چهارشنبه ، 23 مهر 1399

گردشگری ارزان‌قیمت، فرصت بی‌بدیل اقتصاد ایران

اشتراک گذاری

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: مواجهه ایران با سیل عظیم تقاضا به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ارزان قیمت در دوران پساکرونا، می‌تواند به فرصتی بی‌بدیل برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

به دلیل وضعیت کنونی متاثر از بیماری همه‌گیر کرونا و همچنین رکود اقتصادی حاکم بر جهان و محدودیت سفر، پیش‌بینی می‌شود در دوران پساکرونا با حجم بالایی از تقاضا برای مقاصد گردشگری مختلف مواجه خواهیم شد اما احتمالا امکان و یا توان سفر به مقاصد گردشگری گران‌قیمت محدود خواهد بود و به همین دلیل تقاضا برای مقاصد گردشگری ارزان‌قیمت افزایش پیدا می‌کند.

ایران در سال‌های گذشته همیشه یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری در دنیا بوده و  طی چند سال گذشته هم این موضوع شدت پیدا کرده، به طوری که اکنون جزو این مقاصد محسوب می‌شود. بنابراین ایران می‌تواند از چالش هجوم و سیل عظیم تقاضا به عنوان مقصد گردشگری در دوران پساکرونا، به عنوان یک فرصت اقتصادی استفاده کند.

گفت و گوی ایسنا را با دکتر سعید خدیوی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، در خصوص وضعیت گردشگری در دوران پساکرونا در این ویدیو مشاهده می‌کنید.

اخبار