رویداد

در زمینه گردشگری صورت می‌گیرد؛ اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با دانشگاه مونت پلیه فرانسه

دوشنبه ، 19 تير 1396

اشتراک گذاری

182

پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه مونت پلیه فرانسه در زمینه گردشگری طرح‌های تحقیقاتی مشترک اجرا خواهند نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی، معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی روز گذشته 17 تیرماه در جلسه‌ای با پروفسور پاتریک گیلی، رییس دانشگاه مونت پلیه و پروفسور دومینک کروزه، رییس دپارتمان گردشگری دانشگاه مونت پلیه افزود: توسعه همکاری‌های علمی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک از اهداف این سفر است.

وی همکاری سه جانبه پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با دانشگاه فردوسی و دانشگاه مونت پلیه را از دیگر اهداف سفر این هیات فرانسوی به ایران برشمرد و تصریح کرد: فراهم‌سازی زمینه تبادل دانشجو بین دو کشور و کارآموزی دانشجویان ایران در فرانسه از دیگر اهداف این سفر است.

به گفته وی، در طی این سفر طرح‌های تحقیقاتی مشترک پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه مونت پلیه در زمینه‌های "گردشگری شب، گردشگری مجازی و بوم‌گردی" اجرا خواهد شد.