رویداد

انتشار کتاب "بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور" به همت گروه توسعه پایدار شهری - منطقه ای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چهارشنبه ، 08 شهريور 1396

اشتراک گذاری

کتاب "بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور" از گروه توسعه پایدار شهری - منطقه ای جهاد دانشگاهی با ترجمه آقای دکتر رهنما و خانم صباغی منتشر شد.

مترجمان در توصیف محتوای کتاب نوشته اند: توسعه حمل و نقل محور نوعی یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین حمل و نقل است و تلاش می کند بر مشکلات ذاتی اجتماعی – عملکردی، اقتصادی و زیست محیطی در رویکردهای سنتی، بهبود سیستم های حمل و نقل و انطباق بیشتر نیازهای کاربر با محیط پیرامون کرویدرهای حمل و نقل، غلبه کند. کتاب «بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور»، تا حدی پاسخگوی مسائل پیش روی تحقیق این الگوی توسعه می باشد.

مترجمان با بیان اینکه این کتاب متشکل از 6 بخش (1)زمینه ای برای توسعه حمل و نقل محور، (2) ابزار، (3) فرایند، (4) جامعه، (5) بازارها، (6) تحقق یافتن توسعه حمل و نقل محور،است؛ آورده است: این کتاب، از توجه صرف به مفاهیم توسعه حمل و نقل محور پا را فراتر نهاده و با نگاهی عمیق، علمی و مبتنی بر شواهد و مدارک کافی، بر چگونگی پیاده سازی و فائق آمدن بر موانع پیش روی تحقق یافتن توسعه حمل و نقل محور از ابعاد گوناگون تمرکز دارد.

شایان ذکر است این کتاب توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد منتشر شده است و علاقمندان می توانند از شعب این انتشارات کتاب را تهیه کنند.