پژوهشگران اقتصاد گردشگری

جواد براتی

جمعه ، 02 مهر 1400

z

اشتراک گذاری

نام: جواد    

نام خانوادگي: براتی 

تلفن همراه: 09159086894                          

آدرس ایمیل: j_baraty@yahoo.com

 

الف- سوابق تحصيلات دانشگاهی

کارشناسی: رشته فیزیک طی دوره 1379-1383 از دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)

کارشناسی ارشد: رشته اقتصاد با گرایش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی طی دوره 1387-1389 از دانشگاه بوعلی سینا

دکتری: رشته علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی (گرایش فرعی: اقتصادسنجی) طی دوره 1391-1395 از دانشگاه مازندران

 

 

 

ب- سوابق علمی

 1. طرحهاي پژوهشی

 

 1. جهت‌دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان‌های خراسان (همکار اصلی)
 2. بررسی پارامترهای موثر بر افزایش درآمد و پایدارسازی آن (همکار اصلی)
 3. ارائه راهکارهای ایجاد رضایت و روش سنجش رضایت مشتریان شرکت با رویکرد محافظت از منابع آب (همکار اصلی)
 4. بررسی میزان استفاده از پیشنهادات کارکنان در کاهش هزینه، زمان، افزایش بهره‌وری و رضایت مشتریان و پیدا کردن ضعف و ارائه راهکارها (همکار اصلی)
 5. بررسی نحوه شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی مرتبط با فضای سبز (مجری)
 6. بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغالزایی بنگاههای کوچک و زودبازده استان خراسان رضوی  (مجری)
 7. طرح ملی آمایش سرزمین؛ استان خراسان رضوی، کارگروه تحلیل اقتصادی (فاز 1) (همکار)
 8. طرح توسعه كمي و كيفي زيارت امام رضا (ع) (تهیه سند راهبردی و تدوین برنامه 5 ساله در عرصه اقتصاد زائر و زیارت – فاز 2) (همکار اصلی)
 9. طرح تهیه سند جامع توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری (همکار اصلی)
 10. طرح ملی آمایش سرزمین؛ استان خراسان رضوی، کارگروه تحلیل اقتصادی (فاز 2) (همکار اصلی)
 11. سنجش سطح فقر و شاخصهای فقر در حاشیه مشهد، محله شهید قربانی  (مجری)
 12. بررسي آثار سرمايه گذاري در صنعت گردشگري بر متغيرهاي اقتصادي: مطالعه موردي استان خراسان رضوي  (همکار اصلی)
 13. بررسی ظرفیت‌های توسعه صنعتی استان خراسان رضوی (مطالعات سطح شهرستاني) (همکار اصلی)
 14. بررسی پتانسلیهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرکت آب و فاضلاب کاشان  (مجری)
 15. بررسی سطح کمی و کیفی خدمات در پایانه های مسافربری برون شهری مشهد (همکار اصلی)
 16. بررسی تاثیر قرارداد مدت زمان معین بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان خراسان رضوی (همکار اصلی)
 17. طرح ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران (همکار)
 18. بررسی راهکارهای افزایش تأمین منابع مالی و افزایش درآمدهای شرکت آب و فاضلاب مشهد
 19. نقشه راه توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری (همکار اصلی)
 20. بررسی عوامل تعیین‌کننده توسعه صنعتی: با تاکید بر تمرکز صنعتی و سطح دسترسی به بازار (مجری)
 21. آشنایی با مفاهیم (نظری و تجربی) سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حوزه اقتصاد (مجری)
 22. بررسی امکان سنجی ایجاد پیک موتوری هوشمند در مشهد (مجری)
 23. بررسی تحلیلی دستاوردهای اجرایی-پژوهشی استفاده از خدمات بخش خصوصی در زندانهای سایر کشورهای جهان (مجری)

 

 

