یادداشت ها

نقد و بررسی کتاب ایران بین دو انقلاب» نوشته یرواند آبراهامیان

شنبه ، 13 آبان 1396

اشتراک گذاری

کتاب «ایران بین دو انقلاب» نوشته یرواند آبراهامیان، یکی از برجسته ترین کتابهایی است که در دهه های اخیر در حوزه تاریخ معاصر نوشته شده است. وجه برجستگی این کتاب، از نظر نگارندهِ جامعه شناسی خواندهِ این نوشتار، داشتن یک نظریه سیاسی- اجتماعی در نگارش تاریخ معاصر است.

یادداشت دکتر حامد بخشی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده  گردشگری جهاد دانشگاهی را با عنوان «نقد و بررسی کتاب «ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان» می توانید در ادامه بخوانید:

اخبار