پژوهشگران اقتصاد گردشگری

فاطمه رحماني

جمعه ، 02 مهر 1400

z

اشتراک گذاری

832

 

 

 

الف. طرح های تحقیقاتی

1. تعيين ظرفيت صادرات محصولات کشاورزي استان خراسان رضوي با تاکيد بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني, دانشگاه فردوسي مشهد, همکار اصلی, 1385

2. بررسي راهکارهاي پايداري مشاغل و مجتمع صنفي-صنعتي قدس مشهد, شهرداري مشهد, همکار اصلی, 1385

3. ارزيابي عملکرد ميادين ميوه و تره بار و نقش آنها در قيمت, سهولت بازار رساني و ... و بررسي نحوه استقرار سامانه مديريت ميادين توسط شهرداري مشهد, شهرداري مشهد, همکار اصلی, 1386

4. تدوين استراتژي توسعه تجارت خارجي استان خراسان رضوي, سازمان بازرگاني استان خراسان رضوي, همکار اصلی, 1386

5. تعيين مزيتهاي نسبي و رقابتي بخش کشاورزي در استان خراسان شمالي, سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي, همکار اصلی, 1387

6. برآورد قيمت متوسط هر متر مکعب آب مصرفي در دشتهاي استان خراسان رضوي به منظور اخذ هزينه هاي جبراني، شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي، مجری، 1392

7. بررسي ميزان استفاده از پيشنهادهاي کارکنان در کاهش هزينه، زمان، افزايش بهره وري و رضايت مشتريان و پيدا کردن نقاط ضعف و ارائه راهکارها، شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي، مجری، 1393

8. منبع شنـاسـي در حـوزه اقتصاد گردشگري، دفتر مرکزي جهاددانشگاهي، مجری، 1388

9. نحوه مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري و بهره برداري از فضاها و امكانات پاركها و فضاي سبز شهر مشهد، سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري مشهد، مجری 1388

10. بررسي نقش زنان روستايي در مديريت منابع آب و ارائه راهکارهاي عملي جهت آموزش آنان در مصرف بهينه آب در استان خراسان رضوي (کشاورزي، شرب، صنعت), شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوي, همکار اصلی, 1388

11. بررسي وضعيت اقتصادي زائرين و عوامل موثر بر ماندگاري آنها, دفتر مرکزي جهاددانشگاهي, همکار اصلی, 1388

12. طرح جامع مسکن استان خراسان رضوي, , همکار اصلی, سازمان مسکن و شهرسازي استان 1388

13. شناسايي و اولويت بندي مهمترين کارکردهاي گردشگري شهر مشهد از ديد گردشگران, همکار اصلی, ، 1389

14. بررسي روشهاي موثر تبليغاتي براي ورود گردشگر به نقاط ديدني استان خراسان رضوي, جهاددانشگاهي مشهد, همکار اصلی, 1389

15. طرح آمايش استان خراسان رضوي, شهرداري مشهد, همکار اصلی, 1389

16. بررسي نقش آموزشهاي فني حرفه اي در اشتغال مولد و پايدار در استان خراسان رضوي, سازمان آموزش فني حرفه اي استان خراسان رضوي, همکار اصلی, 1389

17. بررسي و شناسايي راهکارهاي اخذ عوارض سبز و آلايندگي جهت بهبود شاخص هاي زيستمحيطي و رفاهي شهر مشهد, شهرداري مشهد, همکار اصلی, 1389

18. بررسي راهکارهاي افزايش مشارکت مردمي در اجراي طرحهاي تفکيک زباله از مبدا, سازمان بازيافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد, همکار اصلی, 1389

19. بررسي تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر سامانه حمل و نقل شهري مشهد, شهرداري مشهد, همکار اصلی, 1389

20. بررسي نحوه عملکرد بخش خصوصي در سطوح مختلف شهرداري (با تاکيد بر خدمات شهري), معاونت خدمات شهری شهرداري مشهد مجری, 1390

21. برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از آرامگاه فردوسي, جهاددانشگاهي مشهد، همکار اصلی, ،1390

22. ارزيابي شاخص هاي نيروي انساني در بخش هاي مختلف مرتبط با   صنعت گردشگري, جهاددانشگاهي مشهد, همکار اصلی, 1390

23. بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت بيمه گذاران از عملکرد صندوق بيمه محصولات کشاورزي در استان خراسان رضوي, صندوق بيمه محصولات کشاورزي استان خراسان رضوي, همکار اصلی, 1390

24. طرح جامع توسعه كمي وكيفي زيارت, همکار اصلی, پارک علم و فناوري،1391

25. تدوين cpm گروه با عنوان: بسترهاي اقتصادي گردشگري با تاکيد بر گردشگري مذهبي, دفتر مرکزي جهاددانشگاهي, همکار اصلی, 1391

26. بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در جاذبه هاي تفريحي (استخرها و پارکهاي آبي) شهر مشهد, جهاددانشگاهي مشهد, مجری, 1392

27. سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان خراسان رضوي, اداره کار استان خراسان رضوي, همکار اصلی, 1392

