کتاب

انداختن نردبان

پنج شنبه ، 03 مهر 1399

z

اشتراک گذاری

موضوع اصلی: #علوم انسانی
 نویسنده: هاجون چانگ
 مترجم: جواد براتی و همکاران
 سال انتشار : ۱۳۹۸
 چاپ: اول
 قطع : وزیری
 صفحات :  ۱۹۰
 قیمت: ۳۸۰۰۰۰ریال
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اخبار