گروه توسعه پایدار شهری ، منطقه ای

حسین آقاجانی

پنج شنبه ، 08 آبان 1399

z

اشتراک گذاری

 

1 -مشخصات فردي :

نام : حسين          نام خانوادگي : آقاجانی

تاريخ تولد : 1358         محل تولد : تربت حيدريه             شماره شناسنامه: 884

تحصيلات دانشگاهي :    فوق ليسانس

رشته و گرايش: جغرافيا و برنامه ريزی شهری 

آدرس پست الكترونيك :        Aqajani_h@yahoo.com.

 

  2- سوابق تحصيلي :      

كارشناسي          دانشگاه فردوسي مشهد    رشته جغرافيا _ گرايش برنامه ريزي شهری  تير 1381           -

كارشناسي ارشد  فردوسي مشهد    رشته جغرافيا _ گرايش برنامه ريزي شهری  شهريور1384      مکانيابی مراکز خريد با استفاده از GISدر شهر مشهد

دکتری  دانشگاه اصفهان   رشته جغرافيا _ گرايش برنامه ريزي شهری  1393    -

 

طرحهای تحقیقاتی

الف ) طرح هاي مصوب در دانشگاه

1 . بررسي وضعيت مسکن در شرق کشور(استان خراسان – سيستان بلوچستان)،محل اجرا دانشگاه فردوسی مشهد ، 1381

2 . طرح جامع هماهنگی ميان مدت شهر مشهد,محل اجرا دانشگاه فردوسی ,1382

3.مسئول GIS طرح سامانه اجتماعی فرهنگی شهر مشهد، شهرداری مشهد، 1388

4. همکار طرح  بررسی اثرات سهميه بندی بنزين در الگوی رفتار حرکتی شهروندان در شهر مشهد، 1387

ب ) طرح هاي مصوب در جهاد دانشگاهی مشهد

1 . طرح هادی روستاهای

        -  محمدآباد,ينگه قلعه,اسفيدان,ملکش(بجنورد)

        - زمند و جبله (سبزوار),کارفرما بنياد مسکن انقلاب اسلامی ,1382

2. طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستايي بخش جوين سبزوار,کارفرما سازمان جهاد کشاورزی,1383

3 . ارزيابی مکانگزينی کاربريهای عمده شهری در شهر مشهد, سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی,1384

4 . مسئول GISطرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستايي شهرستان سرايان,سازمان جهاد کشاورزی ,1384

5 .همکار طرح شناسايی نقاط حاشيه نشين شهرهای تربت حيدريه, گناباد,نيشابور, سبزوار، کارفرما سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی 1386

6.همکار طرح بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی فضای سبز در مدیریت شهری مشهد، شهرداری مشهد ،1387

7. همکار طرح تحقيقی پيرامون اکوپارکهای شهری،شهرداری مشهد، 1388

8.مدير گروه GIS طرح آمايش استان خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی، 1388-1389

9- مسئول گروه GIS امکان سنجی ایجاد پایگاه داده های مکانی شهرداری منطقه 3 شهر مشهد

10- مسئول گروه GIS امکان سنجی ایجاد پایگاه داده های مکانی شهرداری منطقه 9 شهر مشهد

11- مدير گروه GIS طرح  مطالعات برنامه آمايش استان خراسان رضوی مرحله دوم، استانداری خراسان رضوی، 1392-1390

12-بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان خراسان رضوی(اطلس جرم) ، سازمان زندانها ،1392

12-مجری طرح ارزیابی و پایش برنامه عملیاتی منطقه 11، 1392

13-بررسی وضعیت تبلیغات اینترنتی جاذبه های گردشگری شهرستان مشهد،1392

14-مجری طرح بررسی، مطالعه و تدوین آمارنامه های موضوعی شهر مشهد برای سال 1392 و طراحی داشبوردهای مربوطه،1393

