پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

آرش قهرمان

سه شنبه ، 21 مرداد 1399

z

اشتراک گذاری

آرش قهرمان پژوهشگر تمام وقت  جهاد دانشگاهی  مشهد  عضو گروه جامعه شناسی گردشگری ، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهي مشهد  ، مدرس مدعودانشگاه پيام نورمشهد، دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، عضو پيوسته انجمن جامعه شناسی ايران ، عضو پيوسته انجمن علمی گردشگری ايران ، عضو انجمن آينده نگری ايران می باشد. مسئوليت  اجرا ، نظارت و مشاوره  نونزده طرح پژوهشی ، ارائه هفت مقاله در همايش های بين المللی داخلی و ملی ، تاليف هفت مقاله ؛داوری هجده مقاله  مجلات وهمايش ها  ، دريافت سه لوح تقديردر همايشها يا جشنواره های علمی ، عضو کميته تخصصی  در يک  سمينار بين المللی ، راهنمايي يازده پايان نامه دانشجويي، مشارکت در تاليف يک کتاب (مجموعه مقالات) ، گذارندن 20 کارگاه يا دوره‌ آموزشي  غير رسمي در حوزة تخصصي ، دبيری علمی سه  نشست تخصصی ، ارائه يک کارگاه تخصصی در حوزه آينده پژوهشی گردشگری ،  عضوکارگروه زيارت و گردشگری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد ، عضويت در اتاق فکر مديريت گردشگری  شهرداری  و چندين سخنرانی تخصصی جزء کارنامه علمی اواست .  همچنین گذراندن سه دوره کارگاه آينده پژوهی  و عضويت در انجمن آينده نگری ايران ،  عضويت در کارگروه آينده پژوهی اجتماعی  انجمن جامعه شناسی ايران  نيز گذراندن آموزش  دو دوره تخصصی در قالب کارگاه  پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی ، دريافت گواهينامه پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی پروژه ها  از طرف شورای راهبری پيوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ، عضويت در كارگروه پيوست نگاري فرهنگي  دبيرخانه پيوست فرهنگي و اجتماعي  شهرداری مشهد در زمره تجارب  تخصصی ايشان است .  زمينه تخصصی وی روش تحقيق ، آماردرعلوم اجتماعی و جامعه شناسی گردشگری است.

 

 1. تأليف مقاله‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در نشريات علمي:
  1. فراتحليل پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه رضايت از سفر، مجله مطالعات اجتماعی ايران ،دوره ششم،شماره 3و4 پاييز و زمستان 1391
  2. بررسي پيش بيني کننده هاي اجتماعي رضايت از زندگي در بين دانشجويان (نمونه مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد )،فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي،سال ششم ، شماره 1، بهار و تابستان 1388
  3. عوامل مؤثّر در رضايت گردشگران از سفربه مشهد (مطالعۀموردی: خانواده­های بنياد شهيد)،دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری،پاييز و زمستان 1391
  4. مقايسه وضعيت دانش آموزان هنرستانهاي فني و حرفه اي ومدارس کاردانش به لحاظ تطبيق  مولفه هاي آموزشي با استانداردها،            فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات جوانان،سال دوم،شماره دوم،تابستان 1390
  5.  بررسي مفهوم رضايت از زندگي و سنجش آن در ميان دانشجويان دختر و پسر،دو فصلنا مه تخصصي «پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه »جهاد دانشگاهي،شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389
  6. بررسي نظري تنش هاي اجتماعي ناشي از  حضورگردشگران در استان مازندران،فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي،شماره 17 ، بهار 88
  7. سنخ شناسي خرده فرهنگهاي ديني جوانان شهر مشهد،فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات جوانان، سال اول ـ پيش شماره 1 ، تابستان 1389

 

