دوشنبه ، 20 اسفند 1397

برگزاری نشست «سوغات در زنجيره گردشگری مشهد»  همراه با رونمايي از بسته سوغات فرهنگی رهياد

اشتراک گذاری

به همت پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی نشستی  با عنوان «سوغات در زنجيره گردشگری مشهد» همراه با رونمايي از بسته سوغات فرهنگی رهياد برگزار می شود.

این نشست با هدف بازخوانی نقاط قوت و ضعف سوغات شهر مشهد با ارائه دکتر رفیعی و دکتر بخشی اعضا هیات علمی پژوهشکده و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، معاون استاندار، معاون شهردار و مدیر کمیته سوغات آستان قدس؛ يک شنبه 26 اسفند ماه از ساعت 9 الی 11 برگزار می شود.

برنامه نشست با توجه به اهميت سوغات در زنجیره خدمات گردشگری و با ارائه علمی سهم صنایع دستی از سوغات مشهد و برش سوغات از طرح پیمایش ملی برگزار می شود.

همچنین در بخش دوم این نشست از بسته سوغات فرهنگی رهیاد از مجموعه کارهای مرکز خدمات تخصصی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی رونمایی خواهد شد.

اخبار