سه شنبه ، 22 مهر 1399

تاثیر درونی کردن هزینه‌ها در توسعه گردشگری

اشتراک گذاری

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: درونی کردن هزینه‌ها در چارچوب حکمروایی خوب (Good governance) قرار می‌گیرد که در نظام‌های اجتماعی- سیاسی پیشرو سخت پایبند آن هستند.

آرش قهرمان در گفت و گو با ایسنا در خصوص درونی کردن هزینه‌ها در صنعت گردشگری، اظهار کرد: درونی کردن هزینه‌ها در صنعت گردشگری ناظر به این است که انتفاع هر دستگاهی از حوزه گردشگری متناسب با هزینه‌ای باشد که سیاستگذاریهای آن دستگاه تولید کرده است. اگر این عدالت توزیعی رعایت شود یعنی بازتنظیم انتفاع گردشگری بر اساس هزینه‌کرد در سیستم گردشگری صورت بگیرد، زمینه برای وفاق میان دستگاه‌ها و همکاری‌های میان دستگاهی پدید می‌آید و در واقع توسعه گردشگری را روانتر می‌کند.

مشروح این گفت و گو را در این ویدیو مشاهده می‌کنید.

اخبار