رویداد

حضور پژوهشگران، مسولان و صاحب نظران حوزه گردشگری در سمینار گردشگری و توسعه پایدار

سه شنبه ، 11 مهر 1396

اشتراک گذاری

سمینار گردشگری و توسعه پایدار امروز با حضور پژوهشگران، مسولان و صاحب نظران حوزه گردشگری برگزار شد.

در این سمینار مهندس واحدی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی، دکتر رهنما، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و حیدری، رئیس شورای شهر مشهد به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین دکتر هادی رفیعی، معاون آموزشی پژوهشی پژوهشکده گردشگری؛ دکتر مژگان ثابت تیموری، عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری، دکتر حامد بخشی و عادل نیکجو و آرش قهرمان به ارائه دستاوردهای پژوهشی خود در حوزه های مختلف گردشگری پرداختند.

این سمینار به همت پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی امروز 11 مهرماه برگزار شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.