چهارشنبه ، 24 بهمن 1397

از دلایل اقبال مردم به کمدی های سخیف: نیاز به احساس شادی بیشتر!

اشتراک گذاری

"از دلایل اقبال مردم به کمدی های سخیف: نیاز به احساس شادی بیشتر! "عنوان یادداشتی است از دکتر حامد بخشی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی که تحلیلی است بر افزایش مخاطبان سینمای کمدی ایران؛ متن کامل این یادداشت را در ادامه می توانید بخوانید:

گاهی اقبال مردمی به فیلم ها به یک نوع ژانر است و آن ژانر محبوب می شود و دلیل آن این است که انسان ها به دنبال تخلیه یا به دست آوردن هیجان هستند بنابراین در جامعه ای که مثلا احساس نیاز به هیجانات عاطفی رمانتیک وجود دارد، فیلم های رمانتیک هرچقدر ضعیف یا قوی باشند، از آن ها استقبال می شود. در چند سال گذشته در جامعه ما گرایش عمومی مردم به ژانر کمدی بوده است. تمایل به هیجانات از نوع شادی نیز مورد نیاز است و احساس نیاز به شادی در فضای جامعه، زیاد برانگیخته می شود و این ایجاب می کند مردم به دنبال زمینه هایی بروند که آن احساس را ارضا کند پس اقبال عمومی به ژانر کمدی به خاطر احساس نیاز به شادی است.اقبال مردم به ژانر کمدی سینمایی به خودی خود موجب افزایش کمدی های سخیف نمی شود بلکه منجر به انتقال فیلم ها از دیگر ژانرها به ژانر کمدی می شود . امروزه در سینمای ما یک فیلم سخیف کمدی از یک فیلم قوی اجتماعی بیشتر می فروشد که می توان از آن به عنوان یک آسیب در حوزه فرهنگ یاد کرد و این برای متولیان فرهنگی، آزار دهنده است. بین ساخت فیلم سخیف کمدی و استقبال جامعه از آن ارتباط مستقیم وجود دارد. عرضه در سینما نیز مانند حوزه های دیگر خودش را با تقاضا هماهنگ می کند پس استقبال یا استقبال نکردن مردم از فیلم های کمدی سخیف موجب کاهش تولید آن ها خواهد شد.

اخبار