کتاب

شناسایی نقاط با ارزش شهری

پنج شنبه ، 23 ارديبهشت 1400

z

اشتراک گذاری

559

حوزه مرتبط   جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان    شناسایی نقاط با ارزش شهری

نویسنده ( نویسندگان )          محمد رحیم رهنما، غلام رضا عباس زاده - مصطفی امیرفخریان- حسین آقاجانی

ناشر        جهاددانشگاهی

اخبار