چهارشنبه ، 10 دي 1399

توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی صورت گرفت؛ اخذ موافقت اصولی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از اخذ موافقت اصولی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمدعلی خلیلی‌فر با بیان این مطلب افزود: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جلسه شماره 934 مورخ ۱۱ آبان سال جاری با پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی وابسته به جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز موافقت قطعی به عمل آورد.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه، این شورا، با تبدیل ساختار مرکز مطالعات اقتصادی و اجتماعی گردشگری وابسته به جهاددانشگاهی خراسان رضوی به پژوهشکده گردشگری موافقت اصولی به عمل آورد.

پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی دارای سه گروه پژوهشی "جامعه شناسی گردشگری"، "مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری" و "اقتصاد گردشگری" است.

اخبار