شنبه ، 01 دي 1397

نشست گرامیداشت هفته پژوهش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

نشست گرامیداشت هفته پژوهش با حضور اعضا هیات علمی و پژوهشگران پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.

دکتر هادی رفیعی؛ رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ضمن گرامیداشت هفته پژوهش، گزارشی از عملکرد پژوهشی پژوهشکده گردشگری طی یکسال گذشته ارائه کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 38 طرح در حال اجرا، 14 طرح انعقاد شده و 8 طرح در مرحله بستن قرار داد است.

وی گفت : همچنین چاپ 3 شماره از دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری در سال جاری،  5 کتاب در حال چاپ، چاپ 26 مقاله ISI و علمی پژوهشی از دیگر فعالتهای پژوهشکده بوده است.

رفیعی اجرای چندین پروژه عملیاتی مانند سوغات رهیاد و سامانه لوتوس و نقشه هوشمند گردشگری را از مهمترین فعالیتهای پژوهشکده برشمرد.

اخبار