 1. مقالات چاپ شده و در حال چاپ   
 1. بررسی عوامل موثر بر افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب روستایی (مطالعه موردی:خراسان جنوبی) – مجله بین­المللی منابع آب و توسعه
 2. اثر شوك‌های سرمايه‌گذاری مسكونی و غيرمسكونی بر GDP در اقتصاد باز – فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه­ای، دانشگاه فردوسی مشهد
 3. تحليل عوامل مؤثر بر تغيير انتشار دي‌اکسيدکربن بخش نيروگاهی ايران، 1378-1386 – فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی
 4. تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در اقتصاد باز – فصلنامه پژوهشها و سیاست­های اقتصادی
 5. انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی به تفکیک بخش‌های اقتصادی: یک تحلیل تجزیه شاخص – فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
 6. تحلیل عوامل مؤثر بر مصرف انرژی خانگی و برق مصرفی خانوار در ایران: با تمرکز بر بهره¬وری انرژی – فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
 7. نقش تجارت خارجی در اثرگذاری اجزای GDP بر سرمایه‌گذاری مسکونی – پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران
 8. محدودیت‌های رشد مالیه اسلامی – فصلنامه علمی-کاربردی بانک مسکن
 9. تجزیه دی‌اکسیدکربن منتشره‌ی بخش حمل‌ونقل به زیربخش‌ها و انواع سوخت‌های مصرفی: کاربردی از تجزیه‌ی شاخص دیویژیا – فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران
 10. مدیریت راهبردی در فضای کسب و کار اقتصاد شهری: مطالعه موردی گردشگری مذهبی شهر مشهد – فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
 11. شناسایی استراتژی‌های توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری مذهبی در  ایران؛ مطالعه موردی: زیارتگاه امام رضا (ع) – فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری
 12. اثر باز بودن تجاري بر رشد اقتصادي: تحليل داده‌هاي تابلويي – پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران
 13. تعیین سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی طی سالهای 1380-1389: بر اساس تاکسونومی عددی با وزن دهی – فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی
 14. ارزیابی عوامل اصلی مؤثر بر تغییرات انتشار CO2ی صنعتی ایران: تحلیل تجزیه ساختاری – فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
 15. نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی – فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی
 16. تعیین سطح نابرابری استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چندبُعدی – فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
 17. بررسی امکان شکل‌گیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر مشهد – فصلنامه مطالعات مدیریت شهری
 18. فیزیک اقتصاد: تحقیقی مبتنی بر ویژگیها، کاربردها، ابزار و چالشها – ماهنامه اقتصادی نامه اتاق
 19. عوامل مؤثر بر پایداری بنگاههای کوچک و متوسط – مجله تدبیر
 20. عوامل اثرگذار بر پایدار بنگاه های کوچک و کارآفرین؛ مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی مشهد – فصلنامه توسعه کارآفرینی
 21. ارائه راهبردهای افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی آبفای مشهد – فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب

 

 1. مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها
 1. ارائه راهکارهای افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب مشهد – کنگره آب و فاضلاب کشور، 1395
 2. تخصیص بهینه منابع محدود آب در شرایط کمبود: مطالعه مورد شهرستان مشهد – کنفرانس جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، 23 آبان ماه 1391، مازندران، دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 3. تأثیر مصرف نهایی خانوارهای شهری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخش‌‌های مختلف اقتصادی ایران – اولین کنفرانس اقتصاد شهری،2 و 3 آذر 1390، مشهد
 4. نقش مسکن در سبد مصرفی خانوار شهری اقتصاد ایران: کاربردی از تکنیک داده  ستانده – کنفرانس جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، 23 آبان ماه 1391، مازندران، دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 5. بررسی اثر حذف یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مخارج خانوار: رویکرد قیمتی داده ستانده – کنفرانس جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، 23 آبان ماه 1391، مازندران، دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 6. بررسی میزان کارایی تولیدکنندگان سیب زمینی خراسان رضوی – کنفرانس جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، 23 آبان ماه 1391، مازندران، دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 7. مدیریت اندازه بهینه واحدهای زنبورداری در شهرستان مشهد – هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، 20 و 21 اردیبهشت 1391، شیراز
 8. بررسی اجمالی مشکلات اقتصادی پیش روی بقاع متبرکه و ارائه راهکارهای ممکن – همایش میقات الرضا، اسفندماه 1390، مشهد مقدس
 9. محاسبه سرمایه‌گذاری سرانه ایجاد یک فرصت شغلی جدید در فعالیت‌های عمده اقتصادی و برآورد اشتغال غیرمستقیم: مطالعه موردی استان خراسان رضوی – دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 13-14 سپتامبر 2013، قم
 10. محاسبه و تحلیل شاخص‌های فناوری و طبقه‌بندی فعالیت‌های صنعتی بر حسب سطح فناوری – دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 13-14 سپتامبر 2013، قم
 11. بررسی و تحلیل سیاست‌های مالی دولت و تأثیر آن در تحریک و یا تهدید توسعه رشته‌های مختلف فعالیت – دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 13-14 سپتامبر 2013، قم
 12. برآورد ارزش اقتصادی آرامگاه فردوسی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن – اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ چالشها و چشم اندازها
 13. بررسی مشکلات سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده شهری مشهد – دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه­های ملی و چشم انداز آینده
 14. شناسایی زنجیره ارزش فضای سبز شهری: تعیین نقش نهادها، فناوری و عوامل تولید – اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان – تفرش 28 آبان 1394
 15. بررسی تمرکز صنعتی و عوامل اصلی توزیع صنایع بین استانهای کشور – سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، 1395
 16. بررسی سطح دسترسی به بازار بر مبنای سیاستهای تقاضا محور – سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، 1395

