چهارشنبه ، 29 بهمن 1399

جذب نیروی امریه پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی امریه سربازی پذیرش می کند.

پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از میان فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری امریه سربازی پذیرش می کند.

متقاضیان باید فارغ التحصیل رشته های علوم اجتماعی (تمام گرایش ها)؛ جغرافیا ‌(تمام گرایش ها)؛ اقتصاد و مدیریت گردشگری و سایر رشته های مرتبط با گردشکری ‌باشند.

متقاضیان پذیرش می توانند رزومه علمی و توانمندی های خود را به پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ارائه کنند.

آدرس:‌پردیس دانشگاه فردوسی؛‌ سه را علوم تربیتی؛ ‌پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
تلفن: ۳۱۹۹۷۵۰۱-۰۵۱

اخبار