سه شنبه ، 13 آذر 1397

کتاب "گردشگری کشاورزی: مفاهیم، تجارب"منتشر شد

اشتراک گذاری

به همت پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی  و انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی کتاب "گردشگری کشاورزی: مفاهیم، تجارب"منتشر شد.

این کتاب  که مجموعه گردآوری و ترجمه توسط افسانه زارعی، پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی؛ رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و علیرضا حاتمی،  عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی است در نمایشگاه هفته پژوهش در دسترس علاقمندان این موضوع قرار گرفت.

در این کتاب، دو بخش از اقتصاد جهانی با توجه به تعاملات و ارتباطات آنها مد نظر قرار گرفته است. کشاورزی یکی از قدیمی­ترین و مهمترین بخش­های اقتصاد جهانی، در مقابل گردشگری یکی از جدیدترین بخش­هایی که به سرعت در حال گسترش است، مورد بررسی قرار گرفته ­اند. 

شایان ذکر است علاقمندان می توانند کتاب را از مراکز انتشارات جهاد دانشگاهی تهیه کنند.

اخبار