يک شنبه ، 06 مهر 1399

نشست مشترک مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

اشتراک گذاری

مهندس ابوالفضل مکرمی فر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در نشست مشترکی با مهندس حاتمی، رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و مدیران این پژوهشکده درمورد مسائل جاری گردشگری به گفت و گو پرداخت.

مدیران گروه های پژوهشی پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را طرح در حوزه گردشگری و پژوهش طرح نمودند.

دکتر حامد بخشی، مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری با اشاره به ماتریس آیزنهاور و تقسیم کارهای بر اساس فوریت و اهمیت؛ پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با حضور اعضا هیات علمی و متخصصان گردشگری را داد و افزود: تشکیل اتاق فکر حوزه گردشگری به عنوان امری مهم به برنامه ریزی بلند مدت و تدوین استراتژی کمک شایانی خواهد کرد.

دکتر جواد براتی، مدیر پژوهشی گروه اقتصاد گردشگری با بیان اینکه چالش بزرگ بخش گردشگری نبود آمار و اطلاعات درست و دقیق است؛ پیشنهاد استفاده از چارچوب بین المللی و تهیه حسابهای اقماری را داد.

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با اشاره به نظرات مدیران خود بر لزوم استفاده از متخصصان حوزه گردشگری تشکیل اتاق فکر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی؛ همکاری در طرح راهبردی گردشگری، تهیه حسابهای اقماری تاکید کرد.

مهندس علیرضا حاتمی با بیان اینکه پژوهشکده گردشگری می تواند به عنوان بازوی فکری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باشد، گفت: غفلت از پژوهش و عدم توجه به مراکز پژوهشی پیش از هر اقدامی باعث از دست رفتن سرمایه علمی بالقوه ایست که می تواند همراه این سازمان برای پیشبرد بهتر اهدافش باشد.

مهندس مکرمی فر نیز دغدغه ها و مسائل حوزه میراث و گردشگری استان را طرح کرد.

وی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده سالهای اخیر در حوزه میراث و گردشگری  از تشکیل پرونده های ثبتی و جلوگیری از ساخت و سازهای پیرامونی حرم به عنوان اقدامات فوری و مهم این سازمان یاد کرد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در نشست، قول تشکیل اتاق فکر طبق ضوابط قانونی و پیگیری مبحث حسابهای اقماری را داد.

انتهای پیام

اخبار