دوشنبه ، 30 بهمن 1396

هم اندیشی و همکاری پژوهشکده گردشگری و شهرداری مشهد در زمینه شناسایی و بهره برداری از مکان های با ارزش شهری

اشتراک گذاری

امروز نشست هم اندیشی با موضوع "هویت معنایی شهر مشهد و نقش مکان های با ارزش معنایی و هویتی در توسعه گردشگری و انتقال حس مکان به گردشگران شهر مشهد" در محل دفترگروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد  برگزار شد.

به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در این نشست که با حضور اعضای هیات علمی گروه، دکتر مصطفی امیرفخریان، دکتر معصومه توانگر، دکتر مژگان ثابت تیموری ، مهندس حسین مبینی و مهندس اکبریان، شهردار سابق منطقه 12 مشهد و متخصص در بافت های تاریخی و فرسوده شهری، تشکیل شد، بر موضوعات بنیادی حوزه فرهنگ و گردشگری شهر مشهد، توانایی ها و پتانسیل های پژوهشکده گردشگری در تامین زیرساخت های علمی و تدوین طرح ها و الگوهای نوین تبدیل مکان های با ارزش به فضاهای گردشگری قابل استفاده گردشگران تاکید شد.

در این نشست تاکید شد: اجرای بیش از 10 طرح بنیادی و کاربردی با موضوع مذکور و وجود زیرساختهای اجرایی و انسانی در جهاددانشگاهی مشهد از جمله مزیت هایی است که می تواند زمینه همکاری مشترک علمی و فنی- تخصصی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دستگاههای اجرایی، چون شهرداری و شورای شهر مشهد، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و بخش خصوصی حوزه گردشگری را فراهم آورد.

اخبار