28. بررسي و مستند سازي طرحهاي موفق و دستاوردهاي علمي پژوهشي مدیريت شهري, شهرداري مشهد, همکار اصلی, 1392

29. مديريت تقاضاي مصرف آب با رويکرد يكپارچه درشمال استان سيستان و بلوچستان, شرکت آب استان سيستان و بلوچستان, همکار اصلی, 1392

30. ارزيابي اقتصادي اجتماعي زيست محيطي و تاثير تغييرات الگوي کشت در منطقه باهو کلات و ارائه راهکارهاي عملي به منظور بهبود وضعيت, سازمان آب منطقه اي استان سيستان و بلوچستان, همکار اصلی, 1392

31. ارائه راهکارهاي ايجاد رضايت و روش سنجش رضايت مشتريان شرکت آب با رويکرد حفاظت از منابع آب, شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوي, همکار اصلی, 1392

32. بررسی آثار سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و متغیرهای اقتصادی , جهاددانشگاهی مشهد، همکار اصلی, 1393

33. بررسی تاثیرات جایگزینی عوارض بهره برداری تجاری موقت به جای دائم, شهرداری مشهد, مجری, 1394

34.بررسی نقش عوارض شهرداری در قیمت مسکن در شهر مشهد, شهرداری مشهد, همکار اصلی, 1394

35. ارائه راهبردهای تسهیل سرمایه گذاری با هدف توسعه گردشگری شهر شیراز , سازمان میراث فرهنگی استان فارس همکار، در حال انجام

36. بررسي وضعيت زائران در شهر مشهد از طرح کلي شاخص سازي و شناخت اقتصاد در شهر مشهد, شهرداري مشهد, همکار اصلی، در حال انجام

37. بررسی نقش نهاد مالی وقف در ساماندهی و توسعه گردشگری و زیارت در شهر مشهد., جهاددانشگاهی مشهد, همکار اصلی, ، در حال انجام

38. ارائه مدل بکارگیری نهاد مالی وقف در صنعت گردشگری شهر مشهد, جهاددانشگاهی مشهد, همکار اصلی, در حال انجام

 

 

 

ب. مقالات

1.تحليل عملکرد صندوق بيمه محصولات کشاورزي استان خراسان, بيمه و کشاورزي, 1384, 8

2. بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي ايران, علوم و صنايع کشاورزي, 1387, شماره 22 جلد 1

3. بررسي ميزان رضايتمندي بيمه گذاران از عملکرد صندوق بيمه کشاورزي در استان خراسان رضوي, بيمه و کشاورزي, 1388, 22

4. تعيين مزيتهاي رقابتي بخش کشاورزي در استان خراسان شمالي, علوم و صنايع کشاورزي, 1388, شماره 23، جلد 1

5. بررسي تاثير بودجه هاي آموزش فني و حرفه اي بر بهره وري نيروي كار در بخش صنعت خراسان بزرگ, دانش و توسعه, 1389, سال هفدهم شماره 33

6. بررسي نگرش عاملان ايجاد آلودگي نسبت به اخذ ماليات سبز, شهر پژوه, 1389, سال دوم شماره سوم

7. برآورد قيمت آب پاي سدها در دشتهاي ممنوعه و ممنوعه بحراني استان خراسان رضوي, انسان و محيط زيست, 1391, 33مديريت گردشگري در شهرهاي مذهبي زيارت, مطالعات گردشگری, 1391, سال اول شماره دوم

8. Investigatimg the weakness points of Khorasan water company,s suggestion system and presenting solutions, A journal of multidisciplinary research, 2014, Volume 3 issue

9. Factors affecting private sector investment in recreational attractions (swimming pools and water parks) in Mashhad, International Research Journal of Management Sciences, 2015, Vol., 3 (6)

 

 

ج. مقالات همایش

1. بررسي وضعيت تجارت خارجي خراسان بزرگ با توجه به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني, توسعه تجارت خارجي استان خراسان شمالي, 26/2/87, شفاهی

2. بررسي مشكلات و راهكارهاي توسعه اشتغالزايي در صنوف, فراخوان مقاله اصناف, 31/5/87, شفاهی

3. بررسي ميزان ، مشکلات، تاثيرات و روشهاي خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد, اولين کنفرانس اقتصاد شهري, 2و 3 /9/1390, پوستر

4. برآورد قيمت متوسط هر متر مکعب آب در دشتهاي ممنوعه و ممنوعه بحراني استان خراسان رضوي با در نظر گرفتن هزينه هاي جبراني, سيزدهمين همايش آب و پژوهش خراسان رضوي, 22/3/92, شفاهی

5. برآورد قيمت متوسط هر متر مکعب آب کشاورزي در دشت مشهد با احتساب هزينه هاي جبراني, همايش چالشهاي آب و کشاورزي, 17/11/92, شفاهی

6. بررسی کشش مخارج کالاهای مرتبط با گردشگری در سبد مصرفی خانوار شهری, اولین همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران, 28-26/7/1393, پوستر

7. بررسي سبد هزينه اي زائرين و گردشگران شهر مشهد, دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده, 24/2/94, شفاهی

اخبار