کتاب

جامعه شناسی قشرها و نابرابري‌های اجتماعی ( چاپ دوم )

جمعه ، 28 شهريور 1399

z

اشتراک گذاری

385

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  جامعه شناسی قشرها و نابرابري‌های اجتماعی ( چاپ دوم )

نویسنده ( نویسندگان )  لئونارد ریزمن و ماریانو اف. انگویتا

مترجم (مترجمان)  محمد قلی پور

ناشر  نشر آوای کلک

اخبار