی, 1393, مجله مطالعات ملی- شماره 1 سال 1393

اخبار