15- مجری طرح ایجاد پایگاه داده های مکانی اطلاعات فرهنگی - اجتماعی شهر مشهد،1393

16- همکار طرح "مدل سازي فضايي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در شهر مشهد با استفاد از مدل آميخته خطي تعميم يافته فضايي، 1395

17- مجری طرح امکان سنجی، تهیه و به روز رسانی داده های مکانی مرتبط با شهرداری مشهد،1395

18- همکار طرح "آسیب شناسی ساخت و سازهای موجود و ارائه الگوی مناسب طراحی با هدف بهره‏مندی از عناصر پایدار زیست محیطی،1395

 

 فعاليتهاي آموزشي :

 1. مدرس درس کاربرد GIS در مديريت شهری- کارشناسی ارشد مديريت شهری _ دانشگاه فردوسی1387-1388
 2. مدرس درس کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری _ دانشگاه فردوسی89-1388
 3. مدرس GIS در مرکز رشد کارآفرينی دانشگاه فردوسی 1382
 4. کارگاه آموزشی GIS برای شهرداران و کارشناسان شهرداريهای استان قم- فروردين1387
 5. دبير علمی نشست"  مديريت زمان و حضور زايران و گردشگران در شهر مشهد"، مهر 1388
 6. کارگاه آموزش و کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزی شهری با حضور کارشناسان شهرداری منطقه سه مشهد، 1389
 7. مدرس کاربرد GIS در مدیریت شهری ، کارشناسی ارشد مدیریت شهری ، سازمان شهرداریهای استان خراسان رضوی، نیمسال دوم تحصیلی 90-1389
 8. مدرس درس GIS در برنامه ریزی شهری ،کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،91-1390
 9. مدرس کارگاه  GIS در برنامه ریزی شهری ، جهادددانشگاهی مشهد،1390
 10. مدرس درس کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری _ دانشگاه فردوسی1392
 11. مدرس سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد،1392
 12. مدرس اصول سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه خیام،گروه معماری و شهرسازی،1395
 13. مدرس کاربرد کامپیوتر در شهرسازی ، دانشگاه خیام،گروه معماری و شهرسازی،1395

 

8- مقالات:

