رویداد

انتصاب دکتر امیرفخریان به سمت مدیریت گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

چهارشنبه ، 01 شهريور 1396

اشتراک گذاری

دکتر مصطفی امیرفخریان طی حکمی مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری شد.

در این حکم که با امضا دکتر شمسیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ابلاغ شده ، آمده است:

نظر به توانمندیهای علمی و اجرایی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان "مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی" منصوب می­شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری و همفکری اعضاء محترم هیات علمی پژوهشکده گردشگری و بهره­گیری شایسته از توانمندی­های اعضای محترم شورای علمی، در پیشبرد اهداف گروه موفق و پیروز باشید.

پژوهشکده گردشگری ضمن تبریک برای ایشان آرزوی توفیق می کند.