سه شنبه ، 08 خرداد 1397

رئیس پژوهشکده گردشگری: بخش های اجرایی همگام با پشتوانه علمی پیش رود

اشتراک گذاری

 مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد در نشستی مشترک با ریاست و مدیران پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی درباره مسائل گردشگری شهر مشهد به گفت و گو نشستند.

به گزارش پژوهشکده گردشگری در ابتدای این نشست دکتر هادی رفیعی ، ریاست پژوهشکده گردشگری در این دیدار ضمن معرفی توانمندی های اعضا پژوهشکده اظهار امیدواری کرد بخش اجرایی همگام با پشتوانه علمی پیش رود.

وی با اشاره به سابقه چند دهه پژوهش در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و پژوهشکده گردشگری و سابقه همکاری های تحقیقاتی مشترک با شهرداری مشهد ابراز امیدواری کرد دور جدید همکاری های فی مابین سودمندتر از گذشته و در راستای حلم سائل و مشکلات شهروندان و گردشگران شهر مشهد باشد.

دکتر رفیعی با اشاره به انجام طرح سوغات؛ بر برنامه ریزی عملیاتی مورد سوغات مشهد تاکید کرد.

در ادامه دکتر نرگس شالچیان رابع در این نشست با انتقاد از ارئه آمارهای متناقض از گردشگران و زائران شهر مشهد گفت: از پیشنهادات پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی جهت تدقیق آمارها استقبال می کنیم. اظهار امیدواری کرد.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم تصویر خوبی از مشهد ارائه کنیم، گفت: باید دنبال ماندگاری سودمند زائر باشیم.

وی با اشاره به نتایج پژوهش انجام شده، اظهار داشت: مردم مشهد درباره حکیم فردوسی شناخت و آگاهی کافی ندارند و در پژوهشی که انجام شده 50 درصد مردم مشهد اصلا فردوسی را نمی شناسند.در این زمینه باید پویش مردمی شکل گیرد.

وی با اشاره به اهمیت فردوسی گفت: باید المان خاص تری از فردوسی در شهر داشته باشیم.

دکتر شالچیان با اشاره به تشکیل دبیرخانه 12 رخ در نوروز امسال، تاکید کرد: ترکیب هویت ملی و مذهبی در شهر جز وظایف ماست. قرار است هر ماه یک رخ در قالب یک رویداد را نمایش دهیم.

همچنین دکتر مژگان عظیمی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری در سخنانی یکی از مهمترین چالش های گردشگری را نداشتن آمار قابل اعتماد و تفضیلی از رفتارهای گردشگری در ایران دانست و گفت: این مساله در شهر مشهد نیز با وجود اینکه حدود 50 درصد گردشگری بین المللی را شامل می شود در ارائه آمارهای متناقض منعکس می شود.

مجری طرح در حال انجام پیمایش ارزش ها، نگرش ها و رفتار شناسی گردشگری در ایران گفت: این طرح توسط گروه جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری با هدف گردآوری آمارهای قابل اعتماد، داده های قابل توجهی را برای سیاستگذاری گردشگری فراهم نموده است و پرسش های تفضیلی به تناسب مقصدهای گردشگری از آن قابل استخراج می باشد.

دکتر حامد بخشی، مدیرگروه جامعه شناسی گردشگری و دیگر مجری طرح در حال انجام پیمایش ارزش ها، نگرش ها و رفتار ناشی گردشگری در ایران نیز بر اهمیت ارائه آمارهای دقیق گردشگران تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از آمارهای اشتباه، تاکید کرد: برنامه ریزی بدون اتکا به آمار دقیق امکان پذیر نیست.

دکتر معصومه توانگر، مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری نیز در این نشست گفت: مشهد با توجه به پتانسیل های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و بازرگانی خود، ظرفیت توسعه بخش گردشگری ذرا دارد. بخشی از تاریخ و هویت مشهد در گرو احیاء و باززنده سازی مکان های با ارزش هویتی و فضاهای شهری واجد معناست که در صورت شناسایی، احیاء و معرفی به گردشگران و شهروندان، می تواند زمینه بهره برداری مجدد، ایجاد درآمدهای پاایدار برای شهرداری و مدیریت شهری و ارتقاء تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهر مشهد شود.

وی افزود: در همین راستا استفاده از طرح ها و ایده های مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و تبدیل فضاهای ذهنی به عینی می تواند به خلق فرصتهای جدید گردشگری در شهر مشهد و تنوع بخشی به فعالیتها و جاذبه های آن بیانجامد.

دکتر جواد براتی، مدیر گروه اقتصاد گردشگری نیز ضمن معرفی ترکیب انواع پروژه های صورت گرفته در گروه اقتصاد گردشگری پیشنهاد کرد: کار گروهی و بین رشته ای از جمله تهیه پیوستهای اقتصادی برای طرحهای در حال اجرا در مدیریت گردشگری و امور زائرین شهرداری مشهد، طرحهای در سطح خُرد و طرحهایی که به نتایج سریع و قابل اتکا برسد از جمله تهیه طرحهای کسب و کار موردی، بررسی ارزیابی اثر اقتصادی اقدامات صورت گرفته در آن مدیریت (شاملِ برگزاری انواع رویدادها، جشنواره ها، نمایشگاه ها، تورها و ..) به همراه امکان اجرایی کردن یک طرح خاص انجام شود.

دکتر آقاجانی، مدیر گروه توسعه شهری منطقه ای نیز با تاکید بر اهمیت فردوسی برای شهر مشهد ایجاد المانهای مناسب را در هویت شهری مهم ارزیابی کرد.

صمیمی، مدیر مرکز خدمات تخصصی نیز ضمن بیان توانمندی های این مرکز جهت همکاری در طرح های اجرایی اعلام آمادگی کرد.

 

 

اخبار