 1.  سخنرانی و مقالات ارائه شده در همايش:
  1. بررسی چالشهای رابطه ای در مناسبات گردشگر ـ ميزبان ،اولين همايش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد،1394
  2. گردشگری  نقطه ای محور و  مکانيزم های  آن درتوسعه يک مقصد  از منظر اقتصاد گردشگری،همايش ملی جايگاه علوم گردشگری در آمايش سرزمين و توسعه منطقه ای،1394
  3. اقتصاد سياسی گردشگری درشهر   و دلالت های راهبردی آن درتوسعه شهری مشهد (مطالعه مروری سیستماتیک)، اولين همايش بين المللي  علمی ـ راهبردی  توسعه گردشگري جمهوری اسلامی ايران . چالش ها و چشم اندازها ،1393
  4. تحليل جامعه شناختي رضايت از سفر گردشگران  در شهر مشهد،اولين همايش بين المللي گردشگري ديني و توسعه فرهنگ زيارت(مباني نظري، راهكارها و چالش‌ها)،1390
  5. تحليل اجتماعی تاثير حضور گردشگران وچالشهای رابطه ای متاثر از آن در جامعه ميزبان،اولين كنفرانس بين المللي گردشگري : با تاكيد بر اقتصاد و مديريت فعاليت هاي گردشگري،1390
  6. ملاحظات کاربستی  در تدوين پيشنهاده های پژوهشی در ايران،پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ايران،1391
  7. بررسي تاثيرات اجتماعي حضور زائران  در آرمان‌شهر رضوي مشهد،تا آرمان شهر رضوي،1387
  8. بررسي نظري چالشهاي رابطه اي در تبادلات فرهنگي گردشگران کشورهاي آسياي مرکزي با ايرانيان   بازنگري روابط ايران و کشورهاي آسياي مرکزي،1389
  9. بررسي نظري عوامل  اجتماعي موثر بر رضايت گردشگران از سفربه جزيره کيش   خليج هميشه فارس، 1389
  10. بررسي جامعه شناختي علل و  پيامدهاي توسعه گردشگري دريايي،درياي مازندران ؛ گردشگري و محيط زيست دريايي،1387
  11. تحليل اجتماعی  عوامل موثر بر رضايت گردشگران از مقصد گردشگری،جشنواره بين المللی امام رضا (ع) ـ همايش علمی پژوهشی اردوهای زيارتی و زائران رضوی،1390
  12. بررسي وضعيت موجود هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش و مقايسه آن با استانداردها در استان خراسان رضوي

                هفته پژوهش،1389

 1. جوايز و رتبه ها  :
  1. دريافت گواهينامه سطح سوم پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی پروژه ها  از طرف شورای راهبری پيوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ، ارديبهشت 1395
  2. دريافت لوح تقدير رتبه دوم اولين دوره مسابقه علمی« بينش و مهارت جامعه شناختی » به همت  انجمن جامعه شناسی و گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد ، آذر 1392
  3. دريافت لوح تقدير مقاله ممتاز : اولين كنفرانس بين المللي گردشگري : با تاكيد بر اقتصاد و مديريت فعاليت هاي گردشگري،تهران(سالن اجلاس سران)، ارديبهشت 1390
  4. دريافت لوح تقدير : همايش ملی تا آرمان شهر رضوي ، دفتر تبليغات اسلامي ،اسفند1387
 2. آثار تاليفی :
  1. مديريت پروژه های پژوهشی،آرش قهرمان،شرکت کلان دانش سهند به شماره ثبت 454760 به نام تجاری فرادرس ،1397،کد آموزش FVMNG97021،درگاه انتشار https://faradars.org/(در آستانه انتشار )
  2. نقش زيارت در توسعه گردشگری دينی  آرش قهرمان و محمد مظهری،                موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، انتشارات آوند رشد،1391،شابک 978-600-9262-20-5، مجموعه مقالات (مقاله شماره چهاردهم  )
 3. طرح هاي پژوهشي:
  1. ارزشيابی برنامه شب شعر بین المللی اربعین زائرين حضرت امام رضا (ع)،1397،اداره روابط عمومی آستان قدس رضوی ،مسئول طرح
  2. تاثیر فعالیت های ورزشی بر کارایی کارکنان زندان،اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان ضوی، مشاورطرح
  3. کشف و اولویت‌بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی زائرین خارجی و ارائه الگوی اثرگذاری بر آن ، 1396،معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشهد ،مشاورطرح
  4. شناسایی نیازها و سلایق فرهنگی توریست های مشهد،1397،معاونت تبليغات وارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي،مسئول طرح
  5. سنجش نگرش گروه­های ذينفع با پروژه گردشگری معدنی طلای طرقبه و ارائه راهکارهای ترميمی برای تعديل انتظارات و تنظيم مناسبات گروه­های ذينفع،1396،گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک،مسئول طرح
  6. تبيين الزامات اجتماعی و فرهنگی احداث کمپ اسکان زائر، 1396،معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد،مسئول طرح
  7. آسيب شناسی اماکن اقامت غير رسمی زائر در مشهد،1395،مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهدمشاور طرح
  8. بررسی تاثیر شغل زندانبانی بر پرسنل و خانواده پرسنل،1394،  اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان خراسان رضوي،مسئول طرح
  9. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اختلال رابطه ای گردشگر- ميزبان در شهر مشهد، 1394،مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد، مسئول طرح
  10. اثر بخشی طرح حرکت فرهنگسرای ترافيک  (پايش مرحله دوم اثربخشی راههای ارتقای انضباط ترافيکی شهرمشهد (با تاکيد بر وضعيت زائرپذيری محدوده))، 1393،سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری،مسئول طرح
  11. طرح  بررسی و تحليل نيازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای ساکن منطقه ثامن (با تاکيد بر وضعيت زائر پذيری منطقه)،1392،معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری،مسئول طرح
  12. سنجش طرح انضباط ترافيکی (اثر بخشی راههای ارتقای انضباط ترافيکی شهر مشهد (با تاکيد بر وضعيت زائر پذيری منطقه))،          1392،سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری ،مسئول طرح
  13. مطالعات بازار و امکان سنجی پروژه اشکان،1392 ،شرکت مهندسی اشکان،ناظر
  14. شيوه هاي اطلاع رساني موجود به منظور دست يابي به شيوه هاي مطلوب اطلاع رساني  به زائران در حرم مطهر

،1391  معاونت پژوهش وبرنامه ريزي آستان قدس رضوي، مسئول طرح

 1. بررسي وضعيت اشتغال هنرجويان مرتبط بامهارت فراگرفته پس ازفراغت ازتحصيل،1390،کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش   استان خراسان رضوي ،مشاور طرح
 2. تبيين جامعه شناختي رضايت از سفر دربين خانواده هاي جانباز و والدين شاهد بنياد شهيد استان خراسان رضوي،1389،بنياد شهيد استان خراسان رضوي،مسئول طرح
 3. بررسي وضعيت موجود هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش و مقايسه آن با استانداردها در استان خراسان رضوي،1389،کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش   استان خراسان رضوي ،مسئول طرح
 4.  فاز مطالعاتي نياز سنجي آموزشهاي فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه توسعه استان خراسان شمالي،1387،اداره کل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي،مسئول طرح
 5. بررسي راههاي افزايش كارآيي مدارس فني حرفه اي و تطابق آن با نياز بازار كار خراسان شمالي ،1386،کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش  استان خراسان شمالي،مسئول طرح
 1. سخنرانی در نشست های علمی يا همايش ها
  1. الزامات اجتماعی توسعه گردشگری محور در مشهد ،پژوهشکده گردشگری، مهرماه سال 1396،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
  2. امکان و ضرورت آينده پژوهی در اجتماعيات،جهاد دانشگاهي واحد مشهد،آبان 1395،معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهي واحد مشهد
  3. بررسی  روابط اجتماعی ـ فرهنگی گردشگر ميزبان،سالن اجتماعت شورای شهر،اسفند 1392،معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد
  4. بررسي  پيامد هاي  اجتماعي توسعه گردشگري« بررسي تطبيقي شهر هاي شانديز و دررود »،جهاد دانشگاهي واحد مشهد ،ارديبهشت 1388،جهاد دانشگاهي واحد مشهد
  5. الگوهای تعامل نهاد های پژوهشی و نهادهای اجرايي نظامی،سالن همايشهای مرزبانی استان خراسان رضوی،مهر ماه 1391،دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی
 2. جوايز و رتبه ها  :
  1. دريافت گواهينامه سطح سوم پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی پروژه ها  از طرف شورای راهبری پيوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ، ارديبهشت 1395
  2. دريافت لوح تقدير رتبه دوم اولين دوره مسابقه علمی« بينش و مهارت جامعه شناختی » به همت  انجمن جامعه شناسی و گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد ، آذر 1392
  3. دريافت لوح تقدير مقاله ممتاز : اولين كنفرانس بين المللي گردشگري : با تاكيد بر اقتصاد و مديريت فعاليت هاي گردشگري،تهران(سالن اجلاس سران)، ارديبهشت 1390
  4. دريافت لوح تقدير : همايش ملی تا آرمان شهر رضوي ، دفتر تبليغات اسلامي ،اسفند1387
 3. سخنرانی در نشست های علمی يا همايش ها

                                                                                                            

 1.    الزامات اجتماعی توسعه گردشگری محور در مشهد،پژوهشکده گردشگری،11 مهرماه سال 1396       
 2.     امکان و ضرورت آينده پژوهی در اجتماعيات،جهاد دانشگاهي واحد مشهد،آبان 1395
 3.     بررسی  روابط اجتماعی ـ فرهنگی گردشگر ميزبان، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد،اسفند 1392
 4.     بررسي  پيامد هاي  اجتماعي توسعه گردشگري« بررسي تطبيقي شهر هاي شانديز و دررود »،جهاد دانشگاهي واحد مشهد،ارديبهشت 1388
 5. الگوهای تعامل نهاد های پژوهشی و نهادهای اجرايي نظامی، دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی ،مهر ماه 1391
 1. دبيری علمی  نشست های تخصصی 
  1. سمينار گردشگری و توسعه پايدار،،مهرماه سال 1396،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
  2. سمينار آينده گردشگری مشهد،بهمن 95،پژوهشکده گردشگری
  3. سمينار زيارت نوروزی ،اسفند 93،پژوهشکده گردشگری
  4. سمينار بررسي  پيامد هاي  اجتماعي ، اقتصادی و زيست محيطی پديده شانديز،بهمن1392،جهاد دانشگاهي مشهد
 2. عضويت در انجمن هاي علمي :
  1. عضويت در انجمن آينده نگری ايران
  2.  عضويت در کارگروه آينده پژوهی اجتماعی  انجمن اجامعه شناسی ايران
  3. عضو پيوسته انجمن جامعه شناسي ايران
  4. عضو پيوسته انجمن علمي گردشگري ايران
 3. مسئوليت های محوله و عضويت در شوراهای علمی
  1. مسئول  پروژه يابی و دفتر ارتباط با جامعه ،جهاد دانشگاهي واحد مشهد
  2. عضويت در اتاق فکر مديريت گردشگری شهرداری ،مديريت گردشگری شهرداری
  3. عضوکارگروه زيارت و گردشگری کميسيون فرهنگی و اجتماعی و زيارت مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد ،مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
  4. عضويت در كارگروه تدوين شرح خدمات پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي طرح هاي تفصيلي شهر مشهد،دبيرخانه پيوست فرهنگي و اجتماعي  شهرداری
  5. دبيری جلسات شورای علمی گروه جامعه شناسی گردشگری ،جهاد دانشگاهی واحد مشهد
  6. عضويت در  کميته  تخصصی گردشگری ، فرهنگ و ميراث فرهنگی،جهاد دانشگاهی واحد مشهد

 

 

لطفا برای دیدن فایل پی دی اف رزومه اینجا کلیک کنید

اخبار