شنبه ، 15 دي 1397

دوره‌های تخصصی تحت پوشش پژوهشکده

اشتراک گذاری

این دوره‌ها با هدف ارتقاء دانش مرتبط با صنعت گردشگری در میان علاقه‌مندان و کارکنان این حوزه به صورت تخصصی و کوتاه مدت در پژوهشکده‌ی گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار می‌گردد و به شرکت کنندگان نیز گواهی شرکت در این دوره‌ها اعطا می‌شود. دوره‌های برگزار شده:

اخبار