 

 

 

 1. ترجمه و تالیف
 • ترجمه كتاب «مبارزه با تغییرات آب و هوایی: گزارش توسعه انسانی بانك جهاني 2007/2008»، تابستان 1390، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، تعداد صفحات 411
 • گزارش «بار مالی تنظیم مقررات: اقدامات ابتکاری کاهش و سنجش» برای مجلس شورای اسلامی، 1391
 • مجموعه گزارشات «اگزیم بانکها» برای ماهنامه توسعه صادرات، بانک توسعه صادرات ایران
 • گزارش «روندهای موجود در فساد اداری و بار تنظیم مقررات» برای مجلس شورای اسلامی،  1393
 • گزارش «توانمندسازی فقرا به وسیله حقوق مالکیت» برای مجلس شورای اسلامی، 1391
 • ترجمه کتاب «رقابت‌پذیری شهری جهانی سال 2011»، شهرداری تهران (با همکاری دکتر جعفر خیرخواهان)، 1392
 • تالیف بخشی از کتاب «فرصت‌ها و پتانسیل‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی»، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1394
 • تالیف کتاب «استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان‌های خراسان رضوی»، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1395

 

 

ج-سوابق شغلی و اجرایی

 • مشاوره و همکاری با جهاددانشگاهی واحد مشهد، از سال 1390
 • مشاوره و همکاری با مؤسسه تحقیقاتی دانش گستر (به مدت 2 سال از 1390)
 • داوری مقالات فصلنامه «مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران»، از سال 1392
 • داوری مقالات فصلنامه «مطالعات اقتصاد انرژی»،
 • داوری مقالات کنفرانس بین‌المللی «توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ چالشها و چشم اندازها»، 1393-2014
 • تدرس در دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد (دروس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مالیه عمومی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، اقتصاد کلان، امور مالی بین‌المللی، پول و ارز و بانکداری)

 

 

د- نشستها و کارگاه­های تخصصی

 • مدیر اجرایی نشست «بررسی نتایج اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور: با تأکید بر بخش‌های صنعت و کشاورزی و ارائه راهکار مناسب برای نحوه انجام مرحله دوم آن»، برگزار کننده: جهاددانشگاهی مشهد با همکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، 22 تیرماه 1391
 • شرکت در کارگاه «مدیریت استراتژیک مسأله محور» و دریافت گواهینامه، برگزار کننده: جهاددانشگاهی مشهد، 21ام و 23ام آذر­ماه سال 1390
 • شرکت در کارگاه «آشنایی با کاربرد روش‌های تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در فرایند تصمیم‌گیری، همراه با آموزش نرم‌افزار Super Decisions»، گروه اقتصاد شهری جهاددانشگاهی مشهد، 27 و 28ام تیرماه 1391
 • شرکت در نشست تخصصی «زمینه­ها و فرصت­های جذب سرمایه­های ملی در فرآیند توسعه شهری»، با محوریت گروه اقتصاد شهری مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد، 31 فروردین ماه سال 1391
 • شرکت در دوره آموزشی و همایش «wealthy city» در چهارم اکتبر 2012 در مشهد و دریافت گواهی آموزشی از اداره همکاری‌های علمی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی کلانشهرهای جهان در مشهد (متروپلیس)، 4/8/2012
 • شرکت در نشست علمی «گردشگری سلامت در عمان» در 26 تیرماه 1392 (به مدت دو ساعت) در جهاددانشگاهی مشهد و دریافت گواهی  شرکت در نشست از این سازمان؛ 26/4/1392
 • شرکت در چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دوم اردیبهشت 1392، دانشگاه مازندران، 2/2/1392
 • شرکت در کارگاه تخصصی «تشخیص، خلق و امکان‌سنجی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بستر شهری»، 11 و 12 اردیبهشت 1392، جهاددانشگاهی مشهد، گروه اقتصاد شهری، 12/2/1392
 • شرکت در سومین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» در 25 و 26 آذرماه 1394، اتاق بازرگانی-صنایع-معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی؛ 26/9/1394
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد: با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ 25 بهمن 1395، مشهد
 • شرکت در کارگاه آموزشی «هماهنگ سازی برنامه‌ریزی شهری و کشاورزی شهری» در 7 دی ماه 1395، مشهد
 • Workshop on “Employees Brand”, at the EME2013 International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 13 & 14 September 2013, Qom - Iran
 • Workshop on “Talent Management and Succession Planning”, at the EME2013 International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 13 & 14 September 2013, Qom – Iran
 • Workshop on “Innovation in the Humanities and DEA”, at the EME2013 International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 13 & 14 September 2013, Qom – Iran
 • The course entitle “Advanced English Writing” at Mashhad branch in 2017 (Academic Center for Education, Culture and Research)

 

اخبار