 1. كاربرد  تلفيقي مدل تحليل فرايند سلسله مراتبي (AHP)  و سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)  براي شناسايي نقاط اولويت دار توسعه محلات مراكز شهري ،نمونه: محله پاچنار شهر مشهد، مجله جغرافيا-دانشگاه تبريز - سال 1387.
 2. تحليل توزيع فضايي اطلاعات مکانی کتابخانه های شهر مشهد گامی در جهت مديريت يکپارچه شهری، همايش اطلاعات مکانی و مديريت يکپارچه شهری، شرکت پردازش و برنامه ريزی شهری،تهران 1387
 3. بررسي شاخصهای پايداری شهری در سکونتگاههای غيررسمی(نمونه موردي شهر تربت حيدريه،سمينار جغرافيا و توسعه پايدار،دانشگاه آزاد شيروان،1387
 4. تحليل توزيع فضايي کتابخانه های عمومی در شهر مشهد، مجله کتابداری و اطلاع رسانی،استان قدس رضوی،تابستان 1388
 5. تحلیل نقش و جایگاه سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در ارتباط با زائر و زیارت در کلانشهر مشهد، کنفرانس بین المللی زیارت، مشهد ، 1390
 6. تحلیل جامعه شناختی تحرکات مسکونی در شهر مشهد،دوفصلنامه علوم اجتماعی مشهد،زمستان 1390
 7. بهره­گیری از چیدمان فضا به منظور شناسایی معابراولویت­دار جهت بهسازی در بافت­های مسکونی، همایش ملی ژئوماتیک 91، سازمان نقشه برداری کشور،اردیبهشت 1391
 8. تحليل نابرابريهاي فضايي در استان خراسان رضوي، مجله برنامه ریزی و آمایش فضا،تربیت مدرس،بهار 1391
 9. مکانیابی دفن زباله با ترکیب روش میانگین­گیری وزن­دار ترتیبی (OWA) و GIS در مشهد،جغرافیا و مخاطرات محیطی،1391
 10. الگوهای توسعه مجتمع­های مسکونی با روش تصمیم­گیری چند معیاره (Fuzzy AHP_OWA) مبتنی بر  GIS در مشهد،مجله چشم انداز زاگرس،1391
 11. ارزیابی عملکرد کتابخانه ها بر اساس کارایی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)،مجله کتابداری و اطلاع رسانی،1391
 12. مکانیابی نیروگاه­های زیست توده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: خراسان رضوی،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،اردیبهشت1391
 13. تحلیل توزیع مکانی-فضایی جرم در شهر مشهد با استفاده از GIS، همایش ملی ژئوماتیک 92
 14. مکانیابی دفن زباله در شهر تربت حیدریه با روش AHP-OWA، همایش ملی ژئوماتیک 92
 15. تحلیل شاخص دسترسی در شهر مشهد،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،1392
 16. زیارت و گردشگری در برنامه ها و اسناد کلان توسعه کشور با تاکید بر زیارت امام رضا(ع)،مجله مطالعات گردشگری،1392
 17. اولویت بندی نیاز به خدمات بهداشتی درمانی محلات حاشیه نشین شهر مشهد براساس سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره،مجله آمایش جغرافیایی فضا،1392
 18. ارزيابي دسترسي فضايي به كتابخانه هاي اقماري و منطقه ايي ( مطالعه موردي : كلانشهر مشهد )، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني،شماره 65 ،  1393
 19. بررسی الگوهای متفاوت توسعه سناریو و ارزیابی تجربه اروپا در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر سناریو نویسی، همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران،1393
 20. مکانیابی توربین های بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی زیست محیطی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی)، انرژی ایران دوره هجدهم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 53).
 21. ارزیابی مکانهای مناسب برای اکوتوریسم با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی در محیط GIS (مطالعه موردی : مشهد)،فصلنامه فضای جغرافیایی اهر،1395
 22. بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد 1392،مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1395
 23. تحلیل توزیع فضایی محل اسکان مجرمین درشهرمشهد با تأکید برمحدوده های حاشیه نشین، پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی،سال سوم، شماره دهم، تابستان ،1394
 24. منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری استان خراسان رضوی،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا،1395
 25. ارزیابی و رتبه بندی وب سایت‌ هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد با استفاده از روش شباهت به حل ایده‌آل فازی، نشریه گردشگری شهری، دورة 2 ،شمارة 4 ،زمستان 1394
 26. بررسی وضعیت جاذبه های گردشگری در فضای مجازی شهرستان مشهد، جغرافیا و توسعه ناحیه ای،1396
 27. عنوان مقالهشناسایی اراضی مناسب سرمایه‏گذاری‏های اقتصادی در منطقۀ سه شهرداری مشهد،  سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۳)

 

 1.  Evaluating and Land-use Locating of City Parks Using Network Analysis(Case Study: Mashhad Metropolis, Iran)

 

کتاب:

 1. تحلیل شبکه و تحلیل فضایی بر روی شبکه در ArcGIS،انتشارات ایران آزاد،‌1389
 2. شناسایی نقاط باارزش شهری،انتشارات جهاددانشگاهی،1388
 3. مطالعات آمایش استان خراسان رضوی، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد،1390

مشاوره پایان نامه:

 1. افسانه امینیان، ارزیابی منابع زیست توده و مکانیابی نیروگاههای مربوطه در استان خراسان رضوی پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد،مشاور دوم،1391
 2. ابراهیم دین محمدی،مدل سازي فضايي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در شهر مشهد با استفاد از مدل آميخته خطي تعميم يافته فضايي، دوره عالی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1395

 

اخبار