دوشنبه ، 21 اسفند 1396

جذب 80 نفر مشاور و تسهیل گر طرح مشاغل خانگی در خراسان رضوی

اشتراک گذاری

مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از انتخاب و جذب 80 نفر مشاور و تسهیل گر در راستای اجراي هر چه بهتر مرحله دوم و سوم الگوي جدید توسعه مشاغل خانگی در خراسان رضوی خبر داد.

دکتر جواد سخدری با بیان این مطلب به واحد اطلاع رسانی پژوهشکده گردشگری اظهار داشت: سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی به منظور اجراي هر چه بهتر مرحله دوم و سوم الگوي جدید توسعه مشاغل خانگی به عنوان یک طرح ملی با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاري صندوق کارآفرینی امید، در نظر دارد تعداد 400 نفر مشاور و تسهیل گر را در استان هاي پایلوت پس از ارزیابی و سنجش و آموزش هاي لازم انتخاب کند.

وی گفت: رشته‌های شغلی مورد نیاز در این راستا شامل راه‌اندازي کسب و کارهاي خانگی، امور حقوقی و قراردادها، بازاریابی و فروش، کیفیت و استانداردسازي محصولات، تجهیزات و فناوري، تولید و تامین منابع و ن وآوري در تولید و طراحی محصول می باشد.

سخدری رشته‌هاي تحصیلی مورد نیاز برای انتخاب تسهیل گر و مشاور را شامل رشته های کارآفرینی، اقتصاد، مدیریت در کلیه گرایش ها، روانشناسی، هنر، مهندسی صنایع، کامپیوتر و کشاورزي اعلام کرد.

شایان ذکر است علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات و ثبت نام از تاریخ 10 الی 23 اسفندماه 96 ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان به آدرسwww.eshteghal.ir بخش طرح ملی مشاغل خانگی فرم ثبت نام را تکمیل کنند.

 

اخبار