کتاب

علم طراحی در گردشگری

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

موضوع اصلی: #گردشگری
نویسنده: دانیل فسن مایر
مترجم: هادی رفیعی دارانی و رویاسادات علوی‌پور
سال انتشار : ۱۳۹۸
چاپ: اول
قطع : وزیری
صفحات :  ۳۰۴
قیمت: ۳۹۰٠٠٠ ریال
ناشر:انتشارلت جهاد دانشگاهی مشهد 

اخبار