رویداد

ارتقا رتبه دکتر بخشی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری به دانشیاری

چهارشنبه ، 01 شهريور 1396

اشتراک گذاری

رتبه علمی دکتر حامد بخشی، مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری به دانشیاری ارتقا یافت.

ارتقا علمی این عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در جلسه 285 کمیسیون مرکزی ارتقا مطرح و ارتقا ایشان به مرتبه دانشیاری پژوهش به تصویب رسید.

پژوهشکده گردشگری ضمن تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.