يک شنبه ، 22 مهر 1397

برگزاری کارگاه عملی مهارتی ارائه با نرم افزار پرزی

اشتراک گذاری

کارگاه عملی مهارتی ارائه با نرم افزار پرزی در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی کارگاه آموزشی ارائه حرفه ای با نرم افزار پرزی با ارائه دکتر حمید مسعودی در پژوهشکده گردشگری برگزار می شود.

این کارگاه چهارشنبه دوم آبان ماه از ساعت 14 الی 16 در سالن شورا پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی واقع در پردیس دانشگاه برگزار می شود.

شایان ذکر است هزینه ثبت نام کارگاه 150000 ریال است.

لینک فرم ثبت نام:
https://goo.gl/zJGUa2


لینک پرداخت آنلاین:

http://www.itor.ir/payment
 

اخبار