چهارشنبه ، 15 مرداد 1399

چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در نشریه Journal of Tourism and Cultural Change

اشتراک گذاری

مقاله عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در نشریه Journal of Tourism and Cultural Change به چاپ رسید.

به گزارش ستاد پژوهشی پژوهشکده؛ مقاله عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با عنوان  What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS  در مجله  Journal of Tourism and Cultural Change که نمایه (JCR:1.3)  دارد به چاپ رسید.

این مقاله حاصل تحلیل مجموعه مصاحبه‌های عادل نیکجو(نویسنده اول مقاله) در پیاده روی اربعین 1393،بوده است و به نویسندگی عادل نیکجو، دکتر رضوی زاده و میشائیل جیوین از دانشگاه وست چستر پنسیلوانیا است که‌ بر پایه داده‌های تجربی برای مخاطب بین‌المللی تولید شده است.

گفتنی است پیش از این مقاله  دکتر حامد بخشی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با عنوان

The presence of tourists and residents in shared travel photos

 در مجله  «مدیریت توریسم»

Tourism Management  (JCR:7.4)

با عادل نیکجو به چاپ رسیده بود.

 

 

 

اخبار