چهارشنبه ، 05 ارديبهشت 1397

نشست " استانداردهای عمومی برای اقامتگاههای روستایی" برگزار شد

اشتراک گذاری

نشست " استانداردهای عمومی برای اقامتگاههای روستایی" برگزار شد

دانشجویان دانشگاه "مونت پلیه3"  فرانسه که دوره کارورزی خود را در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می گذرانند، تجارب اقامتگاههای روستایی کشور فرانسه را درنشستی ارائه کردند.

محمد مصری، کونتان لباندر، فنی فیلیپونه ، آمبر پیرث در این نشست با اشاره به استاندارهای کشور فرانسه درباره طراحی خارجی، وضعیت محیط زیست، تولید مواد غذایی محلی، طرح داخلی، طرح اتاق و جاذبه های بصری صحبت کردند.

مواد طبیعی و اکولوژی، مواد محلی و مواد بازیافت شده سه موردی بودند که برای ساخت و ساز اقامتگاه های روستایی مورد تاکید است.

همچنین نحوه جایابی اتاق ها جهت صرفه جویی در انرژی، جمع آوری آب باران و بازیافت زباله از موارد شرایط اقامتی روستایی عنوان شد.

اخبار