کتاب

شناسایی نقاط با ارزش شهری

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

609

حوزه مرتبط   جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان    شناسایی نقاط با ارزش شهری

نویسنده ( نویسندگان )          محمد رحیم رهنما، غلام رضا عباس زاده - مصطفی امیرفخریان- حسین آقاجانی

ناشر        جهاددانشگاهی

اخبار