گروه توسعه پایدار شهری ، منطقه ای

سحر سلطانی

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

الف. طرحهای تحقیقاتی

 1. شناسايي و اولويت‌بندي مهمترين کارکردهاي گردشگري شهر مشهد از ديد گردشگران، مجری، جهاددانشگاهی مشهد، 1389
 2. ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و تاثیر تغییرات الگوی کشت در منطقه باهوکلات و ارائه راهکارهای عملی به منظور بهبود وضعیت، مجری، شرکت‌آب‌منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، 1391
 3. بررسی آثار احداث و بهره‌برداری از پروژه مجد بر اقتصاد منطقه دو، مجری، شهرداری منطقه دو، 1392
 4. تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای خوشه گردشگری مذهبی شهر مشهد، مجری، جهاددانشگاهی مشهد، 1394
 5. بررسی فقر در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد، مجری، جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی، 1395
 6. بررسی تاثیر شاخص‌های فضا و امکانات بر رضایت شغلی کارکنان زندان‌های منتخب استان خراسان رضوی و مقایسه آن با معیارهای بین‌المللی، مجری، اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی خراسان رضوی، 1396
 7. بررسی زیان‌های اقتصادی ناشی از خشکسالی بر منابع آب شهری و روستایی شهرستان ایرانشهر، همکار، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان‌و بلوچستان، 1385
 8. طرح ملي آمايش سرزمين، همکار، استانداری خراسان رضوی، 1389
 9. مطالعات اقتصادي طرح جامع مسكن استان خراسان رضوي، همکار، سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، 1387
 10. بررسي واگذاري مديريت بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي استان سيستان و بلوچستان‌-‌دشت سيستان-‌به‌تشکل‌هاي‌خصوصي، همکار، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، 1388
 11. طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری، همکار، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1390
 12. بررسي و مستندسازي طرحهاي موفق و دستاوردهاي علمي پژوهشي مدیريت شهري، همکار، شهرداری مشهد، 1390
 13. طرح جامع بازنگری برنامه استراتژیک جهاددانشگاهی مشهد، همکار، جهاددانشگاهی مشهد، 1390
 14. تهیه و تدوین‌سند‌راهبردی‌و برنامه‌پنج ساله  عرصه اجتماعی ـ امنیتی زائر‌ و‌ زیارت، همکار، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، 1392
 15. ارائه‌ راهکارهای ‌مدیریتی ‌پایدار منابع آب یک محدوده مطالعاتی بر اساس بهینه‌سازی عوامل زراعی، زیست ‌محیطی ‌و ‌اقتصادی، همکار، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، 1394
 16. تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان خراسان رضوی، همکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، 1394
 17. ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران، همکار، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1394
 18. راهکارهای توسعه سند سرمایه گذاری و اشتغال با رویکرد شناسایی برنامه عملیاتی جهت تحقق اشتغال مطلوب و ممکن در کلان شهر مشهد، همکار، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396
 19. بررسی راهکارهای افزایش تأمین منابع مالی و  افزایش درآمدهای شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1395
 20. مکان‌یابی پروژه های صنعتی،معدنی و توسعه ای معدنی استان خراسان رضوی، همکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، 1396

 

ب. مقالات و کتب

 

 1. بررسي اثر جهاني شدن بر كارايي فني صنايع توليدكننده آبميوه در ايران طي دوره 82-1362، مجله علمی و پژوهشی روستا و توسعه، 1384.
 2. بررسي پیامدهای واگذاري مديريت بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي دشت سیستان به تشکل‌هاي خصوصي، مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 1390.
 3. بررسی اثرات سیستم‌های اتوماسیون اداری بر شاخص‌های بهره‌وری سازمان، مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علمی و پژوهشی دانش و فناوری، 1390.
 4. برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی- امنیتی زیارت در شهر مشهد، دو فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات گردشگری، 1393.
 5. پیش‌بینی تغییرات قیمت مسکن بافت فرسوده شهری پس از اجرای پروژه‌های نوسازی با استفاده از روش خاکستری (مطالعه موردی: پروژه مجد، منطقه دو شهرداری مشهد)، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 1394.
 6. مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی کسری چند هدفه: مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام، مجله علمی و پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1396
 7. The Role of Human Capital Factors on Poverty in Informal Settlement: Informal Settlement of Sheikh-Hasan, Mashhad City, Iran, Journal of Sustainable Development, 2017.
 8. انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت‌هاي صادرات سيب زميني ايران، مجله بانك و كشاورزي ـ شماره 7، 1384.
 9. بررسی میزان رضایت‌مندی بیمه‌گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی، مجله بیمه و کشاورزی، 1388.
 10. اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری عمده شهرستان مشهد از منظر گردشگران داخلی، دو فصلنامه مطالعات گردشگری، 1391.
 11. تحلیل آثار اقتصادی- اجتماعی و کالبدی پروژه‌ سرمایه­گذاری مجد در منطقه دو شهرداری مشهد بر ساکنان محدوده، مجله علمی ترویجی مشهد پژوهی، 1395.

مقالات همایشی

 1. اثر آزادسازی تجاری بر بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی، پنجمين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران – زاهدان، 1384.
 2. مطالعه وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران و راه‌های افزایش آن، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران- مشهد، 1386.
 3. فرايند تعامل بين بخش صنعت و کشاورزي در ايران، هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران – تهران، 1388.
 4. اولویت‌بندی مهمترین کارکردهای گردشگری شهر مشهد از دید گردشگران، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریتگردشگری، 1390.
 5. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای عملکرد سیستم های اتوماسیون اداری با هدف بهبود شاخص های بهره وری سازمان مطالعه موردی سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، دومین کنفرانس بین امللی مدیریت، کار آفرینی و توسعه اقتصادی، 1392.
 6. شناسایی مشکلات واگذاری مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بهره‌برداران کشاورزی (مطالعه موردی: دشت سیستان)، اولین همایش ملی چالشهای منابع آب و کشاورزی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، 1392.
 7. تدوین نقشه خوشه گردشگری شهر مشهد، اولین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری، 2016.
 8. بررسی تمرکز صنعتی و عوامل اصلی توزیع صنایع بین استانهای کشور: شاخص تیل، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، 2016.
 9. شناسایی مزیت‌های نسبی و رقابتی فعالیت‌های مختلف بخش صنعت در شهرستان‌های استان خراسان رضوی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، 2016
 10. Qualitative Assessment for the Elements of Tourism Industry in Mashhad, International conference on sustainable development, strategies and challenges, 2015.

کتاب

 1. استراتژی توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان‌های خراسان رضوی، تالیف، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، 1395.
 2. مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری (اثر دیوید آر. جاستین)، ترجمه، در دست تدوین، انتشارات دنیای اقتصاد.
 3. تالیف فصلی از کتاب Challenges and Future Perspectives for Tourism Development in Iran تحت عنوانSanctions, The 2015 Agreement And Iran’s Tourism Industry، انتشارات     Routledgeانگلستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار