گروه توسعه پایدار شهری ، منطقه ای

سیمین فروغ زاده

دوشنبه ، 02 ارديبهشت 1398

z

اشتراک گذاری

317


الف. طرح‌هاي تحقيقاتي
مجری:

1. مجری طرح پژوهشی(1382)،"تحلیل محتوای فیلم های نقد عملکرد شهرداری مشهد"،کارفرما:شهرداری مشهد.
2. مجری طرح پژوهشی(1382)،"بررسي مقايسه اي ميزان دريافتي كاركنان ادارات مختلف و تاثير آن بررضايت شغلي و بررسي تبعات ان (آموزش وپرورش و ساير ادارات)"،کارفرما:كارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان.
3. مجری طرح پژوهشی(1385)، "بررسي ميزان اثر بخشي برنامه فرهنگي راديو پارك"،کارفرما: سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد.
4. مجری طرح پژوهشی(1385)،"بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراكي موجود در فروشگاههاي مدارس و راهكارهايي براي بهبود استفاده از مواد خوراكي مفيد و سالم"،کارفرما:كارشناسي تحقيقات اموزش و پرورش  بجنورد.
5. مجری طرح پژوهشی(1385)،"شناسايي و تبيين موفقيت نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان رضوي( با تاكيد بر تهيه شناسنامه جامع)،کارفرما: بنياد شهيد و امور ایثار گران استان خراسان رضوی.
6. مجری طرح پژوهشی(1387)،"بررسي جاذبه ها و دافعه های مدرسه از نگاه دانش آموزان سه مقطع در استان خراسان رضوی"،کارفرما: كارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی.
7. مجری طرح پژوهشی(1388)،"منبع شناسی در حوزه جامعه شناسی گردشگری"،کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
8. مجری طرح پژوهشی(1388)،"بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت سفر به مشهد"،کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
9.مجری طرح پژوهشی(1389)،"بررسی نگرش ساكنان مناطق بالقوه گردشگري نسبت به گردشگري و عوامل موثر برآن"،کارفرما: طرح داخلی جهاد دانشگاهی مشهد.
10. مجری طرح پژوهشی(1389)،"بررسی میزان آشنایی گردشگران و تمایل آنها به دیدار از جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی کارفرما: طرح داخلی جهاد دانشگاهی مشهد.
11. مجری طرح پژوهشی(1390)،"شناسایی زمینه های عملی کاربست یافته های پژوهشی در زمینه رفع مسائل ومشکلات فرهنگی،اجتماعی،
اقتصادی جامعه هدف"،کارفرما: بنياد شهيد و امور ایثار گران استان خراسان رضوی.
12. مجری طرح پژوهشی(1391)،"تحلیل ادراک مردم از پدیده گردشگری در کنگ"،کارفرما: طرح داخلی جهاد دانشگاهی مشهد.

همکار اصلی:
1. همکار اصلی طرح پژوهشی (1383)،"بررسي مصرف آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي در شهر مشهد"،کارفرما: اداره شیلات خراسان.
2. همکار اصلی طرح پژوهشی (1388)،"فراتحلیل تحقیقات انجام شده در خصوص میزان حضورمولفه های سنت و مدرنیته درفرهنگ ایرانی"، کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
3. همکار اصلی طرح پژوهشی (1383)،"تحلیل محتوای پربیننده ترین تولیدات سینمایی در دو دهه اخیر از جهت ارائه ارزشهای اجتماعی".
4. عضو تیم اجرایی بخش اجتماعی طرح پژوهشی(1383)،"سرشماری واحدهای تعاونی خراسان"،کارفرما: وزارت تعاون.
5. همکار اصلی طرح پژوهشی (1388)،"آمایش (گروه گردشگری)"کارفرما: استانداری خراسان رضوی.
6. همکار اصلی در تدوین شبکه برنامه  گروه با عنوان"جامعه شناسی گردشگری مذهبی شهرمشهد( زمینه ها، فرایندها و پیامدها)"،کارفرما :دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

ب. مقالات و کتب

تاليف و ترجمه كتاب:
1. تالیف کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار با تاکید بر روش تحقیق و آمارspss  ، 1389، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
2. ترجمه کتاب سنجش روایی و پایایی (اثر کارمیز و زلر)،1386، انشارات جهاد دانشگاهی،مشهد.


مقالات علمي و پژوهشي:
1. سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد،دوره دوم، شماره 2 تابستان و پائیز و زمستان 1384.
2. بررسي مقايسه اي ميزان دريافتي كار كنان ادارات مختلف و تاثير ان بر رضايت شغلي و بررسي تبعات آن، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد،دوره اول. شماره 4 زمستان 1383.
3. تحلیل جامعه شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد،مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران،دوره ششم، شماره 3 و 4،پاییز و زمستان1391،ویژه نامه جامعه شناسی زیارت و گردشگری دینی انجمن جامعه شناسی ایران.

4. بررسی میزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در فرو شگاه مدرسه،مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ،جلد 3، شماره 2،سال2013(1392)،صفحات 388- 394.چاپ انگلیسی و نمایه شده در پایگاههای اطلاع رسانی: ISC, SID, Iran Medex , Magiran , Index Copernicus , Google Scholar, IMEMR ، EBSCO
مشــوق توسعــه یـا تهـدیــد ســنت، درک ساکنـان کنـگ از گـردشگـری،دوفصلنامه مطالعات گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، سال دوم، شماره سوم،1392.
5. گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)،فصلنامه علمی– پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران، دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 170-191  
6. تاملی بر اسکان زائران در شهر مشهد،دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری،دوره2، شماره 4،پاییز و زمستان 1393،صفحه 156-131


مقالات علمي و ترویجی:
1. تحلیل محتوای وصایای شهدا با موضوع الگو گرفتن و توسل به ائمه معصومین بخصوص امام رضا (ع)، بنیاد شهید خراسان رضوی،کتاب خلاصه مقالات اولین همایش ملی ایثار و شهادت درفرهنگ رضوی،پاییز1391.
2. بررسی جاذبه ها و دافعه های مدرسه از نگاه دانش آموزان، نشریه پیمایش سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی، شماره 5.سال چهارم.پاییز 1387.
3. تبیین موفقیت نخبگان شاهد و ایثارگر در استان خراسان رضوی، نشریه الکترونیکی ایثارپژوه، آذر ماه 88.
4. تحلیل جامعه شناختی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت سفر به شهر مشهد (تابستان 89)، چاپ الکترونیکی در اولین همایش گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت،تابستان 1390.
5. تحلیل جامعه شناختی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت سفر به شهر مشهد (تابستان 89)، ارائه پوستر در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (با تاکید بر اقتصاد و مدیریت فعالیتهای گردشگری)، برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی،تهران،سالن اجلاس سران،14 و15 اردیبهشت 1390
6. الگوي مصرف ميان وعده در بين دانش آموزانِ استان خراسان شمالي(بهار93)، ارائه پوستر در اولین همایش ملی میان وعده های غذایی،پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی،10 و11 اردیبهشت 1393
7. جامعه شناسی پدیدار شناسانه درک معنای دوستی(نمونه موردی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد)،ارائه پوستر و چاپ چکیده در همایش ملی"مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور"،دانشگاه اصفهان ،5 اسفند 1393

همايش‌ها و كنفرانس‌ها
1. بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده گردشگری، سمینار ملی گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت، نهم مهرماه سال 1391،تهران مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما،(ارائه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات).
2. سخنرانی علمی در زمینه بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد در اتاق بازرگانی و صنایع مشهد درتابستان 91.
3. سخنرانی علمی در زمینه بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد در سلسله جلسات هم‌اندیشی دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری درزمستان 92.
4. سخنرانی علمی در زمینه شناسايي و تبيين موفقيت نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان رضوي در شورای معاونین سازمان مرکزی بنیاد شهید با حضور معاون ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تهران،پاییز 87.
5. شیوه کاربست تحقیقات در یک سازمان اجرایی (مورد مطالعه: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی)، دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران،دی ماه 91 (چاپ چکیده در کتاب خلاصه مقالات)
6. بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی و وندالیسم در شهر مشهد،نخستین کنگره ملی دانشجویی کجرویهای اجتماعی با تاکید بر خراسان رضوی،4و5 خرداد 1393،انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد(چاپ چکیده در کتاب خلاصه مقالات)
واکاوی وضعیت اسکان زائران ایرانی در شهر مشهد، اولین همایش بین المللی علمی– راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها،26 و 27 مهر،1393،دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، (ارائه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات).
7. گونه شناسی رفتار خرید گردشگران مشهد،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری،7 آبان 1393،تهران،سالن همایش های صدا وسیما،برگزار کننده :سرآمد مدیریت مهام (ارائه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات).


 

اخبار