کتاب

جامعه شناسی قشرها و نابرابري‌های اجتماعی ( چاپ دوم )

شنبه ، 06 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

515

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  جامعه شناسی قشرها و نابرابري‌های اجتماعی ( چاپ دوم )

نویسنده ( نویسندگان )  لئونارد ریزمن و ماریانو اف. انگویتا

مترجم (مترجمان)  محمد قلی پور

ناشر  نشر آوای کلک

اخبار