کتاب

گردشگری دینی و مدیریت زیارت

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

موضوع اصلی: #گردشگری
 ویراستاران: رزاق راج و کوین گریفین
 مترجمان: ندا رضوی زاده و احمد فلاح کهن
 سال انتشار : ۱۳۹۸
 چاپ: اول
 قطع : وزیری
 صفحات :  228
 قیمت: 41۰۰۰۰ریال
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اخبار