يک شنبه ، 20 تير 1400

برگزاری نشست پژوهشگران پژوهشکده گردشگری و اعضا شورای علمی این پژوهشکده با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

نشست پژوهشگران پژوهشکده گردشگری و اعضا شورای علمی این پژوهشکده با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزارشد.

به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی دکتر سید علی اکبر شمسیان دیروز ۱۹ تیرماه در جمع اعضا هیات علمی، پژوهشگران و اعضا شورای علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی جهاد دانشگاهی است و برغم محدودیت ها  و مشکلات توجه به نیروی انسانی و پژوهشگران و حفظ شان ایشان در اولویت سازمان قرار دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به محدودیت و سختی های به وجود آمده بعد از کرونا گفت:  با برنامه و تلاش نیروهای سازمان از این دوره عبور خواهیم کرد.

در این نشست اعضا شورای های علمی پژوهشکده ومدیران گروه های پژوهشی به ارائه نظرات خود درباره در حیطه پژوهش پرداختند.

در انتها از اعضا شوراهای علمی تقدیر شد.

اخبار