کتاب

 • عنوان کتاب:سیمای گردشگران ایران

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:کتاب «فضاهای شهری- مکان‌های گردشگری: قلمروهای گردشگری شهری» منتشر شد

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:جایگاه مکان های با ارزش هویتی - معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:گردشگری دینی و مدیریت زیارت

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:انداختن نردبان

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:1398

 • عنوان کتاب:غذا، کشاورزی و گردشگری

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:علم طراحی در گردشگری

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:گردشگری کشاورزی؛ مفاهیم و تجارب

  نویسندگان:

  مترجم: افسانه زارعی، هادی رفیعی، علیرضا حاتمی

  سال چاپ:1397

 • عنوان کتاب:مدیریت استراتژیک مهمانوازی و گردشگری

  نویسندگان:فوزی اکومس و همکاران

  مترجم: مژگان ثابت تیموری،مصطفی محمدی

  سال چاپ:1396

 • عنوان کتاب:بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور

  نویسندگان:ویراستاران: کری کورتیس و همکاران

  مترجم: محمد رحیم رهنما، شیرین صباغ آبکوه

  سال چاپ:1396

 • عنوان کتاب:استراتژی صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان های خراسان رضوی

  نویسندگان:ناصر شاهنوشی، هادی رفیعی،جواد براتی،حمیده خاکسار، سحر سلطانی،علی رهنما

  مترجم:

  سال چاپ:1394

 • عنوان کتاب:روش های پیش بینی در گردشگری

  نویسندگان:

  مترجم: وحید مرزی ، هادی رفیعی

  سال چاپ:1395

 • عنوان کتاب:مطالعات گردشگری و علوم اجتماعی

  نویسندگان:اندروهولدن

  مترجم: رضا رضوانی پرکند

  سال چاپ:1394

 • عنوان کتاب:راهنمای تحلیل محتوا

  نویسندگان:کیمبرلی ای ، نئوندروف

  مترجم: حامد بخشی- وجیه جلالیان

  سال چاپ:1396

 • عنوان کتاب:گردشگری پایدار : از گردشگری انبوه تا بوم گردی

  نویسندگان:انتوان فیشر

  مترجم: سیامک سیفی - عادل نیکجو - معصومه توانگر

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:گردشگری جهانی ، طبیعت گردی

  نویسندگان:پی سی سینها

  مترجم: محمد قلی پور

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:کتاب" پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:نکته های ترجمه

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:نظريه اجتماعی و سياست هويت

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:مبارزه با تغییرات آب و هوائی

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:فرهنگ کوچک واژگان علوم اجتماعی

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:سنجش روایی و پایایی

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:سروش عدالت

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:روان شناسی اجتماعی تصورات قالبی و زندگی گروهی

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:راهنمای کاربرد نرم افزار با تأکید بر روش تحقیق و آمار spss

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:دین، دیروز، امروز

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:جامعه شناسی قشرها و نابرابري‌های اجتماعی ( چاپ دوم )

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:تحلیل شبکه و تحلیل فضایی بر روی شبکه در ArcGIS":

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:اصول، مبانی و مدل های سنجش فرم کالبدی شهر":

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:آموزش در حوزه های شیعه عصر قاجار

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:شناسایی نقاط با ارزش شهری

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

اخبار