شنبه ، 15 دي 1397

کارگاه‌های تخصصی

اشتراک گذاری

برگزاری کارگاه‌های تخصصی نیز از دیگر خدمات پژوهشکده‌ی گردشگری جهاد دانشگاهی به شمار می‌رود که با هدف ارتقاء دانش فعالین این حوزه برگزار می‌گردد. همچنین برخی از این کارگاه‌ها با توجه به همکاری‌های این مرکز با برخی دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته با تدریس اساتید این دانشگاه‌ها برگزار گردیده و حاوی بار علمی و تجربی ارزشمندی هستند.

اخبار