يک شنبه ، 25 مهر 1400

دکتر بخشی در نشست اول "گردشگری و زیارت" سبک سفر گردشگران شهر مشهد با گردشگران سایر نقاط کشور را مقایسه کرد

اشتراک گذاری

 عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری گفت: باور رایجی در میان دست اندرکاران گردشگری، چه بخش خصوصی و چه عمومی، وجود دارد مبنی بر اینکه زائران و گردشگران شهر مشهد نسبت به سایر مقاصد گردشگری کشور، بیشتر از قشر متوسط به پایین جامعه هستند.

 

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر حامد بخشی در نشست "گردشگری و زیارت" که به همت پژوهشکده گردشگری برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: از این رو نتیجه گیری می شود که زائران و گردشگران شهر مشهد استطاعت مالی کمی برای هزینه کرد در مقصد دارند و در نتیجه سرانه انتفاع شهر مشهد از آنها به نسبت پایین تر است.

مدیر طرح ملی "پیماش ارزشها، نگرشها و رفتارشناسی گردشگران ایران" در بررسی این موضوع به ارائه آمارها و یافته های این طرح پرداخت و گفت: برای بررسی این موضوع سبک سفر گردشگرانی را که به مشهد سفر کرده بودند، با آن هایی که به سایر نقاط کشور جهت گردشگری مسافرت رفته بودند مقایسه کرده ایم. نمونه این تحقیق شامل 5000 نفر از تمامی استان ها و شهرها و روستاهای انتخابی از این استان ها بوده است.

 

دکتر بخشی با اشاره به اهمیت بخش اسکان گفت: در حالیکه کمتر از 10درصد گردشگران کشور (مستثنای مقصد مشهد) در هتل و هتل آپارتمان اقامت کرده اند، از هر 5 زائر و گردشگر شهر مشهد، 2 نفر (37.7درصد) در این مکان های اقامتی اسکان گزیده اند.

وی با بیان اینکه در حالیکه جمعا کمتر از 8درصد گردشگران کشور از هواپیما و قطار برای سفرهای خود استفاده کرده اند، اظهار داشت: 13.2درصد زائران و گردشگران مشهدی با هواپیما و 16.2درصد آنها با قطار به شهر مشهد سفر کرده اند.

وی افزود:در حالیکه 73.0درصد سفرهای گردشگران کشور (مستثنای مشهد) با خودروی شخصی بوده است، تنها دو پنجم زائران و گردشگران شهر مشهد (41.1درصد) با این وسیله نقلیه سفر داشته اند.

مدیر طرح ملی "پیماش ارزشها، نگرشها و رفتارشناسی گردشگران ایران" با اشاره به اینکه به طور متوسط 18.5درصد گردشگران کشور لااقل یک وعده غذا از بیرون تهیه کرده اند، گفت: این نسبت برای زائران و گردشگران شهر مشهد تفاوت معنی داری با میانگین کشوری ندارد. این نسبت برای گردشگران شهرهای شمالی 6.9درصد و برای مسافران تهران و شیراز نیز در همین حدود متوسط کشوری بوده است.

دکتر بخشی در بخش خرید و سوغات گفت:میانگین درصد فراوانی خرید پوشاک، کیف و کفش برای زائران و گردشگران مشهدی 45.2درصد بوده که از میانگین سایر گردشگران کشور (37.8 درصد ) بیشتر بوده است.

وی افزود: این فزونی برای کالاها و سوغات خوراکی نیز برقرار بوده است. هر چند خرید لوازم منزل و مصرفی زائران و گردشگران مشهد کمتر از میانگین گردشگران کشور بوده است.

دکتر بخشی در انتها گفت: آنچه داده ها به ما نشان می دهد در تمامی حوزه ها بر خلاف باور رایجريال هزینه کرد زائران و گردشگری شهر مشهد از میانگین کشوری و میانگین مقاصد رسمی گردشگری (اصفهان، تهران و شیراز) بالاتر بوده است و در مواردی که بیشتر نبوده ، هزینه کرد برابر بوده است.

 

اخبار