سه شنبه ، 25 دي 1397

مراکز فروش

اشتراک گذاری

مخاطبین و علاقه مندان کتاب های پژوهشکده گردشگری می توانند جهت خرید کتابهای این پژوهشکده به انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد مراجعه کنند و یا جهت خرید غیر حضوری به سایت این انتشارات مراجعه نمایند همچنین فایل الکترونیک کتاب ها از سایت فیدیبو قابل خریداری است.

جهت خرید نسخه الکترونیک کتابهای پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از سایت فیدیبو به لینک زیر مراجعه کنید:

https://yun.ir/l0lrc